Tag: LISENSTANNLEGE-SAKEN

NORSKE BUDAPEST-STUDENTER NEKTES PRAKSIS I NORGE

I oktober 2016 ble det skrevet om at også psykologistudenter har problemer med å få godkjent sin utdannelse i utlandet, og derfor også bli “Lisenspsykolog” i Norge. Om enn situasjonen ikke er direkte sammenliknbar, så har den store likhetstrekk med ordningen “Lisenstannlege”, og kan være nyttig referanseinformasjon. IKKE oppdatert etter 2016

Stockholmsyndromet?

Tidende-2016-04-FORSIDEN

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

NTF’s anke til Høyesterett ble avvist

Tirsdag 24.november avgjorde Norges Høyesterett at anken fra tannlege Zaidi (Les Den norske tannlegeforening) ikke tillates fremmet for Høyesterett: Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av en «Lisenstannlege» i prøvetiden er gyldig. Domsslutningen finner du her:

Kjære NTF: Hva går medlemskontingenten til? 2015FTH

    En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig i de”. (Ref. Tidende 5/2015)   Dråpen som fikk begeret til å flyte over, var en sak NTF frontet mot Hordaland Fylkeskommune i Gulating Lagmannsrett.   SAKEN ER: En […]

Hva er en lisenstannlege? – 2015FTH

Hva er Lisenstannlege? En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter en midlertidig lisens som tannlege fra SAK.   En lisens gis i denne sammenheng som et ledd i et kvalifiseringsløp mot autorisasjon som tannlege. Lisensen gir rett til å bruke tittelen og utøve yrket som tannlege, men er begrenset i tid og forutsetter arbeid under veiledning av […]

Lisenstannlege Dom i Gulating Lagmannsrett 16.9.2015

Saken gjelder: Anke over Bergen Tingretts enstemmige dom i sak om Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning,
Gulating Lagmannsretts dom: Anken forkastes. Dommen er enstemmig. A dømmes til å betale 141 913 kroner

Lisenstannlege Dom i Bergen Byrett 7.11.2014 -2015FTH

Saken gjelder: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning. Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer mot Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen.
Domsslutning: 1. Hordaland fylkeskommune frifinnes.
2. Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale kr. 208.305,- i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn