20190101 GC LightPro -topp

Tannforsikring / Tannhelseforsikring: Sammenlikning

et er meningen at denne artikkelen skal være pasientinformasjon om tannhelseforsikringer. Det kommer mer informasjon i løpet av kort tid.

Dersom du er interessert i mer inngående informasjon og diskusjon, finner du artikler spesielt egnet til aktører i tannhelsesektoren her

 

 

SAMMENLIKING DE 3 TANNFORSIKRINGER VI HAR I NORGE pr. 15.mars 2019

(Tabellen ligger i utskrivbar/nedlastbar pdf her)

årspremie Egen andel Alder Dekning Betingelse
NORSK TANNHELSE-

FORSIKRING Sølv

900 500 18-70 (72) Behand­linger inntil 10 000 kr/år. For at forsikringen skal være gyldig, må du gå til rutinemessig kontroll av tennene, minst en gang i løpet av en 15-mnd periode. Denne må du betale selv. Karenstid 30 dager for ordinær behandling og 90 dg for protetisk behandling (bro,krone og implantat).
NORSK TANNHELSE-

FORSIKRING Gull

1952 500 18-70 (72) Behand­linger inntil 20 000 kr/år. For at forsikringen skal være gyldig, må du gå til rutinemessig kontroll av tennene, minst en gang i løpet av en 15-mnd periode. Denne må du betale selv. Karenstid 30 dager for ordinær behandling og 90 dg for protetisk behandling (bro,krone og implantat).
NORSK TANNHELSE-

FORSIKRING Platina

2520 500 18-70 (72) Behand­linger inntil 40 000 kr/år. For at forsikringen skal være gyldig, må du gå til rutinemessig kontroll av tennene, minst en gang i løpet av en 15-mnd periode. Denne må du betale selv. Karenstid 30 dager for ordinær behandling og 90 dg for protetisk behandling (bro,krone og implantat).
BANK NORWEGIAN

TANNHELSE-
FORSIKRING

1500 250 20 -34 Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Du trenger ikke sjekke tennene før du tegner forsikring,
Det er ingen krav til årlig tannlegekontroll. Karenstid 90 dager.
Kunden betaler kontrollen og får refundert kr 654 kroner fra forsikring
BANK NORWEGIAN

TANNHELSE-

FORSIKRING

3216 500 35 – 49 Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Du trenger ikke sjekke tennene før du tegner forsikring,
Det er ingen krav til årlig tannlegekontroll. Karenstid 90 dager.
Kunden betaler kontrollen og får refundert kr 654 kroner fra forsikring
BANK NORWEGIAN

TANNHELSE-
FORSIKRING

5280 750 50 – 74 Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Du trenger ikke sjekke tennene før du tegner forsikring,
Det er ingen krav til årlig tannlegekontroll. Karenstid 90 dager.
Kunden betaler kontrollen og får refundert kr 654 kroner fra forsikring
TANN-
FORSIKRING IF
950* 500 20 – 35 Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Privatpersoner må ikke foreta en tannsjekk før de tegner forsikring, men ha vært hos tannlegen de siste 15 mnd. Karenstid 30 dager.

* If planlegger å øke prisene mellom 20 og 25 prosent i februar 2019
Man må selv betale for en årlig sjekk.

TANN-
FORSIKRING IF
2400* 2000 36 – 50 Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Privatpersoner må ikke foreta en tannsjekk før de tegner forsikring, men ha vært hos tannlegen de siste 15 mnd. Karenstid 30 dager.

* If planlegger å øke prisene mellom 20 og 25 prosent i februar 2019
Man må selv betale for en årlig sjekk.

TANN-
FORSIKRING IF
2900* 2000 51 – 70 (75) Behand­linger inntil 40 000 kr/år. Privatpersoner må ikke foreta en tannsjekk før de tegner forsikring, men ha vært hos tannlegen de siste 15 mnd. Karenstid 30 dager.

* If planlegger å øke prisene mellom 20 og 25 prosent i februar 2019
Man må selv betale for en årlig sjekk.

 

NORSK TANNHELSE-

FORSIKRING

Du må legge ut selv for så å få refundert pengene fra forsikring.

Fritt tannlegevalg, så lenge behandlende tannlege er NTF-medlem, eller medlem av tilsvarende forening i Sverige eller Danmark, lisensiert for å praktisere i Norge, Sverige eller Danmark

BANK NORWEGIAN

TANNHELSEFORSIKRING

Du må legge ut selv for så å få refundert pengene fra forsikring.

Kunden velger selv tannlege som må være lisensiert for å praktisere i Norge

TANNFORSIKRING IF Dersom kunden velger tannlege som ikke har inngått avtale med Nordic Dentalpartner NDP, må kunden selv legge ut penger for rep. og søke refusjon hos If.

Klinikkene må betale et administrasjonsgebyr for å være med på ordningen, pr. april 2019 kr. 10.500 pr. år
Pasienter som kjøper direkte på if.no kan per i dag bare benytte samarbeidende klinikker, men dette skal endres i løpet av våren slik at man kan bruke sin faste tannlege

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn