Tannlegeforeningen sier “unnskyld”

NTFs president unnskyld_002 På Vestlandsmøtet kom gladmeldingen:
I et eget berammet møte 12.januar 2018 ga NTF de 2 fornærmede og krenkede kolleger en uforbeholden unnskyldning for sin oppførsel og håndtering av “Lisenstannlegesaken” både under og etter rettsaken.
Der viste våre tillitsvalgte seg fra sin beste side…

 

 

NTFs president opg Karen unnskyldDet var Presidenten, Visepresidenten og Leder for BTF, sammen med Generalsekretæren som møtte de 2 kolleger.

Sammen klarte de tillitsvalgte kolleger Camilla, Gunnar og Karen å sette seg inn i og forstå hvilke smerter og påkjenninger NTF har påført de rettskafne kollegene Anne Sigrid og Margareth. Våre tillitsvalgte sto så opp og ga Anne Sigrid og Margareth en unnskyldning på vegne av NTF.

TAKK!Lisenstannlegesaken har lenge vært en belastning, spesielt fordi de ansatte (les: sekretariatet) i stor grad har vært i førersetet for å argumentere for at dommene i Tingretten – Lagmannsretten  og avgjørelsen i Høyesterett, var uriktig. På denne veien har flere ansatte -og tillitsalgte- satt all anstendighet til side og tatt alle midler i bruk for å fortelle medlemmene at “Juristene i Tannlegeforeningen har rett”.

Etter alt dette er det godt at våre øverste tillitsvalgte forsto sine roller, og at de i denne situasjon tok konsekvensene av det.

Takk til alle dere som har stått på for at Anne Sigrid og Margareth’s situasjon ikke skulle bli glemt. Takk til Helle i “Oss tannleger imellom”, og takk til Per Henrik for en innsats som har vært en urimelig påkjenning i lokalmiljøet.En oppsummering av det som er publisert, finner du på: google logo

Lisenstannlegesaken

SAKEN ER: En tannlegestudent utdannet i Polen får midlertidigi lisens (=Lisenstannlege), og ansettelse i Hordaland Fylkeskommune. Etter forholdsvis kort tid måtte Hordaland fylkes-kommune konstatere at saksøker, selv etter omfattende veiledning, ikke oppfylte de minimums-krav til faglig dyktighet som er nødvendig for å kunne ha det ansvar og de oppgaver som en tannlegestilling krever. Oppsigelsen ble meddelt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmiljølovens særskilte vilkår for opp-sigelse av prøvetidsansatte, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. I dette tilfelle er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers manglende faglige dyktighet. Saksøker ble ansatt på prøvetid. Arbeidsgiver har ikke påtatt seg en forpliktelse til å bringe Zaidi frem til autorisasjon som tannlege. Da trer NTF inn og støtter lisenstannlegen 100%, i realiteten slik at veiledende tannlege, mangeårig medlem av NTF blir utskjelt motpart. NTF uttaler at ansatte tannleger i offentlig stilling må søke bistand hos arbeidsgiver, og vil ikke støtte vedkommende.

 

 

Les gjerne

Stockholmsyndromet? - “Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn