MEDIA INFOBREV

20220224 Media-Info

Kommunikasjon med tannleger ————————-  24. februar 2022 ————————- Du har nettopp mottatt en epost fra meg: En slik type Nyhetsbrev i tillegg til Tannbloggen er ment å gi dere en pekepinn […]

20200302 Media-Info

“Tannhjulet” blir den viktigste kommunikasjonsplattform med tannleger..? ————————-  2. mars 2020 ————————- “Focus” trykt publikasjon er nå historie, og vi går digitalt for full fart.  Det betyr omlegging, og vi har […]

20200211 Media-Info

Det aller siste “Focus” er nå i postgang…  ————————-11.februar 2020————————- Dette er den siste trykte publikasjonen “Focus” som jeg har planer om å utgi. Heretter vil det bli stor satsing […]

20200120 MEDIA-INFO

Vi har vært på møter…  ————————-2o.januar 2o2o————————- Inger-Lise holdt HELFO-kurs på “Januarkursene” sammen med Kjetil Reppen og Per Lüdemann. 140 stk ville høre på det. Stort sett alle andre kurs […]

20191129 MEDIA-INFO

Vil du markedsføre ditt firma i vår siste “Focus”-publikasjon?  ————————-29.november 2019————————- Vi planlegger nå tema og annonsering i vårt siste “Focus“: Vi tror det blir et “Focus” som vil bli tatt vare […]