20180101 Colosseum stilling 350×110 til topp
20190101 GC LightPro -topp

Bank Norwegian tannhelseforsikring

På Bank Norwegians hjemmeside finner vi:

“Du kan velge den tannlegen/klinikken du selv ønsker, men tannlegen/klinikken du velger må være medlem av Den norske tannlegeforeningen. De aller fleste tannleger/klinikker er medlem hos tannlegeforeningen, men er du i tvil kan du se oversikten på www.hvakostertannlegen.no* før du bestiller time.”
* For det første er det langt fra alle tannleger på hvakostertannlegen.no. Der finner du ikke svaret. Og NTF kan ikke svare på henvendelse, selv ikke fra medlemmer MNTF, om tannlegen er medlem eller ikke. NTF som fagforening tolker slike opplysninger iht. GDPR, som personsensitive informasjoner.
 

Sende epost ill 150x9711.mars 2019 har Focus/Tannhjulet skrevet til Den norske tannlegeforening, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bank Norwegian Tannhelseforsikring. Brevene finner du på linken her.

LDO Likestillings og diskrimineringsombudet logo
“- Det er ulovlig å behandle ansatte dårligere fordi de er medlem av en fagforening, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Det er urovekkende at arbeidsgivere ser ut til å ha så liten kjennskap til diskrimineringsvernet på dette feltet.

Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet, nedfelt i blant annet den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjonen. Den er også lovfestet i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven.

– Arbeidsmiljøloven forbyr arbeidsgiver å diskriminere eller trakassere arbeidstakere på grunn av medlemsskap i arbeidstakerorganisasjon. Fagforeningsmedlemsskap er også ulovlig oppsigelsesgrunn, sier Lier Haugseth. Hun tror både arbeidstakere og arbeidsgivere mangler kunnskap om diskrimineringsvernet.

– For å komme denne formen for diskriminering til livs, er det viktig at arbeidsgivere har kunnskap om arbeidstakernes rettigheter, og om sine plikter. Arbeidsgiverne må ansvarliggjøres, blant annet gjennom klagebehandling hos LDO, sier Haugseth. Hun oppfordrer arbeidstakere og fagforeninger som opplever at deres medlemmer blir forskjellsbehandlet fordi de er fagorganiserte til å ta kontakt med ombudet.” post@ldo.no

“FOCUS” mener at av dette må det også følge at det er ulovlig å diskriminere folk som ikke er organiserte i en fagforening:  NTF har i sin personvernerklæring stadfestet av NTF er en fagforening.

OPPDATERING 12.3.2019: 
Jeg ble oppringt fra Likestillings-og diskrimineringsombudet, og jeg opplevde en fantastisk vennlig og hjelpsom dame som kunne fortelle:

Diskrimineringslovgiving går på hendelser i arbeidslivet, med fokus på arbeidsgiver versus arbeidstaker. Det betyr at Bank Norwegian godt kan sette betingelser for å kunne behandle pasienter for BN sin regning. Men det vil kunne bety noe for eksempelvis en tannlegekjede som Oris og Colosseumklinikkene: De kan ikke forlange at ansatte eller kontraktstannleger skal/skal ikke være medlem av et fagforbund som f.eks. NTF.  Og i henhold til GDPR – og diskrimineringsloven – kan det virke som om hverken Bank Norwegian eller arbeidsgiver har lov til å vite om tannlegen er medlem i NTF eller ikke, dersom man ikke har et underskrevet papir fra tannlegen om dette. NTF har heller ikke lov til å oppgi medlemsskap. Kort fortalt: Bank Norwegian kan faktisk ikke ha lov til å spørre om tannlegen er medlem av NTF eller ikke; eller ihvertfall ikke forlange svar. Da blir det rotete for Bank Norwegian Tannhelseforsikring…:-)

Les også

Doctor with euro money and handcuffs - corruption and bribe concept in medicine Tannklinikker tilknyttet Tannforsikring IF (Vertikal Helse) - Ajourført pr. 11.mars 2019: Tannklinikkene "Dentales" (Nå Oris Dental Aker Brygge/Lysaker) startet markedsføring av Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobiltelefonnumre de fant i pasientjournaldatabasen sin. Flere kolleger syntes dette var et forholdsvis grisete og ukollegial markedsføring og bruk av pasientinformasjon.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn