FORSIKRING

Tannforsikringen -IF presentert av Vertikal Helse

Pr. 5.mai 2019 presenterer Vertikal Helse (som leverer Tannforsikringenen i samarbeide med IF) priser og betingelser, samt en liste over tannklinikker de samarbeider med, = sertifiserte tannklinikker. Vi skal holde øye med hvilke klinikker som sstår på denne listen, og ajourføre etterhvert som klinikker melder seg ut/inn.

Lover og forskrifter bak Helsepersonelloven

Det er et behov for enkel tilgang til alle offentlige og tannhelsepolitiske dokumenter, lover og forskrifter som vi kommer i kontakt med når det gjelder Helsepersonells markedsføring av seg selv, sine materialer eller utenomkliniske tjenester som forsikringer. Vi samler alt vi finner her….

Tannleger for renere Tannforsikring?

Markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt “Tannforsikringen – IF”, er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling.

Sammenligning mellom Tannhelseforsikringene

22108 Er det noen hensikt i å tegne Tannforsikring/tannhelseforsikring? Våre pasienter kan ha glede av å se sammenlikning mellom de ulike tannhelseforsikringene i tabellform

Nordic DentalPartner – bakgrunnsjekk

Nordic Dentalpartner innkasserer penger og/eller tjenester fra tannleger som ønsker å bli “partnere”. Pasientene har ingen garanti for at de får de gode eller de beste tannlegene som behandlere. Det er ikke troverdig at “tannklinikkene er kvalitetssikret” utover det som alle andre tannklinikker er. Vi ser i artikkelen på pengeflom og personkoplinger.

Tannklinikker tilknyttet Tannforsikring IF

Tannforsikring IF, gjennom avtalepartner, markedsførte Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobilnumre de fant i pasientjournaldatabasen til “Dentales-klinikkene”. Ny info ajourført 11.03.2019