20190101 GC LightPro -topp

TANNBLOGGEN

20200116 FRA LIVET I DANNEDAMMEN 400
Tannbloggen 700x102

Mer testing for Coronavirus før behandling?fjærpenn126x150

————————- 2. april 2020 ————————-

Jeg fikk nyss om en artikkel som sa at ansatte i fiskeindustrien skulle settes inn som helsearbeidere for å utføre Coronatester/prøvetaking på pasienter.
Hvorfor ble jeg ikke overrasket?
Så kom det for en dag at det var 1.april – og jeg fikk skrivekløe. Og sender Tannbloggen 2.april. For sikkerhets skyld.

 

Jeg er veldig takknemlig for at så mange skriver til meg om sine opplevelser; bekymringer og motbakker. Fortsett med det på epost direkte til meg, for nå drukner det meste av nettkommentarer og messenger. Dere skal også vite at jeg aldri har røpet en eneste kilde, og etter avtale anonymiserer vi allment interessante emner til det ugjenkjennelige  :-)

Jeg hadde jo ikke tenkt å skrive så mange og mye i Tannbloggen, men tilsig av innspill og oppmuntrende tilrop gjør at jeg utfordrer skjebnen.

Noen få har forsøkt “å sette meg på plass” for meninger, og jeg skal skjerpe meg på at jeg selv ikke skal mene så mye om mangt: De fleste uttalelser er gjort i generelle vendinger og i spørsmåls form. I motsetning til de som mener at man må unngå debatt, og derfor  må stenge ned både “Oss tannleger Imellom” og Tannbloggen”, så er jeg av den mening at debatt må være åpen for at vi skal overleve.

Vi må tåle både slemme og utidige spørsmål så lenge de er i generelle og respektfulle former. Personangrep er i en annen divisjon…
Vi må tåle at vi tenker og handler annerledes. For eksempel hva med at mange fylker stengte ned de offentlige klinikkene før FHI kom med anbefalingene? Og hva når anbefalinger tolkes forskjellig mellom FHI, HDIR og WHO? Eller resultatet av våre egne betraktninger som “Den glemte helseprofesjonen”, der frisører og fotterapeuter stenges ned?  Kan vi forvente at våre reaksjoner reflekterer dette?

Klikk på bildene eller overskriften, så kommer artiklene frem:

coron og norge 150x150 Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling? - En tannlege henvender seg til Helsedirektoratet vedrørende smittevern. HDIR viser til FHI's anbefalinger, og legger til egenvurdering. Les selv. 24721

Konklusjonen på artikkelen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre? Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

2019 TIPS logo 150x80 Betraktninger rundt tannleger i privat sektor - Kari Odland er leder i TIPS (tidligere Praksiseierforeningen). Hennes betraktninger kan passe fint i disse Corona-tider. 24732

Dersom vi tror på at i forbindelse med beredskap og Coronasmitte er “Den glemte helseprofesjon”, så kan TIPS, tidligere Praksiseierforeningen, være en instans som må kunne trykke på våre egne jurister og foreningspolitikere? Tannleger i privat sektor vil trolig ha glede av denne informasjonen fra TIPS.

 

nettavisen 150x39 Privat testing av Corona-virus - Lege og tannlege Karl-Iver Hanvold tilbyr Coronatest til kr. 1500. Det er det mange reaksjoner på dette, men er ikke dette bare ett av mange private helsetilbud?

Det har vært lite praktisk informasjon om testing og prøvetaking av pasienter for Corona-viruset. Kanskje det er den riktige vei at dental privatpraksis kompletterer den offentlige helsetjenesten?

 

Bare vær oppmerksom på at E-boksen fort fylles opp. Myndighetsorganer er flinke til å sprute ut nyheter i disse tider. Ikke alltid er de sammenfallende heller…


broadway coronarvirus medleyDet var den alvorlige biten for denne gang. 
For å muntre dere opp, legger jeg denne linken til “musicalen” Broadway Coronarvirus Medley 

Se forøvrig på kurstilbud fra USA, så har dere noe til Påske kommer!

 

OBS: Denne nyheten ble sendt på samme epostvarsel som Tannbloggen 2.april

fastlege lov og stetoskiop Har du påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie! - Morgenen 2.april fikk jeg kaffen i vrangstrupen: Aftenposten har et oppslag “Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie”. Artikkel om dette ble sendt ut sammen med varsel om ny Tannbloggen. 24805

kaare lommetannlege elipse transp 100x100

Med vennlig hilsen Kaare Mathiesen

Tannlege MNTF, Redaktør

kaare@tannhjulet.no / 90123121

2020 EGET Banner Helfoinfo 200x100
Motekal og referat med pil 300x100
Coltene ezgif Tannhjulet
kollegiale corona innspill 150x100

Vi vil alle nå det samme målet, men er uenige om vi skal ro eller bruke veien. Og noen er usikre: Uansett, så representerer vi en gruppe som med basis i vår utdanning, er kvalifiserte for å ha egne meninger og egen tankeevne. Tannhjulet vil samle noen av disse tanker, og vi setter pris på å høre fra deg.

corona bilde 150x150

Det er store mengder informasjon som ville fylle alle nyhetsplassene våre, og ved å klikke på bildet finner du alle Corona-relevante artikler vi har peresentert

Musefelle tannlegemann 150x132

27. februar fant vi en innrømmelse på Dental Sør sine nettsider: De har feilinformert tannlegene om Digora-programmet; hele tiden.

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr W

Denne utgaven regner jeg som den aller siste vi utgir: Alle tannleger som har fått Focus i posten, har fått god informasjon om dette. Nå går vi digitalt…

Paragraf-lovbok 200x123

Ny Høyesterettsdom 11.12.2019: Sykmeldingen er kun en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, og Nav har full rett til å overprøve den. Høyesterettsdommen 10.12.2018 “En som er sykmeldt av legen er ikke nødvendigvis syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.

Tannmenn 150x133

Redaktørens leder i Tidende nr 9/2019 “Det går an å bli noe annet enn tannlege” oppfattet vi som noen fine betraktninger om det å ikke nødvendigvis MÅTTE bli tannlege. Det neste nr. 10 med President-korreksen “Klart du skal bli tannlege!”, er spesielt.

Tidligere blogger / nyhetsbrev:

Coronapakke og sunne bedrifterfjærpenn126x150

————————- 29.mars 2020 ————————-

 

Økonomisk implikasjon for tannlegene

Redningspakker skal komme til utsatte, men sunne småbedrifter. Ordningen skal gå bredt og være generell. Det nevnes til stadighet frisører, fargehandel, reiseliv, kiropraktorer ol.  Svært sjelden nevnes tannleger. De som ble pålagt nedstengning kommer først i køen når det gjelder redningspakker. Tannleger er ikke der.

Tannleger skulle stå stand-by for å hjelpe akutte pasienter. Bare akutte ble det presisert. Selvsagt med godt smittevern- i disse mangeltider.  Uten hjelpekrefter, de er jo oftest permittert. 

Noen kolleger har imidlertid mer redsel for et økonomisk virus, for vi hører fra teknikere at kroner og broer lages, endatil 10-leddere.

De fleste som følger anbefalingene og bare tar strengt akutte, event. henviser til andre klinikker, vil slite økonomisk.

Kompensasjon vil også bli gitt til dem som får betydelig omsetningssvikt, ble det sagt på pressekonferansen. Iallefall delvis, for huseiere må også ta sin del av støyten. Så tannleger som eier lokalene sine selv og kanskje har en noe oppskalert husleie, ser kanskje også at den inntekten minker.

“Støtte skal gis til sunne bedrifter”, sies det.
Det må vel bety de klinikker som drives med overskudd? (Man vil kanskje se på snittinntekt over tre år?)

Her kommer en utfordring; tannleger er etter hvert nokså ulikt organisert.

Ansatte i eget AS kan permittere seg selv og ansatte. Tilbake står rene løpende utgifter. Disse bør være kvalifisert til delvis kompensasjon. Et usikkerhetsmoment er hvordan utbytte vil bli behandlet. Flere tannleger i AS har gitt seg selv en lønn rundt ca 7-8 G, og utdelt utbytte utover dette. Hvorvidt dette vil tas hensyn til ved en eventuell gjennomsnittsberegning gjenstår å se.

Enkeltpersonforetak (ENK) er omtrent i samme posisjon som de med eget AS, men har sannynligvis mer plunder og heft overfor NAV. Her kommer også en 80%-regel inn.

For begge disse organiseringsformene blir det spennnede å se om avbruddsforsikring kan dekke noe hvis ikke staten dekker.

Kontraktørtannleger har enten ENK eller AS, men sitter i en bedre posisjon fordi utgiftene normalt er lave. NPE er sannsynligvis den største utgiften. 

Uansett gir ikke NAV mer enn 6 G til tannlegene. Det kan nok føre til en stram livreim for mange.

  • Husk å be om avdragsfrihet på lån.
  • Be NTFs jurister om hjelp til å få NPE-aviften redusert i forhold til den tiden man ikke er i jobb.
  • Redusér alle utgifter midlertidig. Se nøye på Leasingavtaler

kjede 150x90

Hva med de ulike kjedene?

Hvordan vil myndighetene behandle dem? Mange av de tilknyttede tannlegene er kontraktører, og representerer seg selv. Ofte er hjelpepersonell ansatt i et driftsselskap, men selv om disse permitteres er utgiftene ofte høye, som husleie, strøm og forsikringer.  I hvilken grad vil myndighetene anse dette som sunne bedrifter hvor arbeidsplasser må beskyttes? Hjelpekreftene er for en stor del  nært knyttet til kontraktørene og de får sikkert jobb hvis morselskapet skulle nedlegges/gå konkurs. Driftsselskap sender ofte overskudd oppover til et holdingsselskap som kan være eid av investorer, både norske og utenlandske.

Noen av kjedene har komplekse strukturer, med en paraply over ulike datterselskap ofte med opprinnelig praksiseier som andelseier.
Et eksempel her er Orbdent AS som eier flere klinikker med kompleks struktur.
Oris Dental AS eies av et holdingselskap som har et stygt negativt resultat på driften (skyldes stort sett lønn) men som har pene finansinntekter (sannsynligvis fra «døtrene»).
Colosseum driftsselskap gir pent overskudd som vel sendes videre oppover i systemet.
Smil Tannlegesenter AS er en liten kjede. Her er driftsresultatet positivt i 2018, men negativt i 2017.
Tannfeen AS er heller ikke så stor, nå 5 klinikker.  De utmerker seg med negative resultater, og har  drevet med underskudd i tiden 2014-2018.  Ikke drevet av tannlege forøvrig.  De skal visstnok bare ha ansatte tannleger, dog litt uvisst om de kan spores langt tilbake i tid. Tro om dette blir sett på  som en sunn bedrift?

Dette kan bli uhyre spennende. Vi vet jo også at noen må ende med underskudd når kolleger underbys på pris.

Hvor sunne vil disse kjedene og klinikkene betraktes?
Er det samfunnsøkonomisk nødvendig å redde et driftsselskap? De ansatte vil få jobb hos tannleger som fortsatt vil drive klinikker i en eller annen form.
Vil venstresiden akseptere at noen aktører kan samle overskudd i finansielt konstruerte selskap?

Vi oppfordrer kolleger til å se litt på en del av kjedene og deres struktur.
Kanskje mer interessant for framtiden enn mye annet.  Regnskap og eierforhold ligger lett tilgjengelig på www.proff.no  eller på www.purehelp.no

Det enkleste for myndighetene er nok de tradisjonelle mindre praksisene utover landet. Det er flest av dem…

.

“Hjernedød” eller “Gjerne dø(d)”?fjærpenn126x150

————————- 23.mars 2020 ————————-

 

Nå har Tannlegeforeningen samlet veldig god informasjon om hvor man skal henvende seg eller henvise til, i akuttsituasjoner. NTF slår fast at det er “Den offentlige tannhelsetjenesten”, DOT. som skal organisere beredskapsklinikker som kan ta i mot pasienter med smitte eller mistanke om smitte.” I neste setning minner NTF om “at det kun skal utføres nødvendig akuttbehandling, og at privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter og ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.”

Dette er i forhold til FHI’s anbefalinger. Men er FHI på bærtur? Hvem er i stand til å vurdere forskjell på tilsynelatende friske, men likevel smittebærende pasienter?

Det er jo et tankekors at svært mange offentlige tannklinikker stenger ned for vanlig drift – i forkant av FHI- og til tross for at man tror at smitte mellom barn er mindre utbredt. Tannlegene kan sannsynligvis beskytte seg selv med det anbefalte smittevernutstyret (som skal skiftes mellom hver pasient), mens det ligger utfordringer i den smitten som blir igjen på kontoret – i luften, på tøy, på overflater… Her er mange spørsmål; Coronasmitten ser nå ut til å eskalere mens føre-var-prinsippet ennå ikke helt har sunket inn..

Forresten, allerede nå ser vi i Oslo eksempler på den aktive tannlege som tar imot pasienter som ringer, og der alt er akutt.

Hvem kan vi stole på?
Kritikken hagler mot myndighetene; “for sent og for lite”…
“Debatten” 17.mars, ble skikkelig kritisert for å la “andre” slippe til i diskusjonsrommet. Men det engasjerer, og flere “tyngre” fagfolk støtter dr. Nyborg, og peker på at vi trenger alle synspunkter i en prekær situasjon. 

Så er det tannlegene,da: Er vi “den glemte helseprofesjon” og ressursgruppe? 
Frisører og fotterapeuter ble viktigere å permittere. Tannpleierene ble nevnt som ressurspersoner da sykehusenes personale ble satt i karantene.

Hvorfor ble det slik? 

I denne Corona-tid er vel facebookgruppen  OTI; “Oss tannleger imellom” enda mer viktig enn ellers: OTI er det eneste, åpne diskusjonsforum vi tannleger har; der vi kan lufte våre tanker. Jeg har tiltro til at tannleger, som akademikere, kan skille mellom meninger og myndighetsanbefalinger. Ja faktisk også avsløre utilbørlig egenreklame…

Om ikke Corona er ille nok, så raser børsene og oljeprisene og kronekursen: Vi må regne med at fasiten blir betydelig prisoppgang for det vi skal bruke i praksisen. Dette må slå ut i honorarene allerede snart, eventuelt må du forvente at reallønnen kan falle dramatisk! Tenk på hva alle importerte nødvendige frukter og annen vegetabilsk mat vil koste! Og er vi på vei til å måtte importere animalsk mat også? Vi snakker om 20-30 prosent merkostnad i første ledd. Hvis det er kapitalvarer du ønsker, må du passe på at prisene ikke allerede er hevet.
Løp og kjøp :-)?

20200320 Familieliv i koronatider 250x227Litt humør hjelper: Hvem husker ikke den hysterisk morsomme  Det bor en baker i Østre Aker” fra 2016 med Jon Niklas Rønning.
Nå har han vurdert hjemmesituasjonen og laget en ny sang “Familielivet i Korona-tider”: Dersom du nå depper litt hjemme, så syng med!

Det er en utfordrende tid; hold sammen, lytt til hverandres råd og oppfatninger. Og avslutt alt arbeid på vanlige klinikker, inkludert tannhelsekjeder.
For én gangs skyld: Ansvar for absolutt all akuttbehandling skal legges til Tannhelsetjenestens kompetansesentre, sykehusklinikkene og universitetsklinikkene.

 

Vi holder avstand, og satser på at Coronaviruset ikke smitter gjennom email.

Ta vare på dere selv; vi har ikke én å miste

.

Alene med Coronafjærpenn126x150

————————- 9.mars 2020 ————————-

Mandag 24.februar (!) 2020 skrev “Tannhjulet” til Folkehelseinstituttet bl.a.:

Kjære Folkehelseinstitutt v/NN; 24.2.20:

“Jeg tror at FHI overser eller undervurdererer tannklinikkenes posisjon vedr. Coronaviruset:

Tannhelsepersonell er daglig i kontakt med rundt 16-20 pasienter; nærkontakt med blod og spytt; får det på hendene og kan formidle videre spredning ganske effektivt.

Jeg har sett på informajonen til legekontorer/primærhelsetjenesten. Jeg kunne ønske mer fokus på det viktigste på en klinkende klar hovedside for tannleger.

Jeg kan tenke meg å formidle en anbefaling til tannleger, offentlig og privat gjennom “Tannbloggen” på https://tannhjulet.no/tannbloggen/

NÅ begynner det å haste, tror jeg.”

Svar fra FHI samme dag, mandag 24.feb.

“Vi skal ta en titt og se om vi lager noe spesifikt for tannlegene.”


Jeg kan ikke se at noe har skjedd:
FHI er kanskje gladere for å arrangere pressekonferanser der de kan fotograferes på rekke og rad. Eller motta pressen til intervjuer. Eller lage generelle nettsider med klikking hit og dit for å finne informasjonen? 

3.mars fikk vi info fra Tannlegeforeningen; mest henvisning til FHI og foreningens sider. 4.mars inneholdt NTFs sider mest linker til Sykmelding og Permitteringsinfo hos NAV. SNU er imidlertid enslig svale med konkret info om forholdsregler.

Imens sitter tannlegen alene med sine utfordringer: 

I utgangspunktet kan jeg nesten ikke tenke meg noe værre sted for spredning av Corona enn et tannlegekontor: Pasientene vet ikke eller er likegyldige til om de er smittet, Det borres med betydelige aerosolskyer rundt oss, pasientens blod og spytt er de  fleste steder, pasientene tar på alt på venterom og inne på klinikken, i betalingssituasjon… Og hva skal tannhelsepersonellet stille opp med? Hånddusj og “AntiBac” er umulig å få tak i, og litt sprit her og der er ihvertfall ikke effektivt mot virus. Dersom konklusjonen er at tannhelsepersonaler er spesielt utsatt i forhold til de fleste andre yrkesgrupper, er ikke tannklinikken noe greit sted å være i Corona-tider.

“Stenge ned” er et alternativ med 2 innfallsvinkler: Personalet kan sykmelde seg eller du kan sende alle hjem (= permittere).  Men hvem gir oss direkte juridiske råd, og hvem skal forhandle med myndighetene om spesielle vilkår i en spesiell situasjon? Ingen, selvfølgelig: Det er den enkelte klinikks ansvar å vurdere når og om personalet skal ha godkjent sykmelding, samt selvfølgelig ta utgiftene. Permittering er heller ingen gratis løsning: Og hvis noen tror NAV vil og kan gi helsepersonell i vår situasjon spesiell hjelp og spesielle vilkår, kan du bare følge lenkene på NTFs hjemmeside.

Oppdat 12.mars:
Endelig ikke helt alene med Corona? :

Et utvalg presseklipp 12.mars:

Se artikkelen “Ikke lenger helt alene med Corona”

 

 
Kan det virke urettferdig at tannlegene må betale prisen for en landsomfattende epidemi der FHI stiller seg uforstående (eller tause) til at offentlige instanser nekter utsatte pasienter å bli testet for Corona, og i samme åndedrag anbefales å gå på jobb?

 

2020 NTFs symposium 250x172 15gr skjevDet skal bli spennende å se hva som skjer med “NTF’s Symposium 2020” 12.mars.
Blir det en forventingsfull forsamling av smitteutsatte kolleger som møter smitteutsatte tannhelsesekretærer og tilreisende foredragsholdere? Vil økonomi trumfe ansvarlighet?
–>Planlagt arrangert i en hotellkjede som allerede har varslet permitteringer grunnet Corona!
10.mars ettermiddag fikk de som har meldt seg på, beskjed om at Symposiet er avlyst 

 

Viktige betraktninger finner du i artikkelen “Alene med CORONA…” nedenfor.

“God bedring”

.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn