Forsikrings- og bankavtaler med Akademikerne

20 desember 2017 en liten oppdatering:

En god del forsikringsselskap fører forfall på forsikringene sine til 2.1 eller deromkring. Det betyr at JULEN er en fin tid å ordne opp.
Etter hva vi klarer å finne ut, så er de kollektive avtaler med Akademikerne SÅ gode, at Focus ikke kan unnlate å informere om det. De kollektive ordninger finner du her, og FORELØPIG er våre råd at du må sikre deg, eller skifte over til om mulig:

  • Gruppeliv (Dødsfall- og uføreforsikring)
  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Familieulykkesforsikring

Helseforsikring har vi sett på, men tror den er veldig mye dårligere enn Vertikal sin: Det tar vi på nyåret:-), fordi der er det noen triks du kan bruke for å spare mye penger.
Barneforsikring har vi heller ikke sett på.
Konklusjonen er at vi sparte rundt 6.000 kroner på å flytte vårt. Og OBS dersom dere er 2 tannleger som bor sammen, bør begge tegne hver sin forsikring, da begge får full uttelling på sine forsikringer. Det betyr at ektefelle følger med, uansett. Bortsett fra Reiseforsikring, der det er unødvendig med 2 forsikringer?
Skriv til post@focusmedia.no hvis du lurer på noe.


“AKADEMIKERAVTALEN” med Storebrand/Danske Bank trådte i kraft 1.1.2015
En ikke helt smertefritt overgang fra DnB til Storebrand / Danske Bank med medlemsfordel i Akademikerne?

Mangler du informasjon, mistenker at det forekommer dobbelt forsikring/betaling eller annet, følg med her… 

Det kan være en pest og en plage når Akademikerne på vegne av Tannlegeforeningen skifter forsikrings- og bankforbindelser. I forrige runde opplevde vi tidvis at DnB ikke kunne forsikring for oss; men bank kunne de. Nå har vi fått Storebrand som forsikringsforbindelse, og det blir sikkert bedre enn DnB. Vi har også fått Danske Bank, men der er vi jammen ikke sikre: Vi har hørt gode og dårlige dårlige historier fra venner og kolleger, og har selv opplevd denne: Trykk på bildet…

 

Usjarmerende og respektløst – Danske bank - Vi stilte forventningsfulle opp 7.feb. 2017 til et skreddersydd møte på Felix arrangert av Danske Bank for “Akademikergruppen”, og mottok kort tid før arrangementet en SMS der vi ble minnet […]

Danske Bank er sikkert flaue. De har sittet helt stille i båten. Hva slags signal gir det?

Les også hva Tannhjulet skriver i bloggene “Økonomi og ansvar” og “Sparing i aksjesparekonto“.

 


 


Storebrand liten logo

Vi fikk tilsendt mye papirer i posten, og ringte til slutt  67519302. Systemet med at de ringer tilbake virker ikke alltid, så det ble en del venting. Apropos, vi fikk “Thomas” på tråden. Han har vi hatt for en stund siden. Spør like godt etter ham; han har oversikt, har kunnskap og er kjapp i hodet. Sjelden? (Eller du kan sende en epost til tannlegeforsikringen@foreningsforsikring.no)

En oppsummering av hva som er kjekt å vite når man nærmer seg 70:

FØRST:-) TILGJENGELIGHET er og blir viktig. Det er ufattelig at hverken Storebrand eller DnB kan dette.

  • Gruppeliv- Medlem er en god forsikring som inneholder dødsforsikring og Familieulykkesforsikring med faginvaliditet.
    Dødsforsikring gjelder inntil 70 år. Det gjelder også en eventuell medforsikret. Premien dekker – og er beregnet etter – hvem som er medforsikret. Slik at da jeg droppet ut av forsikringen, ble forsikringen ca 40% rimeligere.
    HUSK: Uføreforsikring opphører ved 60 år. Vi har ikke sjekket om vi betalte det samme beløp mellom 59 og 61 år, men da var det DnB – tror vi:-) I Storebrands gruppeliv kan du ha familie medforsikret, på samme betingelser som hovedforsikret. Gruppeliv TRAPPES NED i ytelse etter 50 år, slik at du får mindre og mindre, men ikke ned til ingenting :-). Gruppeliv-forsikringens premie er gunstig, og premien beregnes ut fra slike forhold. Så det er ikke urimelig at premien er den samme i avtrappingsperiode frem til fylte 70.
  • Familieulykke dekker også familiemedlem, og er veldig gunstig. Ytelsene går ikke ned, de er konstant inntil du er 75 år.  Dette gjelder også familiemedlemmer. Premien er den samme uansett om du er enslig eller har full familie. Det fungerer slik at forsikringen dekker 45G, og ytelsen deles på en bestemt måte ved skade iht antall familiemedlemmer. Forhør deg om din situasjon. Ett enkelt eksempel: Ektepar er husstanden; ektefellen skades, ytelsen går ut fra halvparten av 45G. hvilket betyr at skadeomfanget i % beregnes ut fra 22,5G.

De kollektive forsikringer avsluttes når man melder seg ut av Tannlegeforeningen.
Da Akedemikerne skiftet avtalepartnere, ble det både produkt- og prisendring. Vi fikk en ryddig oversikt fra Storebrand – på papir:-( som du finner her.

For å få god oversikt over egne, kollektive forsikringer i Storebrand, kan du logge deg inn med Bank-Id og komme på en side som er reservert bare dine forsikringer. Du finner plassen slik:

www.storebrand.no –> scrolle nedover helt til du kommer til en trekant med “Akademikerne” (Medlemsfordeler) –> trykk på “Sjekk fordelene dine”. Der du nå kommer, finner du “Tannlegeforeningen”; –> Trykk på det bildet og du kommer til (nok) en side der deter 2 steder du kan logge inn, til samme sted: Helt øverst til høyre eller til venstre nedover. Du skal logge inn på “Logg inn for kollektive forsikringer”. Ta fra brikke for BankId, og da kommer du til “din” side, og må klare deg alene herfra…

Eget forsikringskontor
Storebrand har etablert et eget forsikringsteam for Tannlegeforeningens medlemmer som kan kontaktes ved å ringe telefon 67 51 93 02 eller sende en epost til tannlegeforsikringen@foreningsforsikring.no

Ønsker du å bli kontaktet av Storebrand eller Danske Bank?  For å motta dette må du samtykke i at NTF gir dem din kontaktinformasjon. Logg inn på “Min Side” for å fylle ut samtykkeskjema

 

dnblogo 100x50

Opplevelse den siste uken (uke 48 og 49): Vi har fått en faktura fra DnB på fenomenale kr. 2252 + fakturagebyr for Ulykkesforsikring med faginvaliditet (den samme som koster 834+206=1040 hos Storebrand). Vi har ringt og ringt 04800 og får en håpløs trykk først, snakk til maskinen. Etter 2 oppringninger taklet vi det, og opplevde at det bare ble lagt på. Tilbakering fungerte ikke. Etter 5-8 forsøk ga vi opp, og sendte en epost på adressen på fakturaen. Vi venter fremdeles på svar. Vi er skeptiske til Banker som vil være forsikringsselskap. Ordet “kundebehandling” tror jeg ikke de kan stave, engang…

Rett skal være rett: I dag, 6.desember 2017 lyktes det etter lang venting: Vi fikk en oppegående og kjapp dame på tråden. Joda, vi hadde kollektiv ulykkesforsikring, og både hun og jeg var forundret over at den ikke automatisk var gått over til Storebrand. Og jeg fikk en e-post til henne der jeg kunne sende mer informasjon og dokumentasjon.
Konklusjon er vel at jeg har tapt et par tusen …

Tannlegeforeningen skrev i E-post 29.9.2014 : “De nye avtalene først trer i kraft 01.01.2015, og det vil i tiden fram mot årsskiftet bli informert grundig om det nye bank- og forsikringstilbudet.”
Fikk vi noen grundig informasjon? 

Her er noen linker og utdrag/kommentarer:

På Tannlegeforeningens link sakser og retter vi:

Akademikerne skifter avtalepartner innen bank og forsikring

Etter en omfattende anbudsrunde har Den norske tannlegeforening/Akademikerne omking 29.9.2014 inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om et medlemstilbud innenfor bank og forsikring. Den nye avtalen vil erstatte medlemsavtalen med DNB, og trer i kraft 1.1.205

Avtalen med DNB løper ut 31.12.2014 og vil bli erstattet av nye avtaler med Danske Bank og Storebrand. Foreningen står sammen med 11 Akademikerforeninger med likelydende avtaler – et samarbeid som har gjort det mulig å oppnå gode avtaler.

Storebrand

Forsikringstilbudet i Storebrand var det beste forsikringstilbudet i anbudskonkurransen. Totalt sett vil derfor de fleste oppnå besparelser sett i forhold til prisene i DNB. Det som er helt nytt er at den avtalen som nå er inngått sikrer at en svært høy andel av innbetalt premie brukes til utbetaling av erstatninger ved skader. Det betyr at Storebrand ikke fritt kan beregne seg fortjeneste på ordningen og at skadeutviklingen alene vil avgjøre den fremtidige premieutviklingen.

Forsikringsproduktene gruppelivsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og studentforsikring vil i løpet av 2014 ha blitt omgjort til kollektive forsikringer, der foreningen er forsikringstaker. Det innebærer at de som har disse forsikringene i DNB, og akseptert kollektiviseringen, vil få forsikringene flyttet til Storebrand ved årsskiftet. De som ikke har akseptert, vil opprettholde forsikringen i DNB. For dem som flytter, vil premierestanse i DNB for den del av forsikringsåret som går inn i 2015, bli betalt tilbake av DNB.

De øvrige forsikringene er å betrakte som individuelle forsikringer, dvs. at det enkelte medlem er forsikringstaker. Disse forsikringene blir værende i DNB og må flyttes til Storebrand av den enkelte. Tannlegeforeningen ønsker at flest mulig flytter forsikringene til Storebrand. Derfor har vi avtalt med Storebrand at de garanterer minst like gode vilkår som i DNB og til en pris som er lavere eller lik premien medlemmet hadde i DNB i 2014. Garantien er imidlertid tidsbegrenset, så det blir viktig å benytte seg av den innen den fristen som blir satt.

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn