Tag: HELFO

“Det gule heftet” 2022; grunnlag for HELFO-stønad

gule heftet 2020 ioll 135x150

“Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade” er det korrekte navnet på det vi kalte “Det gule heftet”, og er et “Rundskriv” fra Helsedirektoratet.

“Det gule heftet” 2020; grunnlag for HELFO-stønad

gule heftet 2020 ioll 135x150

“Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade” er det korrekte navnet på det vi kalte “Det gule heftet”, og er et “Rundskriv” fra Helsedirektoratet.

Statsbudsjett, tannregulering – og Bent Høies «grundige» rapporter

kjeveortopedi_001

Dette er overskriften på en kronikk i Dagens medisin 26.10.2019. Kronikken setter spørsmålstegn ved om grunnlaget for å fjerne gruppe C er korrekt og grundig.  Dagens Medisin gior også muligheter for tilsvar og kommentar, slik at det er mest naturlig å henvise til artikkelen som du finner på denne linken Kronikken er skrevet av: Axel Bergman, spesialtannlege og spesialist i kjeveortopedi, Arendal Geir Bjørnum Kristiansen, tidligere leder i norsk kjeveortopedisk forening, tannlege og spesialist i […]

Sverige har også “HELFO-kriminalitet”

tannlegetroll 150x154

Svenske myndigheter satser stort for å bekjempe økonomisk og faglig kriminalitet utført av tannleger eller grupper av tannleger. Innsatsen heter “TROLLET”, og har ført til flere fengselsstraffer, tilbakebetaling og tilbakekalling av autorisasjon.

HELFO – “Gule heftet 2019” – Innslagspunkt 4, Informasjon til Legen

Helfo inn4 TH 150x85u ramme

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

Avtale for direkte oppgjør med HELFO

“Mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege” er hoveddokumentet. Det finnes bindende vedlegg til avtalen, og vedlegg til vedlegg… I denne jungelen skal vi ta ut det vesentligste.

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 – revidert 16. februar 2018 Endringer i revidert utgave er skrevet med uthevet tekst på s. 2. Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet […]

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og […]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn