FOCUS enkeltartikler

2018FTV OPPDATERING-OM-GDPR

Focus vår 2018, utgitt august, har en artikkel om GDPR. Denne siden oppdateres fortløpende for å synliggjøre bakgrunnsinformasjon og informasjon til hjelp for våre kolleger. Som det påpekes i artikkelen […]

2018FTV FASTLEGEORDNINGEN

    Lenker til interessante nettsteder: www.siste.no er et nettsted som bringer nyheter kostnadsfritt 19. oktober 2018: Regjeringen vil hjelpe kommunene til å rekruttere leger. Ekstra tilskudd 4,9 millioner 2. […]