Verdier til Den norske kirke

Verdier til Den norske kirke

Opplysningsvesenets fond (OVF) er et norsk, statlig fond som eier eiendommer og finanskapital. Fondet er en stor grunneier og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.  (Wikipedia)

Verdien er anslått til 8,8 milliarder, og er kanskje naturlig nok godt under markedsverdi siden det er staten som eier fondet.

Selve navnet på fondet vekker ikke den store oppmerksomhet, og det virker som om både eksistens, virke og verdier er gått under radaren når vi diskuterer releigion…?

Les Wikipedia og denne nettsiden:

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn