GC LightPro -topp
20180101 Colosseum stilling 350×110 til topp

“FOR TANNLEGER”

7.februar 2019:       Vi er alle opptatt av å bli anerkjent og godt likt av våre pasienter. “Legelisten” og “Google-anmeldelser” er toneangivende i markedet for sider der pasienter kan vurdere og lage anmeldelser på helsepersonell.  Det vanskelige er at slike vurderinger kan legges inn helt anonymt, og hverken du eller jeg har mulighet til å forsvare oss mot det. Derfor er det ganske oppsiktsvekkende når “Personvernnemda” overprøver Datatilsynets vedtak, slik at leger og tannleger ikke har anledning til å reservere seg mot “anmeldelser”. I tillegg ser jeg at enkelte tannklinikk-hjemmesider opererer med egne vurderingssider! Det…
SLV hamrer Mattilsynet

Når tilsynene kriger mot hverandre – hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig

Legelisten 150x57
Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til fordel for Legelisten.no. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. NRK har sin artikkel 30.januar 2019  Utdrag fra artikkel og mediadekning her: Nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde…
Helfo inn4 TH 150x85u ramme

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

SLV logo 150x34

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?

HDIR Rapport forside 127x150

Helsedirektoratet publiserte 20.desember 2018 rapporten “Kunnskapsgrunnlag – Helsepersonell med utdanning frå utlandet” der overskriften er: Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester. Rapporten konkluderer bl.a. med tvil om at omfanget av utenlandsutdanning for tannleger er til nytte, og at norske myndigheter faktisk ikke har muligheter til å påvirke flommen fra EU. Henger dette på greip?

dentailigkurs introbilde 150x97

“Usynlige reguleringsskinner” er populært tema for tannleger og pasienter. Det er etterhvert mange leverandører; de fleste utenfor Norge. Nå ser det ut til at tannteknikerne våkner: Der får vi jo kortreist service? Focus har vært på gratis kurs med Dentialign, nå omdøpt til Dentiline

stamceller bokomslag 136x150 cropped

Tannlege, oralkirurg og stamcelleforsker Cecilie Gjerde er blitt superhelt i denne flotte faktabok beregnet for barn. Her finner du klipp fra NRK 12.12.2018 om nyvinninger på Helsesektoren. Bl.a. om stamceller og Scanning

internetthandel 150x80
“Focus” og Tannhjulet har etterhvert fått stor innsikt i webshops, netthandel, nettbutikker over store deler av verden.  Desverre er det slik at det på nettkjøp registreres utallige svindelsituasjoner gjennom hele året, men rundt juletid får vi flere henvendelser type “Vi har ikke fått det vi bestilte – hva skal vi gjøre”? Her er det du…
niomlogo kortversjon 150x44

19.nov. 2018: Oppdatering: Det statlige NIOM AS ble solgt til forskningsselskapet NORCE for 100 000 kroner. – Jeg finner det utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

sykehusulykke 150x100

13,7%, tilsvarende ca. 110 000 pasientskader, oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at omtrent halvparten kunne vært unngått.

2018- Rund-TH-LOGO- tilbud 150x150Vignetten symboliserer en side der vi samler friske tilbud fra de leverandørene du ser i Leverandør / Tannteknikk-registeret. Finner vi annet spennende utenfor dental-sonen, legger vi inn det også:-) MOTEKALENDEREN EGET IKON 2018 250x123Norges best oppdaterte møtekalender for tannleger. Du kan med et enkelt trykk legge inn et møte i din egen Gmail-kalender.  Du kan se møtene månedsvis eller i listeutsnitt. Oppføring av ditt arrangement er gratis; du skal bare logge deg inn.

Tidligere Blogg-innlegg

NPE ny tjeneste 150x90

Norsk Pasientskadeerstatning har utviklet en nettjeneste hvor du kan sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om pasientskadeerstatning.

Molar incisiv hypomineralisasjon_150x150

Søndag morgen kunne TV2 fortelle Nyhetene fortelle Norge; lenge før informasjon om China, kriger og sult, at emaljefeil er den nye Folkesykdommen. Allerede i 2007 hadde Tidende en fagartikkel “Dental erosjon. Moderne tannslitasje og ny folkesykdom”.

nordentalegenlogo 2018 uten ramme 150x100

Det er flott at HELFO stiller med stand på våre møter. På NorDental 2018 stilte de personsterke opp. Det gjorde at kolleger og Focus kunne forberede spørsmål vi ellers ikke får svar på. Vi fikk et par timer med veldig nyttig diskusjon og informasjon.

NTF st.apollonia landsmote 2018 150x150

Her finner du noen betraktninger rundt årets Landsmøte, samt referat fra enkelte forelesninger. Focus var der! Det var Helsedirektoratet også. Og Bodil Lund om antibiotikaresistens. Og noen flere…

20181014 ill egne tenner hele livet C2 150x60

Spørsmål om tolking av «Lov om offentlig tannhelse», § 1-3, Gruppe C2- (pasienter som mottar hjemmesykepleie over et visst tidsrom) . Ugreit og uoppklart hva som egentlig skjer!

HELFO spmaalstegn

Personlig kontakt er alltid givende, og på NorDental 2018 fikk vi en god diskusjon og informasjon i møtet med Helfo. Focus hadde forberedt seg på hvem som HELFO gjør avtale med; Hvorfor er det en personlig person og ikke en juridisk person? Er dette en viktig sak?

2018 Bodil Lund 120x150

Bodil Lund er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i käkkirurgi og var i 2017 dosent ved Karolinska Institutet, samt ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hun har i mange år forsket på antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med denne tematikken. 21006.

voltaren voltarol h=150

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, viser stor studie! – Disse resultatene bekrefter noe vi har visst lenge, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til forskning.no. – I Norge anbefaler vi leger og pasienter å bruke så lite diklofenak som mulig: Paracetamol framfor NSAID

2018 PEF frontbilde beskaaret h=150

Programmet så i forkant veldig spennende ut, og Focus fikk anledning til å komme på årsmøtet som referenter. Det var viktige ting som ble tatt opp:
• Antibiotikaresistente bakterier og tannbehandling i utlandet
• Hvilke oppgaver skal privat tannhelsesektor ha i fremtiden? Paneldebatt
• Norsk Pasient Skadeerstatning orienterer om sitt arbeid
• Aldri God Alene er den enkle historien om å tenke annerledes i livet

2018FTVaug FRONTSIDE 109x150

Første “Focus”-utgivelse i 2018 ble i august. I denne artikkelen finner du pdf-format av hele publikasjonen, samt de fleste artikler i pdf-format. Artikkelhenvisningene inneholder oppdateringer og henvisninger som er beregnet til bakgrunnsinformasjon om temaet.

UIT logo 2015 150x87

Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege. Masteroppgave i Odontologi UiT, vår 2015

HELFO spmaalstegn

Her kan spørres. Tidligere info om endringer etc finner du også her

2017 Helsetilsynet tilsynsmelding FORSIDE

20084 6.mars 2018 kom Helsetilsynets “Tilsynsmeldingen 2017”:
Ikke ett ord om tannleger. Blir vi oversett?

fengsel fra innsiden 300x169

Det er vel noen av oss som har tenkt at det å forfalske eksamenspapirer eller jukse med forskningsresultater eller CV er å bryte norsk lov? Vi har funnet en artikkel som presenterer “Autorisasjonsjuks kan gi fengselsstraff” som et nyhetsoppslag!

lise nitimen 150x109

26.februar 2018 om tannlege, munnhule som speiler kroppen, tenner og renhold.

Pensjon ill 150x120

Vi samler informasjon om pensjonsforsikringer på denne siden. Mye informasjon kommer fra kurs og møter vi selv har deltatt på, og vi støtter oss i tillegg på det som Focus oppfatter som kompetente, nøytrale og ærlige kilder.

gule heftet 2018 150x126

19750 Hele det gjeldende “Gule heftet” i søkbar versjon finner du her

HELFO innslagspunkt 4og14 150x129

19150 Det startet ved juletider 2017, og fortsatte inn i februar 2018: Vi oppsummerer debatten og noen hendelser i kronologisk orden

HELFO innslagspunkt 4

Vi utdyper forståelse av punkt 4, og publiserer egne ark: “Orientering til legen” om legeattest mv., og en “Orientering til pasient”

OYVNON forside 150x166

Vi har oppdaget en spennende, lokal nettavis som heter OYVNON: En nyhetsavis som tør der andre tier, og som løfter ut mange byråkrati-saker det er stillhet rundt

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn