NYHET FORSIDE

Vårt revisorfirma PKF Revisjon har sendt oss en verdifull oversikt over “skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023”. Den bør alle lese. Nedlastbar pdf.

Avtale ved salg av aksjer

Artikkelen er fra Tannteknikerforbundets “Tenner i Fokus” og gir god veiledning både ved kjøp og salg av aksjer