Tag: BYRÅKRATI

Rett til innsyn

Saka er presentert på OYVNON sine nettsider 20.juli 2016 Saka omhandlar Lærdal kommune som nekta innsyn i kommunerekneskap i Excel-format. Sivilombudsmannen har komme til at uttrekk i Excel-format vil innehalde […]