Utsendt til alle bildedelere

Dette ble sendt ut 1.april 2023:

Som dere tidligere ble informert om: Robin Lund anket dommen i Oslo Tingrett til Borgarting Lagmannsrett
Borgarting Lagmannsrett avviste anken og tillot ikke videre behandling i retten
Robin Lund kunne anke avgjørelsen i Lagmannsretten inn for Høyesterett; noe vi var usikre på om han ville gjøre.
I forrige uke fikk vi vite at Borgarting Lagmannsretts avgjørelse ikke var anket, og dommen i Oslo Tingrett er dermed rettskraftig.
Denne dommen har enorm betydning for Robin Lunds pengeutpressingsforetak: Hvis vi sammen bruker alle plasseringsmuligheter og videresendingsmuligheter for å spre nyheten om at Robin Lunds faktureringsmetoder er ulovlige, så ødelegger vi Robin Lunds kriminelle og forsettlige  svindelforetak for å lure og presse vanlige folk til å betale uhyrlige summer for enkle illustrasjonsbilder.
Dommen mot Robin Lund vil gjelde ALLE bildebrukere av alle 
tegninger, fotos, fotomontasjer og datamontasjer som kan tilhøre 
gruppen “illustrasjonsbilder” som vi har dokumentert på nettsiden vår.
 
Dommen gjelder også de som jeg/vi ikke har kontakt med, samt alle 
som har fått tilsvarende fakturaer fra opphavsrettslige type Robin Lund.
 
 
Jeg deler dere inn i grupper, og ber dere følge anvisningene mine – og være tålmodige:-) På den måten får vi oppfylt våre rettigheter
Gruppe A: Dere som har betalt inn kr. 225,- (og intet annet) – i henhold til dommen i Oslo Tingrett
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det innbetalte beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett.  Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)
Gruppe B: Dere som ikke har betalt noe inn i det hele tatt
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota
TEKST: I hht. norsk regnskapslov ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det tilkjente beløp NOK 225,- iht. rettskraftig dom i Oslo Tingrett. Jeg påberoper meg at alle krav i forbindelse med faktura XXXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen ………. (legg til en dato fram 3 uker)
Gruppe C: Dere som har betalt inn penger etter originalfaktura
Dommen i Oslo Tingrett åpner for en god del tilbakebetalingsmuligheter. Uansett om du har betalt hele eller deler av fakturabeløpet, så gjelder det å følge med her: Jeg sender informasjon fortløpende.
a. Utgangspunktet er om vi kan gjøre noe med prisen på selve bildet: Det er lov å lure folk, så kampen om dette kan være uviss.
b. Dommen i Oslo Tingrett sier at “oppreisning” skal være den rimelige prisen for ett bilde, og retten sier rimelig pris = kr. 100
c. Oppreisning skal ikke belastes med mva. Ref. skatteloven og at Robin Lund oppdaget dette ca sept. 2021 da han sluttet å legge mva på oppreisning.
Instruks: Dere skal sende eposten til faktura@robinlund.no og bildetyveri@robinlund.no med kopi til post@bildedeling.no
EMNEFELTET: Vær så snill å start med fakturanummeret XXXX, og skriv XXXX Krav om kreditnota / tilbakebetaling
TEKST: Iht. faktura XXXX har vi betalt “Oppreisning” med beløp kr………  I henhold til rettskraftig dom i Oslo Tingrett skal det kun betales ett oppreisningsgebyr som er beregnet til kr. 100,-. 
Dersom dette er aktuelt for deg skal du legge til setningene:  
Skatteetaten har informert om at det ikke skal beregnes mva av “Oppreisningsbebyret”, og mva-beløpet som er innbetalt skal også tilbakebetales meg. 
Jeg gjør oppmerksom på at utelatt retur av mva-belastning blir rapportert tii Skattetaten for videre innkreving.
Jeg krever at “for mye betalt” kr. ……….. betales til min/vår konto…………………..  innen  (legg til en dato fram 3 uker). 
Dette innebærer en god del arbeide for Robin Lund.
Likevel er det en del “blant dere” som vil prøve å straffe “forsettlige handlinger for å presse folk for penger”: Dette er et “aktverdig tiltak for allmenn etikk i vårt samfunn”
 

Dette ble sendt ut 23.februar 2023: FØR vi visste om Borgartings avgjørelse ville bli anket inn for Høyesterett.

På nettet har jeg lagt ut anketilsvaret som vi utarbeidet sammen med advokat Fredrik Sollie: Han har lagt ned svært mye arbeide i dette – og foreløpig overbevist Borgarting lagmannsrett om at saken har kommet så langt som rimelig er. Borgarting Lagmannsretts avgjørelse kan bli anket inn for Høyesterett innen 4 uker, og det er viktig at vi i forkant  legger litt mer arbeide inn i å dokumentere priser og å dokumentere at de fleste databaser som tilbyr illustrasjoner ikke krever kreditering på normale websider eller sosiale medier:  En god start (se nettsiden) er at Robin Lunds advokatfirma ikke har kreditert bilder de har brukt, og at en professor i opphavsrett “ikke fant informasjoner rundt bildet; og dermed brukte det på sin nettside – uten kreditering.

Jeg mener vi må gå ut fra at dommen i Oslo Tingrett blir stående, og da vil jeg tenke framover:

“Grovt uaktsom”:

  • I en tidligere epost fortalte jeg at vår advokat Sollie rådet de 7 saksøkte til å akseptere at handlinge de hadde gjort, var “grovt uaktsom”: Litt følelsesmessig leit, men sett i lys av at vårt krav til BILDEPRIS og OPPREISNING/BOT ble vurdert slik vi ville, var det økonomiske resultatet slik at man kunne tåle en noe uvant betegnelse.
  • Rådet fra Sollie om å akseptere grov uaktsomhet kan vise seg å være genialt: Absolutt ALLE som har brukt et bilde uten forhåndsavtale vil kunne bruke “oppreisning” = rimelig pris for bilde; pr. nå kr. 100. Uansett vil dette gjøre at nesten alle som mottar denne eposten vil kunne bruke dommen. Også fordi dommen slår fast at det er dokumentert maks kr 100 +mva for denne type bilder. Og det er det jeg forsøker å gjøre: Hente inn det bildet (eller en kopi) av bildet dere har brukt: Og 99% av dere har brukt et “tilsvarende bilde som retten mener er verd kr. 100,-  Ved en eventuell ny sak vil rimelig pris være vesentlig, og vi mener det er umulig å komme utenom markedspris, der vi utvider vår dokumentasjon…
  • Nå er det krefter som har fortalt meg at vi kan gå veien om Politiet for å vurdere Robin Lunds framgangsmåte: Er DEN ulovlig (ref.: eldre, forelskede menn/kviner som har betalt rundt 1 mill til beiler: I utgangspunktet ikke ulovlig, men omfanget har fått handlingen til å bli svindel.

Nå kan dere ta en titt på posten “PRIS på bilder; studio-illustrasjoner til bruk på Internett” som ligger på bildedeling.com: Jeg tar med glede imot flere priser fra flere databaser!

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn