Tag: PRIVATE LABEL

EGNE MERKEVARER – ER DET VERDT DET?

  Tidligere UiO-publikasjon om funn av dårlig dokumentasjon og egenskaper bekreftes i den nye studie, og må tas på alvor i en tid med fokus på lekkasje av biomaterialer, genmodifiserende materialer mot blant annet allergier og nedsatt fertilitet i befolkningen. (Red.anm.) ORIGINALARTIKKELEN ENGELSK: EGNE MERKEVARER – ER DET VERDT DET? Artikkelen er et sammendrag av det publisert studiet: Johnsen et al, „Own brand label restorative materials—A false bargain?“, Journal of Dentistry 2016.  EMV-komposittene i denne studien er […]

Helsedirektoratet gir oss ikke dokumentasjonen vi ber om

Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO. Rapporten ble ferdig i slutten av 2013, og i februar 2014 begynte Focus å spørre HDIR om publisering og offentliggjøring av rapporten.  Vi får ikke utdypende svar eller saksdokumentasjon. Vi får svar av typen: “Tannhelseavdelingen deltok”, “utarbeidet i samråd med blant annet tannhelse-enheten” og “det er alltid en jurist som vurderer” I tannlegekretser begynte man […]

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene lover i sine datablader og reklame”. Vi legger merke til at dette gjelder flere andre verdier også; at verdier vi finner i markedsføringen er annerledes enn det et uavhengig norsk forskningsinstitutt finner. Rapporten nevner kompositten 4U i mange sammenhenger, og vi mener det er naturlig å […]

TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER

Highlights fra rapporten «Testing av dentale materialer» «TESTING AV METALLEGERINGER TIL TANNTEKNISKE ARBEIDER» Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har gjennomført produkttesting av et utvalg av de mest anvendte dentale materialer (komposittmaterialer og metallegeringer) som brukes i tannhelsetjenesten i Norge. Oppdraget er bestilt av Helsedirektoratet og publisert februar 2015. Et annet sted i Focus har vi omtalt resultatene fra undersøkelsen om dentale kompositter. Her er kortversjon av resultatene fra undersøkelsen om […]

Nordentas kommentarer til norsk rapport om fyllingsmaterialer

Nordentas kommentarer til norsk rapport om fyllingsmaterialer Helsedirektoratet har publicerat en rapport som är författad vid odontologiska institutionen vid Oslo universitet. Vi har granskat rapporten i detalj och även inkommit med ett utlåtande till Helsedirektoratat med våra synpunkter på rapporten. Vi anser att 4U, på ett orättvist sätt, pekas ut som en dålig komposit och har även identifierat allvarliga svagheter och flera direkta felaktigheter i rapporten. Vår uppfattning är att rapporten är vinklad och utan […]

Testing av dentale materialer

«Testing av dentale materialer» Rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i 2013, og resultatet forelå tidlig i 2014. Rapporten ble tilgjengelig januar 2015. Prosjektet testet et utvalg av de mest anvendte komposittmaterialene og metallegeringer som benyttes i tannhelsetjenesten i Norge, med særskilt fokus på offentlig tannhelsetjeneste. Prosjektet skulle bedømme om opplysninger gitt fra produsent er i overenstemmelse med produktets faktiske innhold og innenfor anbefalingene i de relevante harmoniserte standarder for medisinsk utstyr. Funn som kan ha […]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn