Tag: VANNKVALITET

Hva er forsvarlig vannbehandling? Konkret veiledning her.

Det finnes ingen “drikkevannsforskrifter” som gjelder konsument eller tannklinikker. Klinikker omfattes av generelle ansvarlighetsforskrifter, risikovurderinger og andre HMS-regler. Drikkevannforskriften gjelder vannverk, men kan gi oss enkelte ledetråder…

Vannkvalitet – bakterier i vannet (Askøy)

Kjære kolleger: Dette er en velmenende advarsel om at dere som føler klinikken utsatt, ikke må gjore noe hodestups. Artikkelen gir konkrete råd om hva dere må/kan gjøre dersom man har koliforme bakterier; eksempelvis Campylobacter eller Giardiaparasitter – drikkevannet