Stockholmsyndromet?

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger. Så anker NTF til Høyesterett, og vi kan passere 1 millionsgrensen. Samtidig ønsker man å ansette flere jurister og å øke medlemskontingenten med hele 1200 kroner innen neste år. DA tenker jeg at foreningen trenger veiledning, og jeg ønsker å varsle de kollegene som skulle på Representantskapet. 
For at alle skulle ha mulighet til å sette seg inn i saken, Publiserte jeg de to dommene i november 2015: Det er viktig for medlemmene i NTF at vi har vår virkelighet på stell. Så er det slik at jo mer du graver, jo mer finner man: Og det jeg fant var verken behagelig eller sympatisk, faktisk virket saken uhyre betent. Da vil jeg både vite mer og fortelle dette videre.
Stockholmsyndromet_forstorrelseglass_2

 

Rettsak i Bergen tingrett

  • 20 og 21 oktober 2014: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene
  • Rettsak i Gulating lagmannsrett i Bergen 19.-21. august 2015: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene
  • Høyesteretts ankeutvalg med 3 høyesterettsdommer avviste enstemmig anken fra NTF
  • Jeg har personlig intervjuet samtlige som var tilhørere i Tingretten og Lagmannsretten, og er vel derfor et hestehode foran når det gjelder kunnskap om hva som egentlig foregikk?
    Alle rettenes dommer var enstemmige: Jeg har forklart i mine artikler hva det betyr, spesielt når arbeidstakersiden er representert i begge rettene. Så kan man lese dommene grundig: Gjorde Hovedstyret 2015 det før jeg publiserte dem?

 

Lisenstannlegesaken

SAKEN ER: En tannlegestudent utdannet i Polen får midlertidigi lisens (=Lisenstannlege), og ansettelse i Hordaland Fylkeskommune. Etter forholdsvis kort tid måtte Hordaland fylkes-kommune konstatere at saksøker, selv etter omfattende veiledning, ikke oppfylte de minimums-krav til faglig dyktighet som er nødvendig for å kunne ha det ansvar og de oppgaver som en tannlegestilling krever. Oppsigelsen ble meddelt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmiljølovens særskilte vilkår for opp-sigelse av prøvetidsansatte, jf arbeidsmiljøloven § 15-6.
I dette tilfelle er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers manglende faglige dyktighet. Saksøker ble ansatt på prøvetid. Arbeidsgiver har ikke påtatt seg en forpliktelse til å bringe Zaidi frem til autorisasjon som tannlege. Da trer NTF inn og støtter lisenstannlegen 100%, i realiteten slik at veiledende tannlege, mangeårig medlem av NTF blir utskjelt motpart. NTF uttaler at ansatte tannleger i offentlig stilling må søke bistand hos arbeidsgiver, og vil ikke støtte vedkommende.
 

 

Februar 2016 fikk jeg brev fra Presidenten, på vegne NTFs Hovedstyre 2016, i forbindelse med «Lisenstannlegesaken». Hovedstyret 2016 reagerer sterkt på det de hevder er alvorlige påstander, insinuasjoner og beskyldninger fra meg, og kaller dem for grove og useriøse.

Brevet ligger nå på tannhjulet.no/bibliotek, samt på denne linken.
Datoen dette skrives er 30.april 2016, og jeg har ventet forgjeves på referat fra Hovedstyremøtet 27.januar som har måttet vedta dette brevet.
Til tross for Hovedstyremøte 2. mars 2016 har ikke referat blitt publisert: Det er underlig. Presidenten avviser utlevering av innlegget på Representantskapet 2015 om NTFs syn på Lisenstannlegesaken. “Heldigvis” publiserer NTFs sekretariat en artikkel i Tidende i februar 2016 som nærmest er en kopi av nevnte innlegg på Representantskapet, og som inneholder akkurat de “tendensiøse og subjektive” informasjoner som Focus ikke skulle få se. Nå er det slik at tillitsvalgtapparatet stort sett har tillit til sine overordnede, og med NTFs sekretariats artikkel stående alene i NTFs tidende uten at motparten fikk uttale seg, ja da følte jeg at saken også ble ubehagelig for meg. Men så kommer Fylkestannlegen i Hordaland og Høyesterettsadvokat Valen med et kraftig og veldokumentert tilsvar i Tidende mars 2016, der de på sitt pene språk kaller artikkelen for “tendensiøs og subjektiv”: De fleste av oss forstår hva det betyr.

Det som plager meg mest er hvilke informasjoner Presidenten og Hovedstyret 2014- 2015 har fått fra sekretariatet om hva som skjedde under rettsforhandlingene.

Med det som bakteppe skal jeg ta opp et par ting:
Hvordan tror Presidenten det er å være veileder for lisenstannlegen, NTF-medlem og gjennom alle år lojalt fulgt de fleste kurs, å bli angrepet av NTFs ansatte jurist og advokat, i samarbeide med en ansatt tannlege i sekretariatet, gjentatte ganger hevder at man er faglig uskikket, utdatert på kunnskap og i det hele tatt utgått på dato? Tror NTF det er noen trøst at en annen kollega, også MNTF, får samme omgang? Kan man i det hele tatt forestille seg hvordan det er å sitte i en rettsal og være skyteskive for din egen forening og fra din egen kollega Fagsjefen Øyvind Asmyhr, når det til slutt viser seg å være usant, urettferdig, gement og – Presidenten nevner det selv – usømmelig?

Jeg holder på ordet “Trakassering” av lojale kolleger. Og jeg holder fremdeles på at vi må tvinge fram en åpen unnskyldning fra Hovedstyret 2015 v/ Presidenten, til de angjeldende tannleger, tannpleier og tannhelseskretær.
Det er mitt motiv – rettferdighet.

 

20160209 Forside brev fra Camilla 200x250 Kjære President
Brevet du skrev i februar i år var vondt å motta. Du skriver mye stygt direkte til meg, som om det er min skyld i at samtlige 11 (elleve!) dommere ikke har trodd på det som NTFs advokater fremdeles forteller deg, og som Høyesterettsadvokat Valen og Fylkestannlegen har avvist grundig og veldokumentert. Når du nå i ettertid ser kvaliteten på informasjonen du har motatt internt, så undrer det meg at du drar med deg de styremedlemmer i 2016 som ikke hadde noe med Lisenstannlegesaken å gjøre.“Sannhet kan smerte” som bestemor sa. Men at det skulle bli så ubehagelig for meg, sa hun ingenting om. Men jeg har vært ute en vinterdag før.Oslo 19.2.2016Hilsen KaareJeg har ikke noe å skjule; dere finner alt på tannhjulet/bibliotek. Eller søk Lisenstannlegesaken.

 

 

Les også

Tannlegeforeningen sier “unnskyld” - NTF har i møte med de 2 fornærmede og krenkede kolleger gitt dem en uforbeholden unnskyldning for sin oppførsel og håndtering av "Lisenstannlegesaken". Takket være våre tillitsvalgte fikk våre kolleger en akseptabel oppreisning.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn