Tag: PRIVATE LABEL

EGNE MERKEVARER – ER DET VERDT DET?

  Tidligere UiO-publikasjon om funn av dårlig dokumentasjon og egenskaper bekreftes i den nye studie, og må tas på alvor i en tid med fokus på lekkasje av biomaterialer, genmodifiserende materialer […]

Helsedirektoratet gir oss ikke dokumentasjonen vi ber om

Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO. Rapporten ble ferdig i slutten av […]

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene […]

TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER

Highlights fra rapporten «Testing av dentale materialer» «TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER» Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har gjennomført produkttesting av et utvalg av […]

Testing av dentale materialer

«Testing av dentale materialer» Rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i 2013, og resultatet forelå tidlig i 2014. Rapporten ble tilgjengelig januar 2015. Prosjektet testet et utvalg av de mest anvendte […]