BAREKAARE

Ankepunkter i Robin Lunds innkreving

Vi har satt opp punkter vi arbeider med, og det er disse punktene vi ønsker at dere som er rammet skal kommentere. Eller komme med nye punkter (25773)