1.Referanseartikkel

Tannlegers forskrivningsrett anno 2023

ENDRET FORSKRIFT: Jeg registrerer at apotekene er blitt nøyere ved utlevering av legemidler forskrevet av tannleger. Har vi flere yrkesgruppe som skal “synse” om vårt arbeidsfelt?

Tilsynssak

Russisk farmasøyt, 26 år, melder tilsynssak mot pensjonert tannlege, 75 år . En person med svært stort behov for å markedsføre og synliggjøre seg selv? Tannlegen forteller at han minnes [...]

Bitt av RobinLundViruset?

RobinLundViruset kjennetegnes ved at rettighetshaver til en illustrasjon forsettlig unnlater å legge informasjon om eierrettigheter, opphavsrett eller betalingsforlangende rundt eller ved bildet. Vannmerke, copyrightmerke eller annen slags merking på bildet [...]

Sammenheng PRIS og KVALITET illustrasjoner

  Betyr bilders kvalitetsforskjell noe for pris og bruksområde? For de saksøkte er det viktig å påpeke forskjellen på bilder; kvalitet- og bruksområde Det er etter vår mening 2 hovedgrupper […]

Hva er en illustrasjon?

Søk “Illustrasjoner” på Google, og få gode svar: En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. En illustrasjon kan for eksempel være en tegning eller […]