REGELVERK relevant i forbindelse med levering, deklarering og transport av farlig avfall

REGELVERK OG REFERANSER “Avfallshåndtering på tannklinikken”:

 

Forurensningsloven

Forurensningsloven gjelder overordnet om at det ikke er lov å forurense, og levering av avfall er regulert generelt men uten spesifikke krav for eksempelvis medisinrester som avfall. Vi møter igjen generelle krav om forsvarlig håndtering av avfall.

 

Avfallsforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.
Den komplette forskriften, og nedenfor kommenteres noen spesifiserte kapitler. OBS at det er forskjellige forskrifter for Smittefarlig Avfall, Farlig avfall

 

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.
Dette er en felles forskrift der Helse-, miljø- og matmyndighetene har ansvar innen sine respektive områder.

 

TRANSPORT FARLIG GODS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er myndighet for transport av farlig gods. Her vil avfallets egenskaper være av stor betydning for hvilke krav som gjelder,  f.eks. ulike krav til emballering. Focus-artikkelen tar for seg dette. Forøvrig stiller avfallsforskriften § 11-5 helt generelle krav om forsvarlig håndtering av farlig avfall.

 

Generelle informasjonssider om Farlig avfall.
Mye av dette blir gjentakelser, men informasjonen er lettlest og gir god grunnkunnskap :

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn