Dette er SAK – Statens autorisasjonskontor for helsetjenesten – 2015FTH

SAK- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell bruker 3-4 måneder på å gi autorisasjon til en uteksaminert spesialistkandidat fra et norsk odontologisk lærested. I mellomtiden kan spesialistkandidaten ikke arbeide som spesialist, og pasienten får ikke refusjon fra HELFO.

Uten at noen tar nevneverdig notis av det, kan det virke som om SAKs utøvelse av sin funksjon som kontrollinstans overfor tannlegespesialister utdannet ved et norsk lærested der den offentlige helsetjenesten og spesialistkandidaten selv er ofre. Gjør mer skade enn gavn?

Staten (=vi) bruker noen millioner på å utdanne spesialister innen for eksempel kjeveortopedi eller oral kirurgi, med begrunnelsen at dette er samfunnsøkonomisk og folkehelselig interes-sant. Enkelte spesialiteter er så viktige for
offentlig helsetilbud at fylker/kommuner vil være med på å betale utdannelsen, mot gjen-ytelsen å få spesialisten i eget område i avtalt tid. Til avtalt tid kan derimot være en usikker dimensjon for både helsevesen, arbeidsgiver, spesialist og de som til sist er avhengige av tjenesten: Pasientene.

Vi kan ta et eksempel:
Oppland har ingen kjeveortoped, og går derfor inn i avtale med en tannlege på spesialistutdannelsen i kjeveortopedi: Vedkommende får sin spesialisteksamen fra Universitetet i Oslo 13.6.2015. Kjeveortopeden samler nødvendige papirer og dokumentasjon (Standard-vedlegg for uteksaminerte fra universitet i Norge) – og sender inn søknaden 15.6.2015. Kjeveortopeden får meget raskt svar/kvittering pr.mail fra SAK om at søknaden er mottatt, og at riktige papirer/vedlegg er mottatt. “Behandlingstiden for søknaden er for tiden 4 mnd.”

Imens sitter Oppland fylke med et udekket behov; en stilling de har investert i, men ikke kan få nytte av. Det sitter pasienter som ikke kan få behandling, det sitter en kjeveortoped som ikke kan fungere som spesialist overfor Helfo, samme kjeveortoped sitter der med et betydelig innstektssvikt etter 5 år som student, og det sitter et autorisasjonskontor SAK som både har mye å gjøre og som kanskje ikke helt oppfatter sitt ansvar overfor samfunnet og sine egne beskrivelser av egen betyding?

SAK forteller på sine hjemmesider om seg selv, men vi er ikke sikre på at Fylkestannlegen eller spesialistkandidaten synes at dette rimer.
Vår kjeveortoped fikk beskjed 22.9.2015 om innvilget Autorisasjon; saksbehandling litt over 3 mnd.

MANIFEST (SAKs Serviceerklæring)  

  • SAK har et viktig samfunnsoppdrag i å trygge pasientsikkerheten og tilliten til det norske helsevesenet, men også i å gi mulighetene og sikkerheten til det enkelte helsepersonell som er kvalifisert for og ønsker å utøve sitt yrke.
  • Ikke minst gjelder dette i vurderingene av kompetansen til de som søker om autorisasjon med en utdanning fra Norge, fra EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS. (Er ikke dette alle, da? Red.anm.) Det er behov for arbeidskraft og ekspertise i Norge, samtidig som SAK skal ivareta en forutsigbar, rettferdig og trygg saksbehandlingsprosess.

SAK – Statens autorisasjonskontor, utfører sine oppgaver og oppdrag på oppdrag fra Helsedirektoratet, og opptrer på direktoratets vegne. Etaten skal gi sitt bidrag til at myndighetenes beslutninger på helseområdet iverksettes, og gi tilbakemeldinger om resultater og faglige råd. SAK har i dag fagavdeling for høyere utdanning og for videregående utdanning, samt stabsfunksjoner som arkiv, kvalitet, økonomi, personal, statistikk og utbetaling av tilskudd. SAK ledes av direktør Anne Herseth Barlo.

 

Spesielt for spesialistutdanningen for tannleger:
Fra og med 1. oktober 2011 er det Helsedirektoratet som er ansvarlig for spesialistgodkjenning av tannleger.
Søknaden skal inneholde:

  • Kopi av gyldig norsk autorisasjon som tannlege
  • Dokumentasjon på at kandidaten har fullført spesialistutdanningen og bestått eksamen
  • Bekreftede opplysninger om praksis før opptak, studieforløp og klinisk tjeneste, vurderingsmappe og eventuelt annen dokumentasjon som er nevnt i bestemmelsene for den enkelte spesialitet.
  • Skriftlig arbeid i henhold til krav til den enkelte spesialitet
  • Kvittering for innbetalt spesialistgebyr

SAK følger egne retningslinjer for saksbehandlingen. Den kan virke litt pussig, fordi den er publisert pr. 1.10.2015, men er fastsatt i 2008.

Når autorisasjonsprosessen går SAKte

– og oppleves uforutsigbar, urettferdig og utrygg

Etter Focus sitt skjønn har SAK noen arbeids-områder der SAK er overflødige. Det gjelder i første rekke formell tildeling av autorisasjon av tannleger og tannlegespesialister der hele utdanningen har foregått på et norsk odonto-logisk lærested. Det er slik at SAK grunner sin vurdering på nøyaktig de samme kriterier som eksamensansvarlige på universitetene i Norge har. Da virker det i utgangspunktet underlig at kandidatene må sende inn søknad og betale gebyrer for å få bekreftet sin autorisasjon.

 

Vår erfaring er at for denne kategori kandidater/søkere, så gir SAK tilbakemelding i løpet av få dager om søknadene har riktige vedlegg, har riktige opplysninger osv. Da må de altså ha sett gjennom søknadene, så hvorfor vedtas ikke autorisasjon fra samme dato? Alternativ midlertidig autorisasjon? I praksis er det (forhåpentlig fremdeles) slik at førstegangstannleger får sin autorisasjon i løpet av 2-3 uker. Dette er unge mennesker som er uvant med byråkrati, så de står vel bokstavelig talt med “lua i hånden og bukker og takker”. Verre er det for godkjenning av spesialister i denne gruppen: De har forventninger om å komme raskt igang for å betjene studielån, de er arbeidsvante og de har ofte både offentlig helsevesen og pasienter som forventer at de skal begynne å jobbe. Det må jo være en guffen følelse for disse kandidatene at de har en godkjent autorisasjon som tannlege i Norge; og nå er de ikke gode nok for automatisk å få en “forlenget” autorisasjon? Saksbehandlings-tiden er uforutsigbar og urettferdig. Og uten autorisasjonsstempel får pasientene ingen refusjon fra HELFO. Catch22 ?

 

Gruppen som har autorisasjon som norsk tannlege, men spesialistutdanning fra et annet, godkjent Universitet i f.eks. USA, har intet vern. SAK sin serviceerklæring er tilsidesatt også i denne forbindelse.

 

Når man påpeker urimelighet både i saksbehandlingsgang og tid, er det ingen hjelp å få: Røff tilbakemelding om at slik er det; Forvaltningen bestemmer sine egne premisser.

 

Det kan bli tungt å ta til motmele, fordi SAK er en byråkratisk mastodont med et eget kapittel i statsbudsjettet, kap. 724:

 

  • 31.12.2009 var antall ansatte 36 stk., og i 31.12.2014 var antall ansatte 53 stk: På 5 år + 17 ansatte.
  • 2009: Utgifter ca. 27 mill.kr. Gebyrinntekter ca 19 mill.kr. Statens andel utgifter: 8 mill.kr.
  • 2014: Utgifter ca. 41 mill.kr. Gebyrinntekter ca 33,6 mill.kr. Statens andel utgifter: 7,5 mill.kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn