Tag: PRAKSISADMINISTRASJON

SYKEHJELPSORDNINGEN for praktiserende tannleger

Mer om Sykehjelpsordningen og bakgrunnsstoff: I artikkelen til høyre er det tatt inn utdrag fra vedtektene for Sykehjelpsordningen. Utdraget gir svar på de fleste spørsmål som tannleger melder inn 🙂 […]

Praksiseierforeningen skifter navn til TIPS

20190808 23342 :Hensikten med å endre Pefspa sitt navn til “Tannleger i privat sektor” er å endre formål og visjon slik at Praksiseierforeningen skal bli en forening for alle tannleger i privat sektor, uavhengig om man er eier, leier, ansatt eller kontraktør.

Databriller = en bedre arbeidsdag

Jobber du foran en skjerm store deler av dagen, er det kjekt å vite at arbeidsgiveren din har plikt til å dekke både synsprøve og databriller. Det gjelder alle som jobber ved terminaler med skjerm. Behovet for databriller øker med alderen