“Focus” februar 2020 finner du her

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr W

 

Alle som vi hadde postadresse til pr. 12.februar 2020 har fått Focus i posten. I etterkant har vi fått en del postadresser, og “Focus” blir ettersendt ca 1.mars.

I mellomtiden finner du en elektronisk utgave i pdf ved å trykke på bildet. “Focus” kan også lastes ned.

 

Innholdet er mer faglig enn vanlig, noe som kan gjøre publikasjonen til noe du bør spare på:-)

Bildeserie relatert til Folketrygdens stønd til kjeveortopedi
Vi synes en samlet visualisering av tannstillingsfeil ble aktulisert i forbindelse med Helseministerens utspill om å fjerne støtte til en del gruppe C-kasus. Kjeveortopedenes forening gjorde en sterk innsats, og nå sitter vi “andre” tilbake med et bildeatlas der vi selv og våre pasienter kan orientere seg i forskjellige bittkasus.

Hvor langt kan vi strekke bruk av komposittfyllinger i store posteriore restaureringer?
Dette ble også en artikkel med mange fine og instruktive kasus-bilder; som man gjerne kan ta vare på. Vi fikk god hjelp av “Komposittkameratene”, og har tenkt å følge opp med å finne ut av den beste tørrlegging og den beste bonding. En oppfølging “Hvordan behandle store posteriore restureringer” er svært relevant, og vi har fått inn flere vinklinger på indikasjoner for indirekte fyllinger.

Utdannes det for mange tannleger – tanker etter debatten på Vestlandsmøtet
Denne debatten går i mange fora der tannleger møtes. Vi ser en dramatisk endring allerede i dag i de sentrale strøk. Grove brudd på markedsføringsloven generelt, og på de tannlegeetiske normer spesielt. Det er vondt og vanskelig å ta tak i, og ikke alltid like politisk korrekt (PK). På Vestlandmøtet mente Presidenten at den største utfordringen er innvandringstannleger. Skal vi ta debatten derfra, eller er det egentlig en situasjon vi tannleger overhodet ikke kan gjøre noe med? For hvis det er slik, er det kanskje på tide å se på de andre utfordinger artikkelen tar tak i.

Fylker og fylkestannleger etter 1/2020 mente vi kunne være en interessant og spennende mulighet for våre nye fylkestannleger/ledere til å kunne presentere seg og sine visjoner. Takk til de som tok seg bry med å svare; de var dog i mindretall.

Ulykker, forsikring og trygderefusjon henger ofte sammen, og en kort artikkel her gir en viktig påminnelse om hvor viktig journalskriving er.

Rødhette og ulven er også en kort artikkel; en start på en diskusjon vi nok må gjennom i en større sammenheng. Den selvstendige, objektive og uavhengige tannlege er under press. Det er mange aspekter her, og lederen ble det tatt spesielt fram at medlemmene i Praksiseierforeningen kanskje ble robbet for både visjoner og ressurser; av våre egne kolleger.

Internettsiden www.tannhjulet.no, der “Tannbloggen” også publiseres, blir grunnpillarne i vår sating på god kommunikasjon med våre kolleger. Planen er å gjøre Tannhjulet helt kompatibel med smart-telefonene, og å være mer tilstede på Facebook og Instagram. Det vil ta noen uker, men det kommer…

I mellomtiden er vi avhengige av å få dine kontaktinformasjoner; epost, mobil og gjerne postadresse

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn