Tag: MYNDIGHETSJUSS

Varslingsplikt i tannhelsetjenesten

Helsetilsynet logo 150x42

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Plikten til å varsle Helsetilsynet er lagt til virksomheten og ikke til det enkelte helsepersonell. En virksomhet kan bestå av ett enkelt helsepersonell. Varslingsplikten er fastsatt i Lov om statlig tilsyn med helse- […]

Helsedirektoratet gir oss ikke dokumentasjonen vi ber om

Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO. Rapporten ble ferdig i slutten av 2013, og i februar 2014 begynte Focus å spørre HDIR om publisering og offentliggjøring av rapporten.  Vi får ikke utdypende svar eller saksdokumentasjon. Vi får svar av typen: “Tannhelseavdelingen deltok”, “utarbeidet i samråd med blant annet tannhelse-enheten” og “det er alltid en jurist som vurderer” I tannlegekretser begynte man […]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn