WEBTANNLEGEN

Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Viken har laget en fin og oversiktlig informasjon om tannhelsetilbud til barn og ungdom. På nettstedet “Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer” finner du også linker slik at du kommer […]

Coronaviruset, Råd til pasienter

Tannhelsetjenestens kompetansesentere har gode råd til sine pasienter. Vi gjengir essensen av disse i en generalisert form og inkluderer en Video.

Behandling av akne

TIDSSKRIFTET forn den norske legeforening har en artikkel om behandling av akner. Høyst aktuell informasjon og til hjelp for den norske tannlege