Seminar på Stortinget om tannhelse

skraablikk_150x115Skråblikk på seminar om tannhelse på Stortinget 21/3 2022.

 

Vårt sluttinntrykk: Stort tannlegefaglig oppmøte for to-2!- stortingsrepresentanter. Interessegruppene var tydelig på at tannbehandling skulle sidestilles med annen sykdom, skulle være universell og ha lavest mulig egenandel. Om de to stortingsrepresentantene (Marian Hussein, SV, 34 år, vernepleier og Even Røed, AP, 30 år, jobbet som lærer) forsto professor Grytten er usikkert. En helhetlig gjennomgang var budskapet fra NTF,Ntpf og UIO. Dersom de to politikerne tar det med seg, skjer det ikke noe i denne stortingsperiooden. Hva man ønsker som resultat etter en helhetlig gjennomgang ble ikke utdypet utover slagord som «Tenna tilbake til kroppen.» Økonomi, behov og etterspørsel er som vanlig ikke tema.

SV ved Marian Hussein,  AP ved Even Røed og Fagforbundet Ung hadde trommet sammen til tannhelsefaglig møte. Det ble uklart hvem som egentlig var der utenom en god kontingent fra NTF og offentlig sektor.

Man mer eller mindre led seg gjennom det meste av de fire timene. Folk fortalte hverandre stadig hvor bra innleggene var. De ulike innslag gikk stor sett ut på at man fremhevet egne interessefelt.

  • Pensjonert tannlege og leder for facebokgruppa «Tannbehandling og økonomi» snakket engasjert om pasienter som ikke hadde råd til tannlegebehandling. 
  • Representanter fra to kompetansesentre snakket om TOO pasienter,
  • Pensjonistforbundet mente de gamle måtte få mer stønad,
  • Forbundet Tenner og Helse hevdet at voksne uføre hadde ødelagte amalgamtenner og kanskje ville dø tidligere hvis de ikke fikk skiftet fyllingene sine.
  • Tannpleierforeningen snakket om munnhelse og behov for tannpleiere.
  • NTF og UIO snakker stadig om en helhetlig tannhelsereform med behov for en NOU (hvor ble det av den fra 2005?).

Alle snakket om de som faller utenfor; rus, traumer, angst og økonomi. Dekanen var tøff nok til å fortelle om 2 års ventetid på time ved et kompetansesenter for gratis behandling, mot rask behandling til flere tusen kroner privat.
SV’s Marian Hussein fulgte ikke opp poenget. Tar det kanskje i velferdsprofitørdebatten?

  • Fagforbundet signaliserte at de ville beholde privat sektor med refusjoner og egenbetaling.

Enkelte av deltakerne snakket om amalgAN, og mente at for å få Helforefusjon måtte man først betale tannlegen. Ingen rettet misforståelsen!

Når det gjaldt finansiering mente spesielt Forbundet Tenner og Helse at 12 mrd ikke var mange penger, det ville tas igjen på andre helseområder. For med god munnhelse ville det bli mindre hjerteproblemer som nå koster 48 mrd, samt demens (96 mrd.) Presidenten nikket.  Dessuten ville det bli høyere grad av jobbdeltakelse siden gode tenner gir mindre skam og høyere selvtillit. Det var nesten så vi lurte på om implantater og rotfyllinger ga ledige sykehussenger og færre på NAV.

Det ble ellers gnidd inn at det var overetablering av tannleger i Oslo, mens i Odda var det ingen søkere – til hva ble ikke sagt. Underforstått også at det i Oslo ble gjort mye kosmetikk/estetikk/overbehandling. Dekanen mente at tannleger utdannet i Norge hadde bedre etikkopplæring enn kolleger fra andre land.

Endelig, og dessverre helt til slutt, kom professor Grytten. Han var prinsippiell  og overordnet.

Han satte presist fokus på problemet med universelle ordninger kontra individuelle.  Det er en svært stor del av befolkningen som går jevnlig til tannlegen, og det er i liten grad forskjell i inntekt. Generelle ordninger vil derfor i stor grad tilfalle dem som ikke har størst behov. Jfr trygderefusjoner – og for den saks skyld både elsykkel –og elbilsubsidiering.

GRYTTEN plansje
Faksimile av en av Gryttens gode slides.

Men noen faller utenfor. Ofte er det et oppsamlet behov og fører derfor  til høye kostnader. Dette anslåes til å være rundt 8% av befolkningen. Om disse ønsker eller klarer å gjennomføre behandling er uvisst. Uansett er det en minoritet- som vi får inntrykk av nærmest skal løftes fram som en majoritet.

Gryttens foredrag burde pugges av NTF.

Opptak av seansen finner du på YouTube; link her

 

NTS beskrivelse av seminaret finner du her
F
Tannhelsedag 2022 seminar paa stortingetoto fra Tannlegeforenings nettside

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn