BEVIS2

20210209 OSLO TINGRETT DOM

For å ønske studentene en god 17. mai, la Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ut et bilde av et norsk flagg på sin Facebook-side. De ble dømt i Oslo Tingrett

Bildebruker vant i Lagmannsretten

VG brukte bilder uten tillatelse i en spesiell sak. I Åndsverkloven er det en passus om “Sitatrett”, og derfor vant VG. Men det er mange detaljer om innhold i Åndsverkloven som har betydning for vår sak.