Er det akseptabelt at komposittens produksjonssted er en forretningshemmelighet?

Bak denne avgjørelsen på saksbehandlernivå i Helsedirektoratet ligger det flere situasjoner som Focus har ønsket innsyn i:
Vi har skrevet om rapporten som HDIR bestilte fra UiO etter en anbudsrunde der NIOM tapte og UiO vant: Highlights fra “Test av dentale kompositt-materialer”.
I etterkant har Focus foretatt en del undersøkelser, og det “hoper seg opp” ubesvarte spørsmål; her er noen av dem ramset opp. Utdyping vil komme på tannhjulet og i Focus. Alle understrekninger i denne artikkelen leder til mer informasjon.

 • HDIR brukte nærmere 1,5 år fra de mottok rapporten til de “publiserte” den: Publisert er satt i anførselstegn fordi det viser seg at HDIR ikke har offentliggjort eller kunngjort nyheten noe sted på sine nettsider; nyhetssider eller nyhetsbrev. Og rapporten befinner seg bak lukkede sider, og kan heller ikke finnes i søk på HDIR sine sider. Kun utvalgte har fått linken til den bortgjemte siden….
 • Focus har ikke fått noen god eller dokumentert forklaring på hvorfor man har brukt 1,5 år på å “publisere” rapporten
 • Rapporten er bestilt av og håndteres av Avdeling “Medisinsk utstyr og legemidler” i HDIR, og Focus har bedt om detaljert og dokumentert informasjon om hvilke fagavdelinger avdelingen har konsultert, og hvordan kontakten har foregått.
 • April 2015 publiserte NIOM på egne sider en kraftig kritikk av UiO´s forskningsmetoder og resultater. Når konkurrenter og kolleger offentlig kritiserer hverandre, kaller vi det gjerne for skittkasting, og det skal bli interessant å se hvordan dette går 🙂 . NIOMs kritikk kan i allefall brukes av HDIR i neste aktivitet:
 • April 2015 ble leder for avd. medisinsk utstyr og legemidler intervjuet pr. epost, og publisert i Tidenes mai-nummer.
  • I artikkelen i Tidende 5/2015 bagatelliserer administrativ leder av ”medisinsk utstyr og legemidler” funn i rapporten “Testing av dentale materialer”. Det som bagatelliseres er helserisiko og helsekonsekvenser for tannleger og pasienter (spesielt barn) ved bruk av komposittmaterialet 4U. Samtidig er det slik at HDIR har vært kjent med resultatet i 1,5 år, uten å foreta seg noe for å forebygge skader slik det advares mot i rapporten.
  • I samme intervju sier HDIR:  “Det er vanskelig å si noe om mulige skadevirkninger ved bruk i mennesker basert på resultatene fra laboratoriestudiene som er gjort. Ut i fra tilgjengelig litteratur er det vanskelig å svare på hvorvidt utlekking fra dentale komposittmaterialer vil kunne ha klinisk langtidseffekt. At laboratoriestudier viser høy cytotoksisitet innebærer derfor ikke nødvendigvis at produktene er farlige i bruk for mennesker.”
   > Dette er etter vårt skjønn en uttalelse som krever dyp faglig kompetanse, og Focus har etterlyst dokumentasjon for denne uttalelsen uten å få svar.
 • Har disse aktivitene felles formål å skjerme én utsatt produsent? Det virker da visselig som om HDIR arbeider for å undergrave resultatene i egen rapport?

Dette og mer til ligger på skrivebordet vårt, og vi skal publisere det vi finner. I mellomtiden må det vel være en kilen situasjon for flere kolleger? Skulle det være slik at du har spørsmål eller kommentarer, så skriv til Focus: Under her eller til post@focusmedia.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn