Hva er en lisenstannlege? – 2015FTH

Hva er Lisenstannlege?

En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter en midlertidig lisens som tannlege fra SAK.   En lisens gis i denne sammenheng som et ledd i et kvalifiseringsløp mot autorisasjon som tannlege. Lisensen gir rett til å bruke tittelen og utøve yrket som tannlege, men er begrenset i tid og forutsetter arbeid under veiledning av en autorisert tannlege. Formål med praksis er at kandidaten skal godtgjøre at han eller hun har nødvendig kyndighet for å kunne arbeide som tannlege i Norge. Dette vil si at kandidaten etter gjennomført praksis må inneha kunnskaper og ferdigheter på samme nivå som en nyutdannet tannlege med norsk utdanning for å kunne få autorisasjon.  

Det fremgår av publikasjonen “Informasjon til veiledere”, som var tilgjengelig på SAK sin hjemmeside høsten 2013: “Søkeren er ikke en student, men en kollega, med varierende arbeidserfaring som tannlege”. Focus undrer på hvem som kompetanse eller fullmakt til å uttale seg om dette, med bakgrunn i at Dekan Pål Barkvoll ved Universitetet i Oslo har uttalt at studentene som uteksamineres fra Universitetet i Polen etter fem år, mangler 1.600-1.800 timer med praksis. Da er man vel fortsatt student?  

Eller for å ta det sakte: En student som er ferdig med preklinikken er student. FØR studenten er ferdig med klinikken, er han også student. På studentklinikken får studenten lov til å behandle pasienter, under oppsyn. Vi synes ikke det er uforsvarlig. Pasienten er informert. En lisenstannlege slik SAK har definert det, har “bare” gjennomført preklinikken, og er – enten i offentlig praksis eller i privatpraksis – på en klinikk der studenten/lisenstannlegen behandler pasienter under oppsyn. Pasienten er IKKE informert og tror han behandles av en tannlege. Det kan være både uetisk og uforsvarlig. Den riktige tittel studenten skal kunne inneha er “Lisenstannlege”.  

Spesielt for kandidater utdannet i Polen: Tannlegestudiet i Polen er regulert av EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og anses derved jevngod med den norske utdanningen. For å oppfylle kravene i direktivet må man imidlertid etter fem års studier gjennomføre ett år klinisk veiledet praksis og deretter avlegge statseksamen, for å ha rett til autorisasjon som tannlege i Polen.   I noen tid har det versert forskjellige historier om tannleger utdannet i Polen, og som har fått midlertidig lisens i Norge. Til tross for at Fylkestannlegene tydeligvis har god orden i sine ansettelser, har flere fylker “brent seg” på å ta inn Lisenstannleger. Men det kommer kjedelige historier fra privatpraksis også.   Siden norske studenter oftest flytter tilbake til Norge uten at den foreskrevne «turnustjeneste» er gjennomført i Polen, så er ikke vilkårene for norsk autorisasjon uten videre oppfylt. I en slik situasjon gis det en tidsbegrenset norsk lisens i inntil to år, som gjøres gjeldende «for arbeid som tannlege under veiledning av tannlege med autorisasjon». I praksis aksepteres det at veiledningen gjennomføres av flere veiledere. Departementet har hjemmel for å gi nærmere forskrifter om betingelsene for å få lisens og de vilkår som kan knyttes til den. Slik forskrift foreligger ikke for tannleger utdannet i Polen.   Det foreligger for øvrig ingen lov- eller forskriftsbestemte krav til innhold og organisering av veiledet praksis.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn