Tag: AVFALLSHÅNDTERING

Sarkasme: Om du vil redde havet bør du slutte å kildesortere plast

23074. Forfatteren tar oppgjør med EU: I mer enn 25 år har Europa og USA eksportert sitt innsamlede plastavfall til mindre utviklede land. Der er plasten ute av syne og ute av sinn. Og norsk kildesortert plastavfall finner veien ut av Norge – og mye blir kastet på havet…!

2018FTV AVFALLSHÅNDTERING

Her finner du først og fremst artikkelen i Focus august 2018, men også underliggende dokumentasjon mm

AVFALLSHÅNDTERING PÅ TANNKLINIKKEN

Kopiérbar tekstversjon av artikkeleni Focus FTV2018: Avfallshåndtering på tannklinikken er viktig i et miljøperspektiv. Vi vet mye om hvilke avfallsprodukter vi skal gjøre noe med, men selve veien fra tannklinikken og til destruksjon er en utfordring til irritasjon for mange. Vi skal gjøre vårt for å tilrettelegge den enkle veien. Og stille spørsmål om det er flere miljøutfordringer i horisonten.

AVFALLS-KLASSIFISERING og -MOTTAK

Typer avfall: Liste over “Farlig Avfall” og “Smittefarlig Avfall”, definisjoner. Liste over godkjente avfallsmottak for farlig avfall; sortert etter kommune. 20427

AMALGAM-UTSKILLER

Vi kommenterer abonnement og utgifter for levering av spesialavfall; “Miljøfarlig” avfall. Vi lager også en oversikt over amalgamseparatorer. Vi skal finne fram til leverings-ordninger senere.

MILJØGEBYR

  Skatteetaten: https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=11534&CLEAR=yes&REGLINENO=2&REGLINEID=57247&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1 Miljøavgift, Miljøgebyr: Toll.no sier at særavgifter går under skattetaten; toll har ikke noe med dette å gjør lenger…. Asbjørn Aldri hørt om…:-) i Skattetaten Vi finner ut […]