Bildedelere

NÅR blir Robin Lund en kriminell forbryter?

  Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor [...]