Tannleger for renere Tannforsikring?

Situasjonen praktiserende tannleger har kommet i grunnet markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt reklame for “Tannforsikringen – IF”, er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling. Vi kommer også ut i et uføre dersom forsikringsselskaper skal bestemme over våre diagnoser og behandlingsvalg, inkludert at tannklinikken har ufrie valg på hvilke materialer og hvilke tjenester han/hun skal levere for at forsikringen vil betale pasienten. Når forsikringsselskaper og enkelte tannleger blander sammen etikk og butikk, er tannhelsetjenesten i Norge utsatt.

20190504 NTF mener 300x65 NTFs synspunkt på tannlegers rolle ved
markedsføring av tannhelseforsikring
konkluderer slik:

  • En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.
  • Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.
  • Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.

“Fritt tannlegevalg”=

Pasienten vil som oftest ønske å bli behandlet av en tannlege som kjenner pasientens sykehistorie, og som er inneforstått med pasientens ønsker og behov for kontinuitet i behandlingen. Pasienten stoler ofte på den tannlegen som har behandlet vedkommende tidligere. Det er åpenbart en del av “den gode opplevelsen” å bli behandlet av en tannlege man er trygg på.

Les gjerne noe bakgrunnsinformasjon
Tannhelseforsikring – kollegial kontakt på Facebook - Vi har lagt ut en del tekster om "Tannforsikring" på en lukket gruppe for tannleger, på Facebook. Ref. her
n

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn