Bitt av RobinLundViruset?

RobinLundViruset kjennetegnes ved at rettighetshaver til en illustrasjon forsettlig unnlater å legge informasjon om eierrettigheter, opphavsrett eller betalingsforlangende rundt eller ved bildet. Vannmerke, copyrightmerke eller annen slags merking på bildet er fraværende. Stort sett kopierer de Robin Lunds manerer ved etterfakturering, fantasifull verdiansettelse på bildet og bkanskje “oppreisning” for tort og svie. Trusler om uthenging, rettsak og liknende følger gjerne med. RobinLundViruset muterer i forskjellige uttrykk!

Vi presenterer et knippe av “RobinLundVirus-rammede” opphavsberettigede som vi mener har like lite folkeskikk som rettighetshaverne mener at bildebrukerne deres har. 

Bildet er fra gratisdatabasen Pexels.com
Foto av Anna Shvets

Ord eller setninger som er understreket er oftest linker

OBS at Oslo tingretts dom foreløpig står: Rimelig pris for en illustrasjon er kr 100 + mva. I tillegg kommer kr. 100 i gebyr

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn