Tag: FOCUSARTIKKEL

“Focus” februar 2020 finner du her

Denne utgaven regner jeg som den aller siste vi utgir: Alle tannleger som har fått Focus i posten, har fått god informasjon om dette. Nå går vi digitalt…

Salg og kvalitet av varer på dentalmarkedet, generelle regler, lover og forskrifter

I Focus FTV2015 har vi en artikkel som går på NETTHANDEL, piratprodukter og regler for utstyr.
Dette fordi kunder på utenlandske netthandelssteder vil bli mer eksponert for dilemmaet pris/kvalitet “der ute”, og vi mener å ha lagt merke til at “billigprodukter” uten dokumentasjon oftere kommer til syne på nettshopper i utlandet. Da toucher man både på piratprodukter, “Private Labels” og grå-importprodukter. Og igjen kommer spørsmålet: Kan Private Labels bare være en ny måte å distribuere Piratprodukter?

SELFIE

SELFIE Det var en gang da narcississme var et belastet begrep; å dyrke seg selv og vise seg frem i alle situasjoner og ved alle anledninger. Nå har vi fått […]

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene […]

TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER

Highlights fra rapporten «Testing av dentale materialer» «TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER» Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har gjennomført produkttesting av et utvalg av […]