20190101 GC LightPro -topp

“FOR TANNLEGER”

kjære kolleger skratt 150x142
4.juni 2019: «Focus Vår 2019» er utsendt, og skal ligge i postkassen din senest i morgen, betinget av at vi har riktig postadresse til deg. «Focus Vår 2019» ligger elektronisk på tannhjulet i flere versjoner; utgave med sideoppslag (bla-utgave), vanlig pdf med nedlastingsmuligheter, samt hver enkelt artikkel i egen pdf-format. Du finner alt når du…
Tannedam TANNLEGEFORUM siste 406X145
HVA MA TANNLEGEN VITE OM 300x100
TILBUD FRA LEVERANDØRER 300X100 M RAMME
Itero scanner 150x122

Itero Intraoral scanner fra 2011, daglig drift frem til jul 2018. Selges fordi klinikken er solgt til klinikk-kjede, og er “til overs”. Dette er en unik rimelig sjanse til å starte med scanning!

Drikkende barn vannkvalitet

Kjære kolleger: Dette er en velmenende advarsel om at dere som føler klinikken utsatt, ikke må gjore noe hodestups. Artikkelen gir konkrete råd om hva dere må/kan gjøre dersom man har koliforme bakterier; eksempelvis Campylobacter eller Giardiaparasitter – drikkevannet

2019FTV FORSIDE 150x180 skjeiv

Focus våren 2019 ble distribuert til alle landets tannleger i månedsskiftet mai/juni. Her finner du informasjon og pdf-er av hele publikasjonen og artiklene enkeltvis.

utsnitt forside tekst amalgam 150x116

Det er mange referanser, lover, dokumenter og artikler som skal settes sammen for å få en helhet. Vi forsøker å samle oversiktlig her

wings elektronisk brev

Tannlegen har et tilbud om sikker sending av sensitive elektronisk brev, inkludert vedlegg med f.eks. røntgen. Logistikk tilpasset klinikkhverdagen. Billig er det også.

Foreldrefremmedgjøring grøft150x100

Enhver som behandler pasienter kommer før eller senere opp i en slik situasjon. Legeforeningens Tidsskriftet har mars 2019 en varm og engasjerende kronikk om “Foreldrefremmedgjøring. Anbefales.

byraakrati_hvem gjor hva 150x100

Artikkelen er en utfyllende kommentar til Nyhetsbrevet 31.mars 2019. Er utbredt initiativ-vegring blant byråkrater/tillitsvalgte et samfunnsproblem?

hvakostertannlegen logo 150x70

Her er NTFs engasjement pr. 14.mars 2019. Er det overhodet mulig å etablere en pålitelig og dokumentert webportal for tannlegepriser?

laundry 150x150

Markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt “Tannforsikringen – IF”, er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling.

Doctor with euro money and handcuffs - corruption and bribe concept in medicine

Tannforsikring IF, gjennom avtalepartner, markedsførte Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobilnumre de fant i pasientjournaldatabasen til “Dentales-klinikkene”. Ny info ajourført 11.03.2019

Tidligere artikler på Tannedammen:

Testing biomaterialer ill 150x113

Artikkel fra Bondebladet 17.1.2019 setter lys på genmodifiserende – GMO stoffer vi finner i matvarer. Focus advarte i 2015 om at forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

NPE LOGO 150x73

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.

sugartalk 150x65

“Sugartalk” med pasientene er et uttrykk for misforstått empati, og det skaper ikke sikkerhet, tillit eller motivasjon, fortelles det i en artikkel i danske Tandlægebladet.

Legelisten 150x57
Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til fordel for Legelisten.no. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. NRK har sin artikkel 30.januar 2019  Utdrag fra artikkel og mediadekning her: Nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde…
Helfo inn4 TH 150x85u ramme

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

SLV logo 150x34

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?

Boneprox tannrtg 72dpi 150x112

Bentetthetsanalyse med et enkelt tannrøntgenbilde ! Tannlegene bruker en skybasert portal der etablering og installering så og si er gratis.

HDIR Rapport forside 127x150

Helsedirektoratet publiserte 20.desember 2018 rapporten “Kunnskapsgrunnlag – Helsepersonell med utdanning frå utlandet” der overskriften er: Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester. Rapporten konkluderer bl.a. med tvil om at omfanget av utenlandsutdanning for tannleger er til nytte, og at norske myndigheter faktisk ikke har muligheter til å påvirke flommen fra EU. Henger dette på greip?

dentailigkurs introbilde 150x97

“Usynlige reguleringsskinner” er populært tema for tannleger og pasienter. Det er etterhvert mange leverandører; de fleste utenfor Norge. Nå ser det ut til at tannteknikerne våkner: Der får vi jo kortreist service? Focus har vært på gratis kurs med Dentialign, nå omdøpt til Dentiline

stamceller bokomslag 136x150 cropped

Tannlege, oralkirurg og stamcelleforsker Cecilie Gjerde er blitt superhelt i denne flotte faktabok beregnet for barn. Her finner du klipp fra NRK 12.12.2018 om nyvinninger på Helsesektoren. Bl.a. om stamceller og Scanning

internetthandel 150x80
“Focus” og Tannhjulet har etterhvert fått stor innsikt i webshops, netthandel, nettbutikker over store deler av verden.  Desverre er det slik at det på nettkjøp registreres utallige svindelsituasjoner gjennom hele året, men rundt juletid får vi flere henvendelser type “Vi har ikke fått det vi bestilte – hva skal vi gjøre”? Her er det du…
niomlogo kortversjon 150x44

19.nov. 2018: Oppdatering: Det statlige NIOM AS ble solgt til forskningsselskapet NORCE for 100 000 kroner. – Jeg finner det utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

sykehusulykke 150x100

13,7%, tilsvarende ca. 110 000 pasientskader, oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at omtrent halvparten kunne vært unngått.

NPE ny tjeneste 150x90

Norsk Pasientskadeerstatning har utviklet en nettjeneste hvor du kan sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om pasientskadeerstatning.

Molar incisiv hypomineralisasjon_150x150

Søndag morgen kunne TV2 fortelle Nyhetene fortelle Norge; lenge før informasjon om China, kriger og sult, at emaljefeil er den nye Folkesykdommen. Allerede i 2007 hadde Tidende en fagartikkel “Dental erosjon. Moderne tannslitasje og ny folkesykdom”.

NTF st.apollonia landsmote 2018 150x150

Her finner du noen betraktninger rundt årets Landsmøte, samt referat fra enkelte forelesninger. Focus var der! Det var Helsedirektoratet også. Og Bodil Lund om antibiotikaresistens. Og noen flere…

20181014 ill egne tenner hele livet C2 150x60

Spørsmål om tolking av «Lov om offentlig tannhelse», § 1-3, Gruppe C2- (pasienter som mottar hjemmesykepleie over et visst tidsrom) . Ugreit og uoppklart hva som egentlig skjer!

HELFO spmaalstegn

Personlig kontakt er alltid givende, og på NorDental 2018 fikk vi en god diskusjon og informasjon i møtet med Helfo. Focus hadde forberedt seg på hvem som HELFO gjør avtale med; Hvorfor er det en personlig person og ikke en juridisk person? Er dette en viktig sak?

2018 Bodil Lund 120x150

Bodil Lund er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i käkkirurgi og var i 2017 dosent ved Karolinska Institutet, samt ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hun har i mange år forsket på antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med denne tematikken. 21006.

2018 PEF frontbilde beskaaret h=150

Programmet så i forkant veldig spennende ut, og Focus fikk anledning til å komme på årsmøtet som referenter. Det var viktige ting som ble tatt opp:
• Antibiotikaresistente bakterier og tannbehandling i utlandet
• Hvilke oppgaver skal privat tannhelsesektor ha i fremtiden? Paneldebatt
• Norsk Pasient Skadeerstatning orienterer om sitt arbeid
• Aldri God Alene er den enkle historien om å tenke annerledes i livet

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn