Krav om medlemsskap i fagforening eller sertifiseringsgruppe for å kunne behandle pasienter

pr. 5.mai 2019 har vi oppdatert informasjoner, stort sett merket med rødt

 

2 aktører innen Tannhelseforsikring har diskriminerende krav til hvem som skal kunne behandle pasienter.

 

Fordi vi er innen helsesektoren må dette være spesielt kontroversielt. Medlemsskap i en fagforening sier ikke alt om kunnskap og ferdighet, da det eksempelvis er flere som velger å stå utenfor av politiske grunner. Tenk om vi skulle ha slike regler innenfor sykehus og helsetjenester? Kan vi ha forsikringsselskap som definerer “kvalifiserte” tannleger?


Bank Norwegian Tannhelseforsikring har endret sitt krav til behandler: Tannlegen/klinikken du velger må være lisensiert for å praktisere i Norge.
Igjen står “Norsk Tannhelseforsikring” og Tannforsikringen – IF

 

“Fritt tannlegevalg”=

Pasienten vil som oftest ønske å bli behandlet av en tannlege som kjenner pasientens sykehistorie, og som er inneforstått med pasientens ønsker og behov for kontinuitet i behandlingen. Pasienten stoler ofte på den tannlegen som har behandlet vedkommende tidligere. Det er åpenbart en del av “den gode opplevelsen” å bli behandlet av en tannlege man er trygg på.

 

På Norsk Tannhelseforsikrings hjemmeside finner vi:

“Forutsetninger for å kjøpe: Du er behandlet av en kvalifisert tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening eller tilsvarende den svenske, lisensiert for å praktisere i Norge, Sverige eller Danmark”
(Red. anm.: NTF kan ikke svare på henvendelse, selv ikke fra medlemmer MNTF, om tannlegen er medlem eller ikke. NTF som fagforening tolker slike opplysninger iht. GDPR, som personsensitive informasjoner.)

 

1.mai 2019 endret Bank Norwegian sine krav til behandler
På Bank Norwegians hjemmeside finner vi:

“Du kan velge den tannlegen/klinikken du selv ønsker, men tannlegen/klinikken du velger må være lisensiert for å praktisere i Norge.”
 
“Tannforsikringen – IF sertifiserer interesserte klinikker, og tar betalt for dette !

Sende epost ill 150x9711.mars 2019 har Focus/Tannhjulet skrevet til Den norske tannlegeforening, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bank Norwegian Tannhelseforsikring. Brevene finner du på linken her.  Alle ! har svart oss.

LDO Likestillings og diskrimineringsombudet logo
“- Det er ulovlig å behandle ansatte dårligere fordi de er medlem av en fagforening, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Det er urovekkende at arbeidsgivere ser ut til å ha så liten kjennskap til diskrimineringsvernet på dette feltet.

Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet, nedfelt i blant annet den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjonen. Den er også lovfestet i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven.

– Arbeidsmiljøloven forbyr arbeidsgiver å diskriminere eller trakassere arbeidstakere på grunn av medlemsskap i arbeidstakerorganisasjon. Fagforeningsmedlemsskap er også ulovlig oppsigelsesgrunn, sier Lier Haugseth. Hun tror både arbeidstakere og arbeidsgivere mangler kunnskap om diskrimineringsvernet.

– For å komme denne formen for diskriminering til livs, er det viktig at arbeidsgivere har kunnskap om arbeidstakernes rettigheter, og om sine plikter. Arbeidsgiverne må ansvarliggjøres, blant annet gjennom klagebehandling hos LDO, sier Haugseth. Hun oppfordrer arbeidstakere og fagforeninger som opplever at deres medlemmer blir forskjellsbehandlet fordi de er fagorganiserte til å ta kontakt med ombudet.” post@ldo.no

“FOCUS” mener at av dette må det også følge at det er ulovlig å diskriminere folk som ikke er organiserte i en fagforening:  NTF har i sin personvernerklæring stadfestet av NTF er en fagforening.

 

OPPDATERING 12.3.2019: 
Jeg ble oppringt fra Likestillings-og diskrimineringsombudet, og jeg opplevde en fantastisk vennlig og hjelpsom dame som kunne fortelle:

Diskrimineringslovgiving går på hendelser i arbeidslivet, med fokus på arbeidsgiver versus arbeidstaker. Det betyr at Bank Norwegian godt kan sette betingelser for å kunne behandle pasienter for BN sin regning. Men det vil kunne bety noe for eksempelvis en tannlegekjede som Oris og Colosseumklinikkene: De kan ikke forlange at ansatte eller kontraktstannleger skal/skal ikke være medlem av et fagforbund som f.eks. NTF.  Og i henhold til GDPR – og diskrimineringsloven – kan det virke som om hverken Bank Norwegian eller arbeidsgiver har lov til å vite om tannlegen er medlem i NTF eller ikke, dersom man ikke har et underskrevet papir fra tannlegen om dette. NTF har heller ikke lov til å oppgi medlemsskap. Kort fortalt: Bank Norwegian kan faktisk ikke ha lov til å spørre om tannlegen er medlem av NTF eller ikke; eller ihvertfall ikke forlange svar. Da blir det rotete for Bank Norwegian Tannhelseforsikring…:-)

Les også

Tannklinikker tilknyttet Tannforsikring IF - Tannforsikring IF, gjennom avtalepartner, markedsførte Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobilnumre de fant i pasientjournaldatabasen til "Dentales-klinikkene". Ny info ajourført 11.03.2019

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn