Nyttig informasjon fra HELFO

Rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade er helt omarbeidet fra 1. januar 2023. Hensikten med dette arbeidet har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig ved hjelp av klart språk og ny struktur.
Trykk på overskriften for Link til Helfo

Nytt og bedre rundskriv for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2023

Rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade er helt omarbeidet fra 1. januar 2023.

En arbeidsgruppe med deltagere fra Helfo og Helsedirektoratet har gjennom 2022 arbeidet med en språklig oppdatering og forenkling av rundskrivet. Det nye rundskrivet har også vært på høring hos profesjonsforeningene før publisering.

Hensikten med arbeidet har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig ved hjelp av klart språk og ny struktur. I tillegg er noen bestemmelser flyttet fra takstmerknader til rundskrivet.

Det nye rundskrivet har helt ny layout og legger til rette for gjenbruk og oppdatering av tekstbolker gjennom tekniske løsninger (API).

Endringer i regelverk og takster

Takstene er regulert med 2,6 prosent i gjennomsnitt fra 1. januar 2023.

SMT-listen er revidert

Ordningen med utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer som ble innført i 2022, omfatter aldersgruppen 21-26 år fra 1. januar 2023.

I tillegg er følgende bestemmelse endret i rundskrivet:

  • I stønadspunkt 7 er punkt 7 f) endret fra «Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer» til «tannluker på grunn av retinerte tenner». Følgende merknad er knyttet til punkt 7 f): «Ved retensjon av én eller flere tenner gis det stønad til behandling som har til hensikt å erstatte disse tennene protetisk. Det er en forutsetning at det ikke er mulig å føre tennene frem kjeveortopedisk.»

Du finner endringene i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25, i takster for tannbehandling og i SMT-listen.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn