Etter initiativ fra Norge besluttet 187 land forrige fredag å innføre langt strengere regler for eksport av plastavfall. Beslutningen innebærer at plastavfall blir en del av Baselkonvensjonen. Det gir mulighet til vesentlig bedre kontroll med avfallet som eksporteres, gjennom lisenser som kun kan utstedes av myndighetene.

Dette er en positiv endring, men den kommer langt på overtid. I mer enn 25 år har Europa og USA eksportert sitt innsamlede plastavfall til mindre utviklede land. Der er plasten ute av syne og ute av sinn.

I EU samles det inn rundt 8 millioner tonn plastavfall årlig, men den industrielle kapasiteten til å håndtere avfallet finnes ikke. Derfor eksporterer unionen hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn plastavfall til andre deler av verden.

Frem til nylig ble det overskytende plastavfallet i hovedsak eksportert til Kina. Siden 1992 har Kina importert over 106 millioner tonn plastavfall, et volum som har vært langt større enn selv Kina har hatt kapasitet til å håndtere.

På oppdrag fra den ideelle organisasjonen Ocean Conservancy har McKinsey beregnet at hele 25 prosent av all plast som ender i havet, opprinnelig ble innsamlet til avfallshåndtering. Det kinesiske avfallshåndteringssystemet alene slipper ut nesten en million tonn plastavfall i havet årlig. Derfor havner svært mye europeisk plastavfall som skulle vært resirkulert, på avveie, og finner veien til havet gjennom elver og andre vannveier.