Tag: ØKONOMI

DELINGSØKONOMI (COLLABORATIVE ECONOMY)

KILDE Delingsøkonomi, eller Collaborative Economy er en økonomisk modell der eierskap og tilgang deles, mellom mennesker, bedrifter og entreprenører.  Et radikalt skifte i kunde/bedrift relasjonene, hvordan og hvor vi arbeider […]

SIRKULÆRØKONOMI (CIRCULAR ECONOMY)

Sirkulærøkonomi og handler om å sende materialer i sirkulasjon i stedet for å brenne dem eller kaste dem på en avfallsplass etter bruk. Det kan høres ut som god gammeldags […]

Sparing i aksjesparekonto

Med ordningen som innføres fra og med 1. september 2017, kan man motta gevinster fra børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond skattefritt på en aksjesparekonto.

Forsikrings- og bankavtaler med Akademikerne

20.DES 2017 SISTE OPPDATERING: Det gikk ikke helt smertefritt i starten med overgang fra DnB til Storebrand med medlemsfordel i Akademikerne. Føler du at det forekommer dobbeltforsikring/betaling eller annet, følg med her…

Økonomiråd og ansvar

Er det rimelig å reagere på at Tannlegeforeningen i nyhetsbrev og på medlemssidene anbefaler oss å opprette aksjesparekonto i Danske Bank? Én sak er at vi har vært i møte med [...]

ØKT UTBYTTESKATT FRA 2016 – BØR DU TA UTBYTTE NÅ?

Det at “Skattereformen 2016-2018” presenteres i forlengelsen av årets statsbudsjett 2016 er etter min mening strategisk fremføring fra den “blå” regjeringen. Implisitt er at det faktisk er en overraskelse at Skattereformen presenteres samtidig, altså etter min mening “med overlegg”. I denne pakken synes det åpenbart at familieaksjeselskaper og liknende vil komme best ut økonomisk hvis det tas ut maksimalt utbytte i år. Tallenes tale er tydelig, samtidig med at det er en viss optimisme med hensyn til fremtidige senkede skatter på personbeskatning og selskapsbeskatning fram til 2018.

STATSBUDSJETTET 2016

I statsbudsjettet fremmes det en rekke forslag, blant annet å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper fra dagens sats på 27 % til 25 % og dagens toppskatt med en ny trinnskatt. Skatten på utbytte, utdelinger og gevinster på aksjer mv. økes for å motvirke reduksjonen i alminnelig inntekt for personlige skatteytere.