Praksiseierforeningen skifter navn til TIPS

TIPS praksiseier ny logo 150x75

Kari Odland, Leder i Praksiseierforeningen SPA (Nå TiPS) informerer 8.august 2019:

PraksiseierforeningenSPA har etter ekstraordinær generalforsamling i juni, endret formål og visjon til å bli en forening for alle tannleger i privat sektor.
Nytt navn er «Tannleger i Privat Sektor»- eller TiPS. Alle tannleger i privat sektor kan nå være medlemmer, uavhengig om man er eier, leier, ansatt eller kontraktør.
Bakgrunnen for dette er den gradvise endringen vi har sett i markedet for tannhelsetjenester og i organiseringen av privat tannhelsesektor over de siste årene. Mindre tannsykdom,økende kostnader,økende myndighetskrav til datasikkerhet,HMS , etc., har ført til at mange praksiseiere selger til kjeder. Vekst i kjedene betyr økt antall tannleger som er kontraktører og nedgang i antall tannleger som er praksiseiere.
Uavhengig av tilknytningen man har til privat tannhelsesektor, er alle involverte avhengig av nok arbeid til å skape et overskudd. Uten nok arbeid, taper både eiere og kontraktører.
Derfor vil det være en fanesak for TiPS å jobbe for at privat sektor skal være med å løse de offentlige tannhelseoppgavene. Blant de gruppene som det offentlige har ansvar for finnes det fremdeles mye tannsykdom. Mange av disse oppgavene forblir uløst fordi DOT ikke har tilstrekkelig kapasitet
Vi vil fortsette å jobbe for fritt tannlegevalg og at pengene følger pasienten.
Målet vårt er å bli en arena for fri debatt om organiseringen av tannhelsesektoren, og å få stor nok oppslutning til å kunne være med å påvirke norsk tannhelsepolitikk.

TIPS praksiseier ny logo 150x75

 

Mer finner du å lese på nettsidene til “Tannleger i Privat Sektor

 

Program og hefte for Årsmøtet kan du laste ned her

Program for TiPS

ÅRSMØTE 

Radisson Blue Scandinavia Hotel

13.-14. september 2019

 

Fredag 13. september

Tema: Innovasjon i en bransje som må tenke nytt!

9:30 – 10.00       Registrering

10.00 – 10.30 Innledning  v/ Kari Odland

10.30 -11.30      Lykkelige valg – del 1  v/ Pellegrino Riccardi

11.30 – 12.00 Sponsortid / Pause

12.00 – 13.00 Lykkelige valg – del 2  v/ Pellegrino Ricardi

13.00 – 14.00 Lunsj og strekk på beina

14.00 – 14.20 Er selvdiagnostisering og selvbehandling fremtiden?

14.20 – 14.40 Helseanalyse – basert på kunstig intelligens  v/ Theodor Remman

14.40 – 15.10 Sponsortid / Pause

15.10 – 15.30 Digital smile design  v/ Esben Kardel

15.30 – 16.00 Tannhelseforsikring? Mot hva?  v/ Carl Christian Blich

19.00 Buss til Grefsenkollen restaurant. 19.30 Festmiddag og show.

 

Lørdag 14. september

Tema: Overbehandling: Hva er det?

Hvem bestemmer hvor grensene går? Samsvarer tilbud og etterspørsel?

09:30                Kort intro

09.45 – 10.15 Innlegg v/ Sophie Elise Isachsen

10.15 – 10.45 Innlegg v/ Bjørn Tvedt 10.45 – 11.15 Sponsortid / Pause

11.15 – 12.45     Debatt m/ panel:

Tore Berset, Hans Christian Sylvester Jensen, Harald Gjengedal, Kjetil Reppen UiO, Pasient m/ positiv erfaring, Sophie Elise Isachsen og Bjørn Tvedt

12.45 – 13.45     Lunsj og strekk på beina

13.45 – 14.45 Tannlegestatistikken Framtidsutsikter. Har spådommene slått til? v/ Svend Holum

14.45-15.15       Sponsortid / Pause

15.15-15.45       NPE: Hvordan beregnes premien? Hvorfor ikke bonus­ordning? v/ Carl Christian Blich

15.45    Generalforsamling

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn