Tag: AVGIFT TOLL OG MOMS på tenner

Merverdiavgiftsforholdene for norske tannteknikere

skatteetaten-logo

23.nov 2016/23330 Skatteetaten har etter henvendelse avgitt en prinsipputtalelse om rettstilstanden på området merverdiavgift på materialer i tanntekniske produkter. Etaten ønsker med en prinsipputtalelse også å unngå at reglene praktiseres forskjellig og hindre at ulik tolking forårsaker konkurransevridning. Utgangspunktet er mval. § 3-2 femte ledd som slår fast at tannteknikeres omsetning av egenproduserte tanntekniske produkter er unntatt fra loven. Slik omsetning er unntatt fra avgiftsplikt på lik linje med andre helsetjenester.

Avgiftsbehandlingen for (fjernbaserte) tjenester levert fra utlandet

skatteetaten-logo

23.nov 2016/23327: Aktuelt for tannleger som f.eks. via journalsystemet kjøper inn SMS-tjeneste fra utlandet. Tannlegen SKAL beregne moms på denne “fjernleverbare” tjenesten, selv om mva ikke faktureres. Slik avgift skal også beregnes på liknende type tjenester som trekkes fra som praksisutgift. Det kalles omvendt avgiftsplikt.

Billigere i utlandet når man kjøper mye behandling på tilbud?

gerd Kristiansen

Pressen er aktive når det gjelder prisen på norske tannlegetjenester. Fullt så nøye er pressen ikke for å se etter hva man kjøper til hvilken pris i utlandet. 19.mars 2015 kom det for en dag at LO-leder Gerd Kristiansen reiste til Ungarn for å kjøpe billig tannbehandling. Med en årslønn høyere enn statsministerens, må vi vel kunne tro at hun har råd til å betale norsk pris og stole på norsk (tann)helsevesen. Hun kjemper innbitt […]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn