Bildedelere_epostutsend

Har du betalt Robin Lund etter originalfaktura?

Du skal få noen penger tilbake, alt etter hva vi lykkes med. Mva for oppreiningsgebyret er vi sikre på, og vi trenger din hjelp slik at vi kan framlegge dette for skattemyndighetene. Se nøye her

20230226 Dommen sier du er “Grovt uaktsom”

Oslo Tingrett vurderte aldri Robin Lunds virksomhet som “Forsettlig svindel”. De saksøkte bet i seg “grov uaktsom”, og resultatet er at ALLE bildedelere kan gjøre nytte av dommen i Oslo Tingrett

Utsendt til alle bildedelere

Her samler jeg essensen i epostene som er sendt ut til dere som jeg har epost til og kontakt med. Felles er at dere alle har fått urimelig fakura fra Robin Lund: Noen har betalt hele, noen litt og mange har ikke betalt (etter kontakt med meg).