20230404 Robin Lund respekterer ikke Oslo Tingretts dom

Bakgrunnen for denne informasjonen er vår utsendelse 1.april 2023, og detaljert informasjon i høyre marg –>

Flere Bildedelere har på vår oppfordring ikke betalt den uhyrlig høye faktura de opprinnelig fikk for bruk av Robin Lunds enkle illustrasjon. Vi har alle ventet på fellende dom i Oslo Tingrett, og nå henvender bildedelerne seg til Robin Lund for å få kreditfaktura på opprinnelig faktura, slik at de kan betale de kr 225,- som dommen lyder på. Bildedelerne har også krav på tilbakebetaling av mva. på “Oppreisningsgebyr”.

Eksempel på svar fra Robin Lund:
“Dommen som det vises til har ikke relevans for dette spesifikke kravet, jeg kan vise til likelydende krav som har fått fullt medhold i domstolen.
Det fordres at fnr XXXX gjøres opp som fremsatt.”

 

Kamel pixabay 150x150

De 7 personer som Robin Lund har saksøkt har svelget en kamel  fra dommen i Oslo Tingrett: Ved å akseptere at man har handlet «grovt uaktsomt», så favner dommen ALLE bildebrukerne vi har oversikt over (ca 350 stk.): Som skyld-betegnelse kan man nemlig ikke falle «lavere» – og derfor er profilen til ALLE våre bildedelere identiske med de saksøkte. Tingretten har satt absolutte verdier på “rimelig pris” for illustrasjonene og oppreisningsgebyr.
Derfor er dommen i Oslo Tingrett så viktig, og derfor er det så viktig at Borgarting Lagmannsrett avviste å endre den.

Dommen i Oslo Tingrett mot Robin Lund er universell, og er relevant for alle bildedelingsforhold vi kjenner til

Vi (Bildedeling) har kontaktet Skatteetaten for å få hjelp til å inndrive for mye innbetalt merverdiavgift. Vi har også plan om å kontakte regnskapsselskapene som Robin Lund har brukt.

 

===================

Dommen i Oslo Tingrett er stadfestet av Borgarting Lagmannsrett, og er rettskraftig:

  • Rimelig pris for et illustrasjonsbilde er kr. 100,- + mva
  • Oppreisningsgegyr for bruk er kr 100,- fordi illustrasjonen er brukt grovt uaktsomt
  • Mva skal ikke beregnes av gebyret

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn