1.Referanseartikkel

Tilsynssak

Russisk farmasøyt, 26 år, melder tilsynssak mot pensjonert tannlege, 75 år . En person med svært stort behov for å markedsføre og synliggjøre seg selv? Tannlegen forteller at han minnes [...]

Bitt av RobinLundViruset?

RobinLundViruset kjennetegnes ved at rettighetshaver til en illustrasjon forsettlig unnlater å legge informasjon om eierrettigheter, opphavsrett eller betalingsforlangende rundt eller ved bildet. Vannmerke, copyrightmerke eller annen slags merking på bildet [...]

Sammenheng PRIS og KVALITET illustrasjoner

  Betyr bilders kvalitetsforskjell noe for pris og bruksområde? For de saksøkte er det viktig å påpeke forskjellen på bilder; kvalitet- og bruksområde Det er etter vår mening 2 hovedgrupper […]

Hva er en illustrasjon?

Søk “Illustrasjoner” på Google, og få gode svar: En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller […]

For å sette et bilde inn i en epost…

Jeg opplever ofte at jeg ber om et bilde/illustrasjon som jeg skal bruke videre, at bildet er lagt inn i teksten i eposten. DA blir bildet korrigert til lavoppløselig skjerm-standard. […]