Tag: FOCUSARTIKKEL

“Focus” februar 2020 finner du her

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr W

Denne utgaven regner jeg som den aller siste vi utgir: Alle tannleger som har fått Focus i posten, har fått god informasjon om dette. Nå går vi digitalt…

Dette er SAK – Statens autorisasjonskontor for helsetjenesten – 2015FTH

SAK- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell bruker 3-4 måneder på å gi autorisasjon til en uteksaminert spesialistkandidat fra et norsk odontologisk lærested. I mellomtiden kan spesialistkandidaten ikke arbeide som spesialist, og pasienten får ikke refusjon fra HELFO. Uten at noen tar nevneverdig notis av det, kan det virke som om SAKs utøvelse av sin funksjon som kontrollinstans overfor tannlegespesialister utdannet ved et norsk lærested der den offentlige helsetjenesten og spesialistkandidaten selv er ofre. Gjør mer skade [...]

Salg og kvalitet av varer på dentalmarkedet, generelle regler, lover og forskrifter

I Focus FTV2015 har vi en artikkel som går på NETTHANDEL, piratprodukter og regler for utstyr.
Dette fordi kunder på utenlandske netthandelssteder vil bli mer eksponert for dilemmaet pris/kvalitet “der ute”, og vi mener å ha lagt merke til at “billigprodukter” uten dokumentasjon oftere kommer til syne på nettshopper i utlandet. Da toucher man både på piratprodukter, “Private Labels” og grå-importprodukter. Og igjen kommer spørsmålet: Kan Private Labels bare være en ny måte å distribuere Piratprodukter?

SELFIE

SELFIE Det var en gang da narcississme var et belastet begrep; å dyrke seg selv og vise seg frem i alle situasjoner og ved alle anledninger. Nå har vi fått “Selfie”, et moteord som store grupper i vårt samfunn har både grepet og begrepet, og som mange lever etter. Det er blitt comme-il-faut, “slik man gjør det”. Det er ganske ironisk at uttrykket comme-il-faut ble tatt i bruk i (ut)-dannede kretser i Norge-Danmark allerede før […]

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene lover i sine datablader og reklame”. Vi legger merke til at dette gjelder flere andre verdier også; at verdier vi finner i markedsføringen er annerledes enn det et uavhengig norsk forskningsinstitutt finner. Rapporten nevner kompositten 4U i mange sammenhenger, og vi mener det er naturlig å […]

TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER

Highlights fra rapporten «Testing av dentale materialer» «TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER» Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har gjennomført produkttesting av et utvalg av de mest anvendte dentale materialer (komposittmaterialer og metallegeringer) som brukes i tannhelsetjenesten i Norge. Oppdraget er bestilt av Helsedirektoratet og publisert februar 2015. Et annet sted i Focus har vi omtalt resultatene fra undersøkelsen om dentale kompositter. Her er kortversjon av resultatene fra undersøkelsen om […]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn