20190101 GC LightPro -topp

MEDIA HOVEDSIDE

2018 mediainformasjon topp tannhjulet
  «Focus Vår 2019» er nå sendt ut, ligger elektronisk på www.tannhjulet.no i flere versjoner; utgave med sideoppslag (bla-utgave), vanlig pdf med nedlastingsmuligheter, samt hver enkelt artikkel i egen pdf-format: Tannhelseforsikring og amalgamfiltre er hett tema. Av andre emner i “Focus” er inkasso, klinikkjeder og klinikk-nettverk, kompositt, munntørrhet og pasientens rett til innsyn. Du finner alt når du lukker denne siden. Utskiftingstakt og utgiftsnivå for å levere amalgamavfall er hovedtema, basert på at mange privatpraktiserende tannleger og fylkestannlegen i Hordaland reagerte på de årvisse store regninger for denne tjenesten. Jeg har gravet, spurt og innhentet dokumenter – og er overrasket over at ingen i bransjen har etterspurt hva Forurensningsloven, Avfallsforskriften, Internkontrollforskriften, ISO-standarder mm. egentlig inneholder og hva de pålegger oss. Focus og jeg er forberedt på at vår oppfatning av det vi har funnet vekker følelser og engasjement. “Gjort er gjort, og spist er spist”, så jeg håper at dere finner løsninger som er i tråd med lovverket. Jeg skal jobbe med å gi tannlegene en praktisk og gjennomførbar rutine på og utenfor klinikken. I nyhetsbrevet til tannlegene (se Tannedammen) oppfordrer jeg til å “se fremover”. I tiden før sommerferien håper jeg å få på plass mye av det praktiske med amalgamavfall. Pasientavtalebok i papirformat lever ennå i beste velgående, og skal være ferdig til utsendelse 20.august. Så det kan bli litt kort med tid OBS at Møtekalenderen er viktig for å unngå de verste møte-kollisjoner. Dere som er i Leverandørregisteret / Tannteknikk kan lage en egen side hvor alle møter og aktiviteter er samlet: Link til en slik side kan plasseres gratis på Møtekalenderen. Vi gjør mye for å synliggjøre deg… Vi publiserer alle nøkterne kurs- og møtereferat, gjerne med bilder…  Med vennlig hilsen Kaare Mathiesen, tannlege         Tidligere informasjonsbrev:   26.mars 2019: Det er allerede gått over en uke siden IDS var over. Kanskje er det meg, men det…

Velkommen til MEDIA-siden for leverandører til tannhelsetjenesten

2016-kaare-beste-bilde-75x87-lr

Tannlege og redaktør Kaare Mathiesen 
Tlf: +47 45450090 – kaare@focusmedia.no

TEMA vi planlegger fremover:

2019FTV FORSIDE 150x180 skjeiv

Focus våren 2019 ble distribuert til alle landets tannleger i månedsskiftet mai/juni. Her finner du informasjon og pdf-er av hele publikasjonen og artiklene enkeltvis.

utsnitt forside tekst amalgam 150x116

Det er mange referanser, lover, dokumenter og artikler som skal settes sammen for å få en helhet. Vi forsøker å samle oversiktlig her

biocider 150x100

Vi tenker å skrive om amalgamavskillere/filtere i Focus, og er generelt interessert i å finne produkter fra tørr- og våtsug. Spesielt er vi interessert i Biocider/kjemikalier som er på markedet og som er beregnet til å drepe uønskede bakterier

20190211 Blekemidler bilde 150x90

Forarbeide til Focus Vår 2019 og artikler på Tannhjulet: Informasjon egnet for at vi skal kunne samarbeide med leverandørene.

CAD CAM ill 270x178

I fk. Focus tar vi for oss scanningteknikken på tannlegekontoret, alternativt vanlig avtrykk. Vi ønsker også en veileder for materialvalg. Hvilke scannere er i markedet?

aligner ill 150x70

Et økende antall tannleger benytter seg av tilbudet. Vi trenger hjelp til å finne alle leverandører; tannteknikere og depoter

munntørrhet 250x221

Vi trenger innspill og forslag til diagnoseverktøy og behandlingsregimer; fluor, medikamenter, all slags naturmidler, tannkrem, skyllevann…. ja alt.

ANNONSERING:

Publikasjon 2 x pr.år

Epost til norges tannleger

Her presenterer vi tilbud fra leverandørene

Arrangement- og kurskalender for tannhelsesektoren. Gratis oppføring.

Oppføring Tannhjulet.

Oppføring Tannhjulet

Timebestillingsbok med ukens arbeidsdager i ett oppslag

Postadresser og epostmeldinger til tannleger

Internettløsning; din egen hjemmeside

“Aktiviteter” på Tannhjulet:

2018- Rund-TH-LOGO- tilbud 150x150

Her presenterer vi tilbud fra leverandørene

Motekalender_husk-gratis-oppforing_pil 100x90

Arrangement- og kurskalender for tannhelsesektoren. Gratis oppføring.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn