Sverige har også “HELFO-kriminalitet”

Svenske myndigheter satser stort for å bekjempe økonomisk og faglig kriminalitet utført av tannleger eller grupper av tannleger. Innsatsen heter TROLLET, og har ført til flere fengselsstraffer, tilbakebetaling og tilbakekalling av autorisasjon.

Myndighetene som inngår i “Satsningen Trollet” er Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna samverkar i Nationellt underrättelsecentrum och Regionala underrättelsecenter.

 

Trygderetten i Sverige har kartlagt og avverget forbrytelser knyttet til tannhelsetjeneste. Gjennom sofistikerte bedriftskonstruksjoner og svindel har kriminelle elementer prøvd å bruke trygdestønad på en kriminell måte. Samarbeid mellom myndighetene har resultert i flere dommer og fremtidige uriktige betalinger er stoppet. Den viser den endelige rapporten som nå presenteres i Sverige.
Gjennom samarbeid mellom myndigheter, i desember 2015, dukket det opp mistanker om at en rekke helsepersonell i stor grad benyttet den statlige tannhjelpskriminaliteten. Blant annet var det informasjon om såkalte keepere som representanter for selskapet og at selskapene systematisk krevde for mye i tannlegestøtte.

I rammen av myndighetenes felles innsats mot organisert kriminalitet, mottok det svenske trygdeetaten etterforskningsstøtte fra de andre administrative myndighetene. Arbeidet resulterte i innsatsen Trollet hvis endelige rapport nå presenteres. Rapporten viser at samarbeid mellom myndighetene har ført til flere fellende dommer, at fremtidige uriktige betalinger er stoppet og at kunnskapsnivået om denne typen kriminalitet har økt, noe som gjør det vanskelig å utføre lignende forbrytelser i fremtiden. Rapporten presenterer også ti konkrete anbefalinger for ytterligere å forhindre brudd på tannlegestøtte.

– Trygdekontoret jobber aktivt for å motvirke alle former for ikke-bidrag. Men når det gjelder avanserte straffeprosesser som i denne saken, kan det være vanskelig for Försäkringskassan å innovere det på egen hånd. Gjennom regjeringssamarbeid får vi tilgang til informasjon og verktøy vi ellers ikke ville hatt. Dette gjør at vi ikke bare kan forhindre at penger blir betalt feil i denne saken, men også for å sikre at lignende forbrytelser ikke kan bli begått i fremtiden, sier Per Eleblad, forsikringsdirektør i Försäkringskassan.

Et konkret resultat av aksjonen Trollet ble en rapportert sak for det svenske forbrytelsesverket. Kriminalrapportering ble rettet mot to representanter for en tannklinikk i Stockholm, som senere ble tiltalt for blant annet alvorlige tilskudd og alvorlige regnskapsbrudd. I april 2018 dømte Stockholm tingrett en tannlege og kollegaen til flere års fengsel. I april 2019 stadfestet Høyesterett dommen.

 

Noen linker til artikler i Sverige:

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn