20180101 Colosseum stilling 350×110 til topp
20190101 GC LightPro -topp

Hva kan tannleger gjøre for renere Tannhelseforsikring/Tannforsikring?

Situasjonen praktiserende tannleger har kommet i grunnet markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt reklame for “Tannforsikringen – IF”, er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling. Vi kommer også ut i et uføre dersom forsikringsselskaper skal bestemme over våre diagnoser og behandlingsvalg, inkludert at tannklinikken har ufrie valg på hvilke materialer og hvilke tjenester han/hun skal levere for at forsikringen vil betale pasienten. Når forsikringsselskaper og enkelte tannleger blander sammen etikk og butikk, er tannhelsetjenesten i Norge utsatt.
På en facebookside forbeholdt tannleger har vi lagt ut dette pr. 11.3.2019:

Tannhelseforsikring Del 1

Kjære kolleger:

VGs oppslag 2.mars ga mange tannleger noen tanker, og jeg vil minne dere om forrige gang vi fant IF-reklame på SMS til pasientene våre: Jeg sendte henvendelser til relevante “byråer”, men ingen, inklusive NTF gjorde annet enn å se og prate. Denne gangen tror jeg vi må ta saken og forsikringsselskapers (og andres :-) aktiviteter overfor oss og pasienter langt alvorligere. Ihvertfall kan det ramme negativt både offentlig-, privatansatte og privatpraktiserende kanske kraftig.

“Focus” og “Tannhjulet.no” vil prøve å rydde vei, og da vil vi ta én ting av gangen.

Jeg starter med: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av Den norske tannlegeforening

Brev er skrevet til Den norske tannlegeforening, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bank Norwegian/Tannhelseforsikring .

På Tannhjulet’s “Bare Tannleger” er aktiviteten lagt ut under bildet dere ser her.

banknorwegian

OPPDATERING 12.3.2019:
Jeg ble oppringt fra Likestillings-og diskrimineringsombudet, og jeg opplevde en fantastisk vennlig og hjelpsom dame som kunne fortelle:Diskrimineringslovgiving går på hendelser i arbeidslivet, med fokus på arbeidsgiver versus arbeidstaker. Det betyr at Bank Norwegian godt kan sette betingelser for å kunne behandle pasienter for BN sin regning. Men det vil kunne bety noe for eksempelvis en tannlegekjede som Oris og Colosseumklinikkene: De kan ikke forlange at ansatte eller kontraktstannleger skal/skal ikke være medlem av et fagforbund som f.eks. NTF.  Og i henhold til GDPR – og diskrimineringsloven – kan det virke som om hverken Bank Norwegian eller arbeidsgiver har lov til å vite om tannlegen er medlem i NTF eller ikke, dersom man ikke har et underskrevet papir fra tannlegen om dette. NTF har heller ikke lov til å oppgi medlemsskap. Kort fortalt: Bank Norwegian kan faktisk ikke ha lov til å spørre om tannlegen er medlem av NTF eller ikke; eller ihvertfall ikke forlange svar. Da blir det rotete for Bank Norwegian Tannhelseforsikring…:-)

_______________________
TANNHELSEFORSIKRING DEL 2Kjære kolleger:

Jeg ser at det er mange som deltar når det gjelder både tannhelseforsikringer og Botox og andre skjønnhetsbehandlinger. Det som går igjen, er rop på Helsetilsyn, NTF eller lokalforeninger. Gjennom alt det jeg har skrevet og dokumentert, må dere forstå at det må direkte engasjement og anmeldelse til. Problemet er at det bringer med seg meget stort ressursbruk: Skal du som tannlege eller lokalforening anmelde til f.eks. Helsetilsynet, må du være forberedt på dokumentasjon og dokumentasjon, forklaringer og oppfølginger. Til slutt står du der med – i beste fall – en oversett og forbigått sak, du er alene og du er en dust:-) Med andre ord: Dette kan vi ikke forvente at kolleger skal kunne orke å gjennomføre.
Så til saken om Tannhelseforsikringen IF:

Punkt 1: Her ser det ut til at vi kan ramme tannlegene som har avtale med Nordic Dentalpartner

gjennom Helsepersonelloven. Les artikkelen på Tannhjulet.no -> Bare tannleger. Jeg har fått en kontakt i Helsedirektoratet som har ansvar for Helsepersonelloven. Jeg skal skrive i løpet av uken, kopi legger jeg på tannhjulet.
Punkt 2: Nei og atter nei til boikott av IF: For det første er det ikke lov å oppfordre til boikott og for det andre er vi for små og få til å påvirke IF.  I artikkelen ser du en liste over kolleger som har gjort avtale med Nordic Dentalpartner om å være partnere. Dette har de betalt for.
-> Det VI skal gjøre, er å tilsnakke kolleger på listen, og be dem trekke seg fra samarbeidet, fordi

  • Å reklamere for tannhelseforsikring overfor pasienter i behandlingssituasjonen er uetisk og brudd på Helsepersonelloven.
  • Å være i settingen “partnertannlege” er skikkelig ukollegialt

Klarer vi Punkt 2, har vi gjort en svært god jobb, innledningsvis: Det er mye arbeid igjen.

tannklinikker tilknyttet IF
Tannlege/tannhelseforsikring er kommet for å bli, så vi må velge vår strategi ut fra det. Det er også vanskelig å avvise forsikring helt. Pr. dags dato står det igjen Norsk Tannhelseforsikring: Hvis man “absolutt” må velge, så kan det være fornuftig at tannlegen leser litt om denne forsikringen, og “til nød” anbefaler denne.  (OBS jeg har ingen annen agenda her enn å ta et pragmatisk strategivalg)
Punkt 3: IF har ikke gjort noe for å bedre sin image overfor oss som ikke er interessert i å ha avtale med forsikringen. Personlig har jeg ingen god opplevelse tidligere med IF, og har da heller ingen forsikringer hos IF.

 
PS: ETTERSKRIFT:
Det er noe som allerede virker: Jeg registrerer at kolleger begynner å fjerne informasjon om IF tannforsikring fra sine nettsider 😁😁😁

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn