TANNBLOGGEN

fjærpenn126x150

 

Har et debattmøte i Oslo Tannlegeforening interesse for resten av landet?
Jeg mener “JA”. Les og bedøm: 

————————-  14.desember 2022  ————————-

Emnet var: «Tannhelsetjenesten, hvor er vi per nå og hvor skal vi i fremtiden?»

Opplegget var et bredt sammensatt diskusjonspanel  ledet av vår egen Kjetil Reppen og Ole Rolfsrud- kjent ansikt fra TV-ruta. Reppen hadde forøvrig klart det utmerket alene- men det blir jo litt mer schwung med en kjendis?  Les her om de ulikes bakgrunn.  https://oslotann.no/vare-kurs/medlemskurs-6-desember-2022/ 

Noe av bakteppet er den relativt plutselige bestemmelse om lavere betaling hos tannlege for årsgruppen tom 26 år, samt  et kikk inn i arbeidet til «Tannhelseutvalget»

NTF har gått ganske hardt ut mot at de unge voksne skal tilgodeses- samt at det er Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) som har ansvaret for ordningen. Nettopp denne gruppen har relativt god tannhelse, bør ha ansvaret for egen (tann)helse og flere har startet i arbeidslivet.

Sjef for tannhelsetjenesten i Oslo, Per Chr Prøsch, følte seg provosert og irritert og kom med interessante betraktninger. Legger vi sammen 21-22 åringer som kom med i 2022, samt de nye gruppene, hevdet Prøsch at hans etat nå hadde fått ca nye 65000 pasienter å ha ansvar for.  Noe penger har fulgt med, med klinikker og personell er ikke rustet for oppgaven. Altså må flere tjenester kjøpes privat, slik det idag gjøres med 21-22 åringer. Han kom i den forbindelse inn på at de større kjedene ble favorisert- siden de hadde kapasitet til å ta flere pasienter. Prøsch mente at det nye forslaget innebar ytterligere sentralisering av tannleger siden det er i denne alderen de flytter og tar utdanning. Allerede idag viser flere fylkestannleger til ganske permanente vakanser i distrikt.

Prøsch var også opptatt av eldrebølgen som i 2040 vil utgjøre 20-30000 flere individer. Mange med dårlig helse, mye medisin og derav dårligere munnhelse.

President i NTF, Heming Olsen Bergem fortalte at «Tannhelseutvalget» hadde endret mandatet noe, utvidet virket det som. Men mye kan han ikke si om arbeidet der. Bortsett fra at de tenker helt nytt, anderledes og hvordan bli en del av helsevesenet. ( Siden utvalget bare består av et fåtall fra profesjonen, kan det nok bli mange nye baller i luften. Spørs bare hvor de lander – red.anm)

Presidenten sa at kjeder var så mangt- men at fagansvaret må være hos tannlegen.

Den eneste politikeren som (ville?) møte var Seher Aydar (R) og hun kunne forsåvidt fraskrive seg et hvert ansvar siden de ikke applauderte vedtaket. Rødt vil likestille tannhelse med helse, men hva det koster vet man ikke. Hvordan det skal organiseres , sa hun ikke. Men det har vært nevnt flere steder at private ikke bør bli fete på helse.

Prof. Barkvoll tenker globalt og vil unngå silotenkning som han sa. Tannhelse bør intergreres med spesialisthelsetjenesten i universell ordning. Forøvrig er profylakse det eneste bærekraftige. (der kom ordet) Han hevdet at etter implantatenens inntog på markedet var tannlegefaget dreid mot behandling, godt hjulpet av pengesterke interesser. Han mente flere fokuserte på omsetningsmål, men det gis lite incentiv til forebygging både i Helfosystemet og i honorarer.

Margrethe Sunde, CEO i Odontiagruppen og president i Virke, høstet kveldens applaus da hun sa at det var ren populisme som var årsak til at de nye gruppene har fått rettigheter. Hun forsvarte kjedene (selvsagt) og så ikke noe negativt ved at Odontia hadde engelske eiere. Det virket nesten som om de drev butikk av ren altruisme og at målet for alle er bedre tannhelse. Odontia ble finansiert av et oppkjøpsfond, noe som fikk Rødt til å se rødt for bare ordet stinker penger.

Andre innspill:

  • Ole Rolfsrud spurte om Helfo ble skrevet med to LL’er noe som ga kveldens andre applaus. Han hadde gitt opp etter side 3 i heftet.
  • Kanskje nødvendig med ny innføring av plikttjenester?
  • Ny spesialitet heter multidisiplinær odontologi
  • Priser bør ikke dumpes.
  • En merkelig hybrid at DOT er organisert i fylkeskommunen.
  • Danmark skal tannleger eie 51% av bedriften.  Spesielt relevant for kjeder.

Sluttkommentar.

Salen i Høyres hus (dog hadde politikere fra Høyre meldt forfall) var relativt full. Men antallet med grått hår og erfaring fra tillitsmannsarbeid  oversteg betraktelig antall av  unge. Hvor er de? Vi vet at andelen kvinner har økt sterkt de siste årene- har de ikke tid til å interessere seg for fagpolitikk?

Jubelen sto ikke i taket ved møtets slutt. Likevel var ikke tiden bortkastet. Panelet belyste flere utfordringer, som oftest basert på nåsituasjonen. De store konkrete og altomkalfatrende ideene uteble- som forventet. Presidenten la opp til at utvalget kanskje hadde de store tankene. Det gjenstår å se. At offentlig tannhelse vil stå sentralt i framtiden med flere oppgaver, tunge pasientgrupper, flere pasienter med rettigheter og utfordring med  fordeling av tannleger gis det ikke poeng for å tippe.

20220802 Kaareportrett rund BLUR

Med vennlig hilsen Kaare Mathiesen

Tannlege MNTF, Redaktør

kaare@tannhjulet.no / 90123121


20221030-003 annonse Dentex_002

  Desember 2022 fikk alle som driver “risikofylt næring” brev fra Arbeidstilsynet : Tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) 202212~1

Artikkelen er fra Tannteknikerforbundets “Tenner i Fokus” og gir god veiledning både ved kjøp og salg av aksjer

Vi er litt skeptiske – blir det Ta den ring og la den vandre Eller til samme melodi: “Ta fra noen og gi til andre” ?

Pr. 23.6.2022 har Helfo laget en veileder som går gjennom de grunnleggende vilkårene på området tannbehandling, og vurderingene som du må gjøre før du kan kreve refusjon.

Vi har oversikt over noen norske domenenavn som er til salgs

Førte seminaret til noe? Les vårt “skråblikk”

Artikkel fra februar 2021:
 SMITTEVERNUTSTYR  på  tannlegekontoret 

Tidligere blogger / nyhetsbrev:

fjærpenn126x150

 

Seier over julekuler og påskekyllinger!

————————-  7.desember 2022  ————————-

 

I Tannbloggen 12.auguust 2021 skrev vi:

Tannbloggen minibilde gribb 20210812

 

bildedeling logo-1

 

Vår kollega skrev et rop om hjelp til Tannlegeforeningen. Hun fikk svar fra juridisk konsulent at hun bare måtte betale, be om unnskyldning og forsøke å prute på prisen. Intet engasjement; ingen hjelp.   Da må vel Focus engasjere seg for å forsvare kolleger som har fått slike krav?

Så ble en tannlege og 6 andre brukere av et RobinLund-bilde saksøkt.
Saken kom opp for Oslo Tingrett 28.okt.2022

Vi vant en meget viktig seier !

Prisen på bildene ble satt ned til kr 100+mva, og gebyr til kr 100,- : Det betyr at istedet for ca kr. 11.000 ble regningen på kr 225,-

Robin Lund har anket Tingrettsdommen inn for Borgarting Lagmannsrett
Omtale finner du på Bildedeling.no

Jeg mener at denne saken betyr mye for mange tannleger som er på Facebook: Store mengder bilder/illustrasjone tilbys til gratis bruk – uten krav om kreditering når bildene brukes på sosiale media og som illustrasjoner på egne hjemmesider. RobinLund-saken viser at det finnes personer/firma der ute som spekulerer i å legge ut helt vanlige bilder uten å oppgi navn, pris eller betingelser, for deretter etterfakturere med høye beløp. Slike feller kan ramme oss alle – så gjør et forsøk på å holde deg oppdatert. Tannhjulet svarer på spørsmål… 

 

fjærpenn126x150

 

“Hva koster det egentlig å være medlem i NTF?

————————-  30.oktober 2022  ————————-

Mottatt innspillet fra en kollega og medlem i NTF i mer enn 30 år:

“Hva er reell pris for å være medlem i det gode selskap? Selvfølgelig skal man kurse seg opp, men til hvilken pris? Hvorfor skal mer eller mindre alle tellende kurstimer være i regi av NTF?
Kurs og kostnader: NTF’s kurskrav er 40 timer i en 2-års periode. Et gjennomsnittlig dagskurs gir 7 tellende kurstimer. En gjennomsnittlig kostnad for et slikt kurs er NOK +/-5000,- . Hvis du gjennomfører 3 kurs har du 21 tellende timer og tannlegeforeningen er fornøyd. Det innebærer med andre ord at man må ta fri fra praksis 3 dager.  Hvis man legger til grunn at en allmennpraktiker har en ca dagsomsetning på +/- 20000 , vil det si tapt omsetning på +/- 60000. Så plusser vi på kursavgifter på ca 15000, + kontigentutgift kr 9.650 pr år
Vi nærmer oss da en reell medlemsavgift på ca 85000 pr. år i 2 år.
Jeg har mange leger som pasienter. Fortalte en av dem her om dagen at jeg skulle på kurs. Han lurte da på hvor mye vi ( tannleger ) fikk i kurskompensasjon”

Godt innspill til diskusjon. Kanskje litt negativt om  tap av dagsomsetning: Den er jo tross alt brutto,  samt at hele pakken er utgiftsbar.

Men likevel…
Dette diskuteres jevnlig når kolleger møtes – og vi diskuterer f.eks. Tannklinikk-kjeder: Enkelte leverandører og kjeder har gode kursopplegg for tannleger og ansatte. Det samme har flere offentlige arbeidsgivere. For ikke snakke om oppdateringskurs og kompetansekurs i inn- og utland: Flere kurs er sertifisert av de lokale- eller landsforeninger.

  • Har NTF anledning til å ikke kvalifisere dokumenterte kvalitetskurs avholdt av leverandører, kursarrangører eller andre foreninger?
  • Har NTF jussen på sin side når de truer med utkastelse av foreningen hvis man ikke har deltatt på mange nok NTF-arrangerte kurs?
  • Økonomisk er det også slik at trygdeinntektene vi får, skal i godt monn øremerkes til etterutdanningskurs: Noen som vet mer om dette?
  • Noen som har synspunkter på prising av fysiske kurs og digitale kurs?

Man kan ikke feie ubehagelige tema under teppet hele tiden:
Landsmøtet er kanskje et fint sted å ta opp slike tema?

Det ble mange spørsmålstegn, så jeg nøyer meg med kun dette tema denne gangen.

Men ta en titt på artiklene under her 🙂

fjærpenn126x150

Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobiltelefonen, slik at du må bruke PC for å få best mulig kvalitet på Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

 

“Utvalg og Utvalg”, fru Blom

————————-  29. september 2022  ————————-

Det har skjedd noe veldig viktig på tannhelseområdet som dere alle må vite et minimum om.

To utvalg ble født medio august: Det ene skal se på hvordan «kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor». Det andre, heretter kallt «Tannhelseutvalget» skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten.
NTF jubler som det skulle være hat-trick av Haaland. I en egen artikkel skal vi se om det er noe å juble for.

Utvalg og utvalg helhetlig_002

.

jeg kommentere at det kan virke som om NTF har forsøkt å svare i forkant
NTF har 
bestilt en Rapport som skal utrede behov for tannlegetjenester:

Man må nesten være konsulent for å hevde at «helsetapet knyttet til tann- og munnsykdommer i størrelsesorden 35 milliarder kroner per år.» Samt at «I 2016 hadde ca. 2,7 millioner en tann- eller munnsykdom. Dette innebærer at om lag halve Norges befolkning «opplevde redusert helse som følge av tann- og munnsykdommer.» ( side 11 i rapporten) Det ble også hevdet at det er økonomi som er hovedgrunnen til å utelate tannbehandling.  Rapporten sier da også at det trengs økt finansiering, spesielt dersom en ønsker å kanalisere behovet dit det trengs.

Skal et slikt omfang bringes inn som grunnlag i utvalget blir det særs spennende å se hvordan det skal prioriteres. Særlig innenfor eksisterende økonomiske rammer! Spenstige forslag som fasttannlege, avtaletannlege, trygdetannlege eller større utvidelse av kompetansesentra er det neppe økonomisk handlingsrom til. Utvalget har bare 2 år på seg, det går fort.  Kan vi tippe på at det blir en økonomisk krangel som ender med litt flikking på Helfo, noe større belastning og ansvar for DOT samt at noen utsatte grupper sluses inn på kompetansesentre?

Deretter er det stortingsvalg og mange nye gjemmesteder for rapporter.

 

Jeg tror også at privatpraktiserende tannleger går mot et vanskeligere liv.Robin Lund banner skrekk-150x150 bildedeling
Det finnes selvfølgelig muligheter a la “Kvinnehelse” – altså f.eks. egne skjønnhetsklinikker for tenner? Du finner dem nok…

Da er det kanskje enklere å forbedre sitt eget grunnlag, og jeg mener at “brød og smør” for praktiserende tannleger kan være aligners og implantat. Jeg fikk tips om en noe eldre artikkel om det fornuftige i å være god på implantater – teoretisk og praktisk. Jeg gir en link som en smakebit på temaet.

 

Nå starter Elg-jakta for min del. På post skal jeg tenke på neste Tannbloggen…  😯

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn