Svar fra Robin Lund etter rettskraftig dom i Oslo Tingrett

2.april 2023: Det er sterkt kritikkverdig at Robin Lund ikke slutter å presse på for å få utbetalt mer penger enn han har krav på.

Flere Bildedelere har på vår oppfordring ikke betalt den uhyrlig høye faktura de opprinnelig fikk for bruk av Robin Lunds enkle illustrasjon. Vi har alle ventet på fellende dom i Oslo Tingrett, og nå henvender bildedelerne seg til Robin Lund for å få kreditfaktura på opprinnelig faktura, slik at de kan betale de kr 225,- som dommen lyder på. Bildedlerne har også krav på tilbakebetaling av mva på “Oppreisningsgebyr”

Eksempler på henvendelser fra bildedelere ETTER rettskraftig dom:

” Ihht Faktura XXXX har jeg betalt oppreisning med beløp kr 5980,- eks mva totalt kr 7475,-
Skatteetaten har informert om at det ikke skal beregnes mva av oppreisningsgebyret og mva- beløpet som er innbetalt skal også tilbakebetales til meg.
Innbetalt mva beløp kr 1495,- betales til konto XXX innen 17.04.2023
Jeg gjør oppmerksom på at utelatt retur av mva- belastning blir rapportert til skatteetaten for videre innkreving.”

og

“I henhold til norsk regnskapslov og rettskraftig dom i Oslo Tingrett, ber jeg om å få tilsendt kreditnota på beløpsdifferansen på faktura XXXX og det innbetalte beløp på kr 225,-
Jeg påberoper meg at alle  krav i forbindelse med faktura XXX bortfaller dersom jeg ikke mottar kreditnota innen 24.april 2023.”

 

Svarene fra Robin Lund er både freidige og ulovlige:

Svarene fra Robin Lund vi har fått inn, er datert nå like etter at dommen i Oslo Tingrett er rettskraftig. (Underlig at han kan vise til krav behandlet av domstolen etter denne dommen 🙂

“Dommen du viser til har ingen relevans for dette saken, og din tolkning er av domme er feil. Jeg kan vise til likelydende krav hvor jeg har fått fullt medhold i domstolen.
Også dette kravet avvises, som de tidligere forsøkene.”

eller

“Dommen som det vises til har ikke relevans for dette spesifikke kravet, jeg kan vise til likelydende krav som har fått fullt medhold i domstolen.
Det fordres at fnr XXXX gjøres opp som fremsatt.”

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn