20190101 GC LightPro -topp

Tag: Lisenstannlegesaken

Stockholmsyndromet?

Tidende-2016-04-FORSIDEN

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

Rettsaker: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden

Tannlegeforeningen går 14.4.2014 til rettsak mot Hordaland Fylkeskommune på vegne av en lisenstannlege om gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning

Her følger kortversjon av rettsakene i Bergen Tingrett dom avsagt 7.11.2014 som ble anket til Gulating Lagmannsrett dom avsagt 16.9.2015; med fokus på uttalelser som angår kollegiale og etiske forhold.

Hordaland Fylkeskommune fikk enstemmig medhold i at oppsigelsen i prøvetiden var saklig begrunnet; i Tingretten, i Lagmannsretten og i Høyesteretts ankeutvalg.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn