Tag: ANTIBIOTIKA

FABRIKKENE SKAPER RESISTENTE BAKTERIER

Legemiddelfabrikker slipper kjemikalier og antibiotika rett ut i naturen. Store miljøødeleggelser og helseproblemer for lokalbefolkningen. Og et arnested for utvikling av nye multiresistente bakterier. Patancheru i India – industriområdet som også leverer virkestoff til antibiotika som vi bruker i Norge.
2 av 3 selskapene nekter å gi ut informasjon om hvor de får virkemidlene fra, med begrunnelse i at dette er bedriftshemmeligheter.