Artikler

Tannlegers forskrivningsrett anno 2023

Tannlegers forskrivningsrett anno 2023

Tannlegers forskrivningsrett /forskrivningsrutiner har blitt endret. Da jeg som tannlege i 22/23 besøkte apoteket ble resepten plutselig av interesse for ikke bare én av personalet, og jeg befant meg uforvarende i en diskusjon om forskrivningsrett. Personalet...
Nye takster for tannbehandling

Nye takster for tannbehandling

Takster for tannbehandling fra 1.juli 2023 Gjeldende fra 1.7.2023    Takstene finner du på Helsedirektoratets hjemmeside Selve takstheftet finner du i Word-format her <– Da kan du slette takster du aldri bruker, og får et mer oversiktlig dokument du kan...

Tilsynssak

Russisk farmasøyt, 26 år, melder tilsynssak mot pensjonert tannlege, 75 år . En person med svært stort behov for å markedsføre og synliggjøre seg selv? Tannlegen forteller at han minnes kun ett kort treff på Vitus-apoteket i Vika i Oslo, en farmasøyt som ganske...
Ikke gjør avtaler pr.telefon med noen selgere

Ikke gjør avtaler pr.telefon med noen selgere

  Telefonselgere skal dere passe dere for. Mange stygge triks blir brukt: Opptak du ikke har kontroll over, er ett av dem. En av våre kontakter skriver om Strømstøtte AS og Bærum Energi AS: “Jeg klarte etter hardt press og en haug med e-poster og telefoner...

Har du betalt Robin Lund etter originalfaktura?

Dere som har betalt inn penger etter originalfaktura Dommen i Oslo Tingrett åpner for en god del tilbakebetalingsmuligheter. Uansett om du har betalt hele eller deler av fakturabeløpet, så gjelder det å følge med her: Jeg sender informasjon fortløpende. a....

Har du betalt Robin Lund kr 225,- eller ingenting i det hele tatt?

Nå er det flere av dere som har krevd kreditnota for differensen på opprinnelig fakturabeløp fra Robin Lund og til domsbeløpet i Oslo Tingrett kr. 225,- Og Robin Lund har nå sendt svar til flere der han forsøker å presse deg for mer penger; og avviser kravet: Det er...
NÅR blir Robin Lund en kriminell forbryter?

NÅR blir Robin Lund en kriminell forbryter?

  Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor kan brukes til å illustrere...

Svar fra Robin Lund etter rettskraftig dom i Oslo Tingrett

2.april 2023: Det er sterkt kritikkverdig at Robin Lund ikke slutter å presse på for å få utbetalt mer penger enn han har krav på. Flere Bildedelere har på vår oppfordring ikke betalt den uhyrlig høye faktura de opprinnelig fikk for bruk av Robin Lunds enkle...