BILDEBEHANDLINGSPROGRAM

 1. mars skrev jeg denne eposten til utvalgte leverandører: Etter svar vil selve artikkelen bli endret og publisert til tannlegene
Kjære Leverandør:
Jeg viser til den oppmerksomhet Digoraprogrammet for windows har fått i de 2 siste år, og senest har jeg kommentert det på Tannbloggen, som er sendt ut til tannlegene fredag 28.2.2020
Dersom du går på “tannhjulet.no” vil du finne et menyvalg øverst, og du kommer til Tannbloggen
I tillegg har du “tags” i høyre marg, nederst: Der kan du trykke på “DIGORA” for å finne noe av det som er skrevet 🙂
DU får denne mailen fordi jeg har lagt deg som kontaktperson på “RØNTGEN” (slik at du kan være kontakt og støttekontakt:-) 
Totalt sett er dette ca 12 personer i Dentalverdenen: Både din plassering og det vi har oppdatert, kan være feil- og jeg setter pris på hjep og korrigering.
Tilbudet er ganske enkelt dette:
Vi skal publisere alternative program til Digora Fosforplatescanner, og ber om en kort beskrivelse av dataprogram ditt firma kan tilby tannleger som ønsker å “oppgradere”:
Noen vil ikke konvertere eksisterende bilder i DfW versjoner 2.0 – 2.8  eller 2.9, men konsentrere seg om program som tar hånd om de nye bildene. Dette ut fra at noen leverandører vil ha betaling for å konvertere bildene fra Digora-programmet (Noen forlanger muligens ikke det)
Beskrivelsen vil publiseres i en egen oversikt (eget dokument) uten omkostninger, og må ha en noenlunde lik lest:
 • Beskrivelse av programmet 
 • Hva skal til for å oppgradere?
 • Hva kan det angjeldende program håndtere av ytterligere input: Vanlige fotos, røntgenbilder, opg, 3D, ortho, osv (Selvfølgelig med tillegg for modulene som tilgjengeliggjør utvidelser)
 • Pris for oppgradering/program ved installasjon. Evntl. pris for konvertering
 • Lisensavgift pr. år.  Garanti for prisstigninger.
Vi har kort tid på dette, maks ut torsdag, fordi det er ytterligere uro i markedet og på vår egen, lukkede hjemmeside for tannleger. Men det skulle ikke være vanskelig å hjelpe meg med svar….
Denne henvendelsen er også basert på en tidligere oversikt på tannhjulet, som nå ikke er oppdatert. DEN danner basis for dit vi linker tannlegene fra oversikten: Du finner den på Media-Infosiden, litt nedover. Se godt på den og korriger hvis nødvendig.
I forbindelse med å erstatte programvaren for Digora fosforplatescanneren, skal vi også se om vi kan finne andre, tilsvarende scannere. Og i løpet av mars ta opp alle røntgenprogram.
I det hele tatt håper jeg at Tannbloggen blir interaktiv – i denne situasjonen – med dokumentet vi har med de informasjoner som er i blått på denne siden. Fra dette dokumentet linker vi til artikkelen vi legger ut, med linker til leverandørregisteret, og med bannere som leder tannlegene til din hjemmeside med dine informasjoner. Banner fra artikkelen til egne sider etter avtale.
Jeg kontakter på telefon !

REFERANSERTIKKELEN ER HER:

Startet februar 2017 (I forbindelse med konkursen til Dental Digital)

Klinikkene tar i bruk stadig flere IT-baserte produkter, tjenester og programmer; oftest levert av forskjellige produsenter. Vi klarer oss med forskjellige program for å se tannbilder, OPG, 3D, kliniske fotografier og hva de enn måtte være, men det optimale må vel være å skrive, se, oppdatere og kommunisere all denne dokumentasjonen og informasjonen i ett eneste program?   Hvilken løsning du velger, vil få store konsekvenser for fremtiden, og derfor beskriver vi de forskjellige løsningene redaksjonelt. Det mest “partiske” vi kan si: “Finn kolleger som har installert forskjellige bildebehandlingsprogram, ring og be om hjelp. Jo flere, jo bedre.”  Kolleger gir oss oftest ærlige svar, og vi kan love det er mye usagt her. Vi har i denne artikkelens forbindelse, innhentet tillatelse til referanser. Send Focus en epost på post@focusmedia.no eller SMS 45450090 Vi skriver mer om de produktene vi finner, på Produktsiden og vår foreløpige liste er

Leveres av produsentene av røntgenutstyr:
Noen av oppføringene har linker for ytterligere informasjon

 • Sidexis (Jacobsen dental)
 • Romexis (Plandent)
 • Scanora (Soredex):  Borte??
 • Cliniview (Instrumentarium) Dental Sør
 • Sopro Imaging (Asteongroup) Oslo Dental / Dental Service
 • Dürr VistaSoft / DBSWIN imaging software (Oslo Dental, Plandent)
 • Myray Irys (Medenta)
 • Vatech (Unident)

3.parts software:

 • OnePix (Unident)
 • VisiQuick (Dental Sør)
 • FotoStation Client (Fotoware): Fotos

Disse selges ikke i Norge:

 • Carestream (Tidl Trophy/Kodak) Tonne
 • DentalEye
Utfordringen ligger i at nesten all informasjon vi har, ligger i bildefiler som har forskjellige formater alt etter produsent: Digora har ett format, Siemens et annet og Planmeca et tredje – og slik kan vi ramse opp. Løsningen er at

 • Hver enkelt produsent leverer sitt program med mulighet for å lese inn andre produsenters bildeformater. Eller
 • En 3.parts leverandør leverer et program som kan lese de fleste formater i markedet. Eller
 • Du bruker flere program, alt etter produsent

Det er viktig at programmet kan eksportere bilder i et allment, utbredt format

Radiation rund ikon 150x150Trykk her for Tannhjulets foreløpige oversikt over tilgjengelige systemer

 

IKKE AJOURFØRT pr. 20200301:

Bildebehandlingsprogrammene, ordnet i grupper, kan se slik ut; fra det enkleste til det mest kompliserte:

Bildekatalogisering –>  Bildeprogram  –>   Planleggingsprogram

Bildekatalogisering.
Programmer til generell bruk for den vanlige forbruker, der man oftest ikke kan ta bilder eller scanne direkte inn i programmet. Det finnes en mengde gratisprogram på nettet. Brukes for å oppbevare, finne, redigere og dele fotos- og andre bilder i kjente bildeformater (f.eks. jpg). Eksempel på programmer er Fotoware og andre «viewers» som du får forslag om når du høyreklikker på fila.

Bildeprogram.
Programmene på markedet er beregnet til dentalt bruk, og de er mest aktuelle sammen med røntgenscannere. Ofte er disse bildeprogrammene nok for den «vanlige» tannlege. De har til felles at man kan ta opptak direkte fra programmet (f.eks. opptak av tannrøntgen eller OPG). Det kan virke som om programmene fungerer ganske likt. Det er stort sprik i betingelser og pris.

 • One Pix er en 3.parts programvare: Versjon I er i markedet, og man venter på lansering av versjon II. Tidligere DentalDigitalkunder som bruker Digora blir belastet et service-abonnement, og/eller de får tilbud om gratis konvertering til OnePix. Nye, månedlige kostnader / lisensavgift påløper.
 • VisiQuick er en 3.parts programvare: Der et åpent system; kompatibel med de fleste systemer på markedet, og kan konvertere alle andre formater til lesbart format. Gode referanser.
 • VistaSoft er knyttet til Dürr og Dürrs forhandlernett: Vistasoft følger med Dürr VistaScan image plate scanner og VistaCam. Ingen kostnad, ingen lisensavgift, ubegrenset antall lisenser. Kan brukes sammen med andre kilder/scannere (f.eks. digora) ved hjelp av en Twain-scanner. DBSwin, som er Dürr’s “gamle” røntgen-software – og nettverks-software – følger også med.

Planleggingsprogram
Planleggingsprogrammet er et Bilde- og designprogram som kan alt det som Bildeprogrammene kan, men i tillegg mye mer. «Mye mer» betyr at tannlegen kan kjøpe eller få gratis Tilleggsmoduler (AddOns, PlugIns). Tilleggsmoduler omfatter – i følge produsentene (!) -eksempelvis funksjoner for å designe guideskinne, reguleringsskinne, snorkeskinne, planlegging av tannkronedesign, kjeveortopediske analyser, behandlingsplanlegging, implantatplanlegging, luftveisanalyser, bittfunksjonsanalyser, pasientinformasjon, klinikkadministrasjon, med mere. Lage middagen ferdig, kan den imidlertid ikke…
Betingelser og funksjonalitet er forskjellig avhengig av leverandør, og det ser ut til at alle programmene er knyttet til én produsent / leverandør av utstyr. Likevel er det ofte slik at har du først kjøpt utstyr og installert et program du er fornøyd med, så kan en leverandør også knytte opp konkurrerende utstyr til ditt program.

 • Sidexis (Jacobsen dental)
  Programvaren følger kostnadsfritt med utstyrsleveranser fra Sirona. Støtter alle bildeformater i ett og samme program; Introrale- og OPG-undersøkelser, intraorale og ekstraorale foto, samt 3D undersøkelser. Tilleggsmoduler (Plug-ins) er tilgjengelig for et stort antall funksjoner.
 • Romexis (Plandent)
  Romexis følger utstyrsleveranser fra Planmeca Oy.
  Programvaren har en engangskostnad, med ekstra betaling for valgte moduler. Det tilbys utvidet brukerstøtte i form av supportavtaler.
  Røntgenapparatur fra andre leverandører støttes ved hjelp av Twaingrensesnitt.
 • VistaSoft / DBSWIN imaging software (Dürr).
  Vi oppfatter at VistaSoft ved hjelp av moduler absolutt også tilhører gruppen Planleggingsprogram: Men Dürr sitt røntgenutstyr er ennå ikke utbredt i Norge. Vistasoft brukes av Dürr’s nyeste utstyr som eks. 3D røntgen. Vistasoft i grunnversjon er gratis. Forhandles av depoter.
 • Carestream. Følger med og tilbys alle som har utstyr fra Carestream, Kodak eller Trophy. Gratis i anskaffelse, ingen lisenskostnader eller supportgebyrer. Det finnes tilleggsmoduler som er gratis eller har en modulpris.
 • Cliniview (Instrumentarium): Ingen informasjon
 • Sopro Imaging (Asteongroup): ingen informasjon
Klinikkene tar i bruk stadig flere program til hjelp i pasientbehandlingen, det være seg tannbilder, OPG, 3D som CBCT, kliniske fotografier, illustrasjonsprogam og design av ulike skinner og hjelpeprodukter. Oftest er programmene levert av forskjellige produsenter som har ulike format på sine bilder. Digora har ett format, Siemens et annet og Planmeca et tredje – og slik kan vi ramse opp. I klinikken kan vi klare oss ved å kople inn det aktuelle program, men det optimale må vel være å skrive, se, oppdatere og kommunisere mest mulig i ett eneste program?

På «Tannhjulet» oppdateres produktgruppen «Bildebehandlingsprogram» fortløpende. Der finner du videre omtaler av disse programmene. Der har Leverandørene mulighet for å legge til sine informasjoner.

For en tannlege som ønsker å skifte leverandør av bildebehandlingsprogrammer, finnes det mange muligheter. På de «store» klinikkene ser det ut til at man ønsker å bruke mer enn ett program; avhengig av smak, behov, pris og service.
De mindre klinikkene kan ofte klare seg med ett program: Da håper vi at denne lille runden gir optimisme nok til at du klarer å finne noe du er komfortabel med. Du må vurdere om det har noen hensikt å skifte ut et program som fungerer.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn