Tag: HELFO

“Det gule heftet” 2022; grunnlag for HELFO-stønad

“Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade” er det korrekte navnet på det vi kalte “Det gule heftet”, og er et “Rundskriv” fra Helsedirektoratet.

“Det gule heftet” 2020; grunnlag for HELFO-stønad

“Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade” er det korrekte navnet på det vi kalte “Det gule heftet”, og er et “Rundskriv” fra Helsedirektoratet.

Sverige har også “HELFO-kriminalitet”

Svenske myndigheter satser stort for å bekjempe økonomisk og faglig kriminalitet utført av tannleger eller grupper av tannleger. Innsatsen heter “TROLLET”, og har ført til flere fengselsstraffer, tilbakebetaling og tilbakekalling av autorisasjon.

HELFO – “Gule heftet 2019” – Innslagspunkt 4, Informasjon til Legen

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

Avtale for direkte oppgjør med HELFO

“Mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege” er hoveddokumentet. Det finnes bindende vedlegg til avtalen, og vedlegg til vedlegg… I denne jungelen skal vi ta ut det vesentligste.

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 – revidert 16. februar 2018 Endringer i revidert utgave er skrevet med uthevet tekst på […]

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til […]