TANNBLOGGEN

20200116 FRA LIVET I DANNEDAMMEN 400
Tannbloggen 700x102

Vi har forventninger til 2021…fjærpenn126x150

————————- 17. januar 2021  ————————-

 

Corona-viruset er med oss inn i 2021, og “alle” skriver mye på internett og i media: Noe må jo nevnes på Tannhjulet, men jeg har plukket litt utenfor de store og daglige oppslag. Så har du noe å snakke om når vi får anledning til å treffe hverandre igjen :-) Trykk på linken MEDIA-OMTALER CORONA/COVID-19 og les mer om bla. hacking av Legemiddelverket via Norsk Helsenett (det “sikre” dere vet…) Du finner også noe om vaksinelevering og “Vaksinepass”.

Finnes det forresten noen vei ut av Norsk Helsenett? “JA” mener artiklene på Tannhjulet vi har som angår NHN.

 

forsikringsparaply 150x150En pen start på det nye året er å se på de forsikringsavtaler man har i skuffen. Vi lar pensjonsforsikringene ligge, og tar tak i de trivielle forsikringene som er så viktige når uhellet virkelig er ute. Av egen erfaring anbefaler jeg at du ser på Akademikeravtalens A+ Innbo, A+ Reise og A+ Famileulykke: Har du disse 3 samlet er du kanonforsikret for deg og din familie, til en veldig god pris.
Bondelaget (alle kan bli medlem): Medlemskontingenten er mer enn betalt dersom du tegner Vertikal Helseforsikring hos dem. Vertikal følger deg nøye opp og tar problemene dine på alvor. En fantastisk omsorgskoeffisient har i allefall jeg opplevd.
OBOS: De har et “hav” av avtaler, forsikringer og rabatter mange steder. Nyttig og prisgunstig. Jeg skal skrive mer om forsikringer fremover…

Felles for alle rådene i forrige avsnitt er at ingen av firmaene er kontaktet, ingen betaler noe for min tekst: Jeg ønsker at du skal stole på at mine velmente råd. Jeg har ikke noen annen agenda enn å være til hjelp.
Slik har det alltid vært: Både i “Focus” som ikke lenger utgis, og nå på Tannhjulet. Du vil  aldri finne betalte artikler, såkalte editorials. Annonser er tydelige.

 

PrintDet bringer meg over til at Tannlegeforeningen har sett sin anledning til å tråkke på Tonne Dental fordi Tonne har laget en papirutgave av “Gule Hefte”. Reaksjonen på “Oss Tannleger Imellom på FaceBook” indikerer at en trykt utgave av “Gule Heftet” er etterspurt av ganske mange.
I samme anledning: Tannhjulet har oppdatert sin Helfoinformasjon (Øverst til høyre) inkludert SMT-listen med egen, utskrivbar (!) pdf som inkluderer kommentarer.

 

Det ER vanskelig å være praktiserende tannlege når Covid-19 fortsatt er på frifot: I fjor høst kom tabellene som viste at vi er den beste yrkesgruppen til å unngå smitte – og derfor er det trygt hos tannlegen. Kunne det være en prioritert oppgave at NTF, som ansatte en egen Politisk Rådgiver i 2017, burde ha fått det glade budskap ut til Media?

Husk at at aktuelle artikler er organisert under tannbloggen og på Forsiden.

God lesing!

kaare lommetannlege elipse transp 100x100

Med vennlig hilsen Kaare Mathiesen

Tannlege MNTF, Redaktør

kaare@tannhjulet.no / 90123121

2020 EGET Banner Helfoinfo 200x100
Motekal og referat med pil 300x100
Coltene ezgif Tannhjulet
COVID-19 tiltak og restriksjoner 150x93

Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen i 10 kommune etter utbrudd av den engelske virusmutasjon. Oppdatert 24.jan. 2021

Tannlegen knyttnever covid corona 150x70

Til å være en intim-belastet gruppe, er det oppsiktsvekkende at vi er i bunnplass på smittestatistikken! HVORFOR er tannlegene oversett?

KITTEN MIRROR 150x138_002
10.1.2021:  Mitt ståsted er et tydelig «ja». Tannleger- i hovedsak de private- må være Norges mest tålmodige yrkesgruppe. For minst 10 år siden ble vi lovet et Helsenett som skulle være omtrent som Kiwis slagord: Trygt, kjapt og billig. Nåja det siste ble vel  ikke sagt direkte… Men det kunne være mye datateknisk å spare…
Direktoratet for e-helse logo 150x100
Direktoratet for e-helse er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet ble opprettet med utgangspunkt i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. Direktoratet har ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter og IKT-standarder. 1. januar 2020 ble det FRA Direktoratet for e-helse…
Akson_enkel Logo 130x150
  AKSON er prinsippet “Én innbygger – én journal” “Målet er at helseinformasjon om deg skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid.” – Begrenset til “helhetlig samhandling og felles kommunal journal” (Sitat Direktoratet for e-helse) Beslutningsgrunnlaget ligger i Stortingsmelding 9 (Meld. St. 9 2012–2013) – Én innbygger – én journal) fremlagt av HD…
Arkivettv behandlingsjournal 150x111

9.jan. 2021: Vi har oppdatert med alternative EPJ leverandører. Det er flere enn du tror!

Tidligere blogger / nyhetsbrev:

Hva skal vi forberede oss på før 2021?fjærpenn126x150

————————- 29. desember 2020 ————————-

2020 ble på mange måter et “tomhetens år”. Usikkerheten rådde; hvordan skulle vi forholde oss til dette viruset vi ikke kjente.
For mange forsvant tiden i Covid-tall, smittede, innlagte, Nakstad og FHI, men etter sommerferien var igjen tenner i fokus – om enn i en annen klinisk hverdag. Fellesnevneren er dog at nesten alt vi hadde planlagt av reiser og sosiale engasjement, ble avlyst.
Denne gangen fikk mange riktig mye glede av sine bekymringer.

 

Tidlig i desember meldte HELFO at alle som har mindre refusjonsomsetning enn snitt kr. 40.000 pr.mnd, nå kan levere oppgjøret direkte via Tjenesteportalen for helseaktører, som også er gratis. Helfo og HD sier skriftlig og pr. telefon at linjen og tjenesten er sikker. Baksiden er at alle praktiserende må ha en elektronisk pasientjournal fordi det nå blir plikt å levere refusjonskrav elektronisk. I artikkelen du finner nedenfor antyder jeg at Dentica kan være et godt økonomisk og praktisk alternativ til de to store, Opus og Nextsys, når man hittil har brukt papirjournal.

 

HELFO for dummies - bare figurhodetI romjulen kom “Det gule heftet” med nye takster og rundskriv for HELFO-refusjon av tannbehandling.
NTF sendte ut en god veiedning, og tannhjulet har oppdatert sin HELFO-informasjon du finner øverst til høyre på Tannhjulet.no

 

ALLE tannleger må vite hva “Akson” er; nemlig “Én innbygger – én journal”.
Dette er et arbeide som ble startet i 2010, og etter planen skal være ferdig 2030. Forløpig har jeg inntrykk av at det er kommunale journaler og sykehus det er snakk om.

Akson_enkel Logo 130x150Likevel er dette viktig for engasjerte tannleger, fordi dette “rommet” får tildelt enorme ressurser. Da gjør det kanskje ikke så mye at man på veien knuser en del egg – gjerne andres egg? Et eksempel kan være oppretting av Direktoratet for E-helse i 2016.”Executive Director” Christine Bergland, gikk av desember 2020 etter massive avsløringer i media om bl.a. “uheldige bindinger”.  I denne sfæren fikk Norsk Helsenett januar 2020 utvidede fullmakter fra nettopp Direktoratet for E-helse. Det har vi hittil ikke merket mye til.
Men nå, da HELFO åpner opp “Tjenesteportalen” vil mange spørre seg “hvorfor stoppe ved 40.000?” Personlig tror jeg alarmen har gått hos NHN. Kan vi vente oss et politisk spill der vi får en overgang til obligatorisk bruk av NHN for alle? Vi har hørt rykter om møte mellom NTF og NHN skal finne sted på nyåret: Vil Tannlegeforeningen kjempe for at vi får fritt og uavhengig valg mellom NHN- og HELFO-løsningen?

 

antibiotika hod 150x137“Antibiotikaundersøkelsen 2020” er et spennende faglig prosjekt som vi fikk gleden av å ta del i. Professor Hans Preus har nedlagt et stort arbeide, og tilbakemelding er at vi er på rekordnivå når det gjelder respons: Så kjære, kjære kollega. “Vær med å gjøre denne undersøkelsen historisk!” Link her.

Mer informasjon ligger i artiklene nedenfor.
Se gjerne Facebook “Oss tannleger imellom”

Med dette ønsker jeg dere et riktig godt nytt år.

Mer testing for Coronavirus før behandling?fjærpenn126x150

————————- 2. april 2020 ————————-

Jeg fikk nyss om en artikkel som sa at ansatte i fiskeindustrien skulle settes inn som helsearbeidere for å utføre Coronatester/prøvetaking på pasienter.
Hvorfor ble jeg ikke overrasket?
Så kom det for en dag at det var 1.april – og jeg fikk skrivekløe. Og sender Tannbloggen 2.april. For sikkerhets skyld.

 

Jeg er veldig takknemlig for at så mange skriver til meg om sine opplevelser; bekymringer og motbakker. Fortsett med det på epost direkte til meg, for nå drukner det meste av nettkommentarer og messenger. Dere skal også vite at jeg aldri har røpet en eneste kilde, og etter avtale anonymiserer vi allment interessante emner til det ugjenkjennelige  :-)

Jeg hadde jo ikke tenkt å skrive så mange og mye i Tannbloggen, men tilsig av innspill og oppmuntrende tilrop gjør at jeg utfordrer skjebnen.

Noen få har forsøkt “å sette meg på plass” for meninger, og jeg skal skjerpe meg på at jeg selv ikke skal mene så mye om mangt: De fleste uttalelser er gjort i generelle vendinger og i spørsmåls form. I motsetning til de som mener at man må unngå debatt, og derfor  må stenge ned både “Oss tannleger Imellom” og Tannbloggen”, så er jeg av den mening at debatt må være åpen for at vi skal overleve.

Vi må tåle både slemme og utidige spørsmål så lenge de er i generelle og respektfulle former. Personangrep er i en annen divisjon…
Vi må tåle at vi tenker og handler annerledes. For eksempel hva med at mange fylker stengte ned de offentlige klinikkene før FHI kom med anbefalingene? Og hva når anbefalinger tolkes forskjellig mellom FHI, HDIR og WHO? Eller resultatet av våre egne betraktninger som “Den glemte helseprofesjonen”, der frisører og fotterapeuter stenges ned?  Kan vi forvente at våre reaksjoner reflekterer dette?

Klikk på bildene eller overskriften, så kommer artiklene frem:

coron og norge 150x150 Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling? - En tannlege henvender seg til Helsedirektoratet vedrørende smittevern. HDIR viser til FHI's anbefalinger, og legger til egenvurdering. Les selv. 24721

Konklusjonen på artikkelen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre? Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

2019 TIPS logo 150x80 Betraktninger rundt tannleger i privat sektor - Kari Odland er leder i TIPS (tidligere Praksiseierforeningen). Hennes betraktninger kan passe fint i disse Corona-tider. 24732

Dersom vi tror på at i forbindelse med beredskap og Coronasmitte er “Den glemte helseprofesjon”, så kan TIPS, tidligere Praksiseierforeningen, være en instans som må kunne trykke på våre egne jurister og foreningspolitikere? Tannleger i privat sektor vil trolig ha glede av denne informasjonen fra TIPS.

 

nettavisen 150x39 Privat testing av Corona-virus - Lege og tannlege Karl-Iver Hanvold tilbyr Coronatest til kr. 1500. Det er det mange reaksjoner på dette, men er ikke dette bare ett av mange private helsetilbud?

Det har vært lite praktisk informasjon om testing og prøvetaking av pasienter for Corona-viruset. Kanskje det er den riktige vei at dental privatpraksis kompletterer den offentlige helsetjenesten?

 

Bare vær oppmerksom på at E-boksen fort fylles opp. Myndighetsorganer er flinke til å sprute ut nyheter i disse tider. Ikke alltid er de sammenfallende heller…


broadway coronarvirus medleyDet var den alvorlige biten for denne gang. 
For å muntre dere opp, legger jeg denne linken til “musicalen” Broadway Coronarvirus Medley 

Se forøvrig på kurstilbud fra USA, så har dere noe til Påske kommer!

 

OBS: Denne nyheten ble sendt på samme epostvarsel som Tannbloggen 2.april

fastlege lov og stetoskiop Har du påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie! - Morgenen 2.april fikk jeg kaffen i vrangstrupen: Aftenposten har et oppslag “Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie”. Artikkel om dette ble sendt ut sammen med varsel om ny Tannbloggen. 24805

Coronapakke og sunne bedrifterfjærpenn126x150

————————- 29.mars 2020 ————————-

 

Økonomisk implikasjon for tannlegene

Redningspakker skal komme til utsatte, men sunne småbedrifter. Ordningen skal gå bredt og være generell. Det nevnes til stadighet frisører, fargehandel, reiseliv, kiropraktorer ol.  Svært sjelden nevnes tannleger. De som ble pålagt nedstengning kommer først i køen når det gjelder redningspakker. Tannleger er ikke der.

Tannleger skulle stå stand-by for å hjelpe akutte pasienter. Bare akutte ble det presisert. Selvsagt med godt smittevern- i disse mangeltider.  Uten hjelpekrefter, de er jo oftest permittert. 

Noen kolleger har imidlertid mer redsel for et økonomisk virus, for vi hører fra teknikere at kroner og broer lages, endatil 10-leddere.

De fleste som følger anbefalingene og bare tar strengt akutte, event. henviser til andre klinikker, vil slite økonomisk.

Kompensasjon vil også bli gitt til dem som får betydelig omsetningssvikt, ble det sagt på pressekonferansen. Iallefall delvis, for huseiere må også ta sin del av støyten. Så tannleger som eier lokalene sine selv og kanskje har en noe oppskalert husleie, ser kanskje også at den inntekten minker.

“Støtte skal gis til sunne bedrifter”, sies det.
Det må vel bety de klinikker som drives med overskudd? (Man vil kanskje se på snittinntekt over tre år?)

Her kommer en utfordring; tannleger er etter hvert nokså ulikt organisert.

Ansatte i eget AS kan permittere seg selv og ansatte. Tilbake står rene løpende utgifter. Disse bør være kvalifisert til delvis kompensasjon. Et usikkerhetsmoment er hvordan utbytte vil bli behandlet. Flere tannleger i AS har gitt seg selv en lønn rundt ca 7-8 G, og utdelt utbytte utover dette. Hvorvidt dette vil tas hensyn til ved en eventuell gjennomsnittsberegning gjenstår å se.

Enkeltpersonforetak (ENK) er omtrent i samme posisjon som de med eget AS, men har sannynligvis mer plunder og heft overfor NAV. Her kommer også en 80%-regel inn.

For begge disse organiseringsformene blir det spennnede å se om avbruddsforsikring kan dekke noe hvis ikke staten dekker.

Kontraktørtannleger har enten ENK eller AS, men sitter i en bedre posisjon fordi utgiftene normalt er lave. NPE er sannsynligvis den største utgiften. 

Uansett gir ikke NAV mer enn 6 G til tannlegene. Det kan nok føre til en stram livreim for mange.

  • Husk å be om avdragsfrihet på lån.
  • Be NTFs jurister om hjelp til å få NPE-aviften redusert i forhold til den tiden man ikke er i jobb.
  • Redusér alle utgifter midlertidig. Se nøye på Leasingavtaler

kjede 150x90

Hva med de ulike kjedene?

Hvordan vil myndighetene behandle dem? Mange av de tilknyttede tannlegene er kontraktører, og representerer seg selv. Ofte er hjelpepersonell ansatt i et driftsselskap, men selv om disse permitteres er utgiftene ofte høye, som husleie, strøm og forsikringer.  I hvilken grad vil myndighetene anse dette som sunne bedrifter hvor arbeidsplasser må beskyttes? Hjelpekreftene er for en stor del  nært knyttet til kontraktørene og de får sikkert jobb hvis morselskapet skulle nedlegges/gå konkurs. Driftsselskap sender ofte overskudd oppover til et holdingsselskap som kan være eid av investorer, både norske og utenlandske.

Noen av kjedene har komplekse strukturer, med en paraply over ulike datterselskap ofte med opprinnelig praksiseier som andelseier.
Et eksempel her er Orbdent AS som eier flere klinikker med kompleks struktur.
Oris Dental AS eies av et holdingselskap som har et stygt negativt resultat på driften (skyldes stort sett lønn) men som har pene finansinntekter (sannsynligvis fra «døtrene»).
Colosseum driftsselskap gir pent overskudd som vel sendes videre oppover i systemet.
Smil Tannlegesenter AS er en liten kjede. Her er driftsresultatet positivt i 2018, men negativt i 2017.
Tannfeen AS er heller ikke så stor, nå 5 klinikker.  De utmerker seg med negative resultater, og har  drevet med underskudd i tiden 2014-2018.  Ikke drevet av tannlege forøvrig.  De skal visstnok bare ha ansatte tannleger, dog litt uvisst om de kan spores langt tilbake i tid. Tro om dette blir sett på  som en sunn bedrift?

Dette kan bli uhyre spennende. Vi vet jo også at noen må ende med underskudd når kolleger underbys på pris.

Hvor sunne vil disse kjedene og klinikkene betraktes?
Er det samfunnsøkonomisk nødvendig å redde et driftsselskap? De ansatte vil få jobb hos tannleger som fortsatt vil drive klinikker i en eller annen form.
Vil venstresiden akseptere at noen aktører kan samle overskudd i finansielt konstruerte selskap?

Vi oppfordrer kolleger til å se litt på en del av kjedene og deres struktur.
Kanskje mer interessant for framtiden enn mye annet.  Regnskap og eierforhold ligger lett tilgjengelig på www.proff.no  eller på www.purehelp.no

Det enkleste for myndighetene er nok de tradisjonelle mindre praksisene utover landet. Det er flest av dem…

.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn