Sammenligning mellom Tannhelseforsikringene

et er meningen at denne artikkelen skal være pasientinformasjon om tannhelseforsikringer. Det kommer mer informasjon i løpet av kort tid.

Dersom du er interessert i mer inngående informasjon og diskusjon, finner du artikler spesielt egnet til aktører i tannhelsesektoren her

 

 

SAMMENLIKNING DE 3 TANNFORSIKRINGER VI HAR I NORGE – oppdatert pr. 1.oktober 2019

(Tabellen ligger i utskrivbar/nedlastbar pdf her)

 

 

NORSK TANNHELSE-

FORSIKRING

Karenstid 90 dager. Du må ha vært til tannlegen i løpet av de siste 15 månedene før forsikringen trer i kraft og forsikrin­gen dekker ikke eksisterende tilstander som krever behandling

For at forsikringen skal være gyldig, må du gå til rutinemessig kontroll av tennene, minst en gang i løpet av en 15-mnd periode. «Årskontrollen» må du betale selv. Behandlinger som omfattes av HELFO-ordning eller der pasienten har rettigheter i den Off.Tannhelsetjenesten dekkes ikke: Pasienten betale mellomlegg/egenandeler selv. Tannkjøttsbehandling, periodonti, dekkes ikke.

Du betaler/avtaler med tannlegen, deretter får du refundert pengene fra forsikring.

årspremie Egen andel Alder Dekning Anm
N THF Sølv 900 500 18-69 (72) Beh. inntil 10000 kr/år.
Ikke protetisk behandling
Egenandel pr. skade
N THF Gull 1952 500 18-69 (72) Beh. inntil 20000 kr/år. .
N THF Platina 2520 500 18-69 (72) Beh. inntil 40000 kr/år.

 

BANK NORWEGIAN

TANNHELSE-
FORSIKRING

Karenstid 90 dager. Du trenger ikke sjekke tennene før du tegner forsikring, og det er ingen krav til årlig tannlegekontroll. Må ha kredittkort hos Bank Norwegian og være mellom 20 og 70 år. Betaling med BN kredittkort gir bonuspoeng.

«Årskontroll» dekkes av forsikringen med kr 654, noe som ofte dekker tannlegehonoraret.

Du betaler/avtaler med tannlegen, deretter får du refundert pengene fra forsikring.

årspremie Egen andel Alder Dekning Anm
BN THF 1500 250 20-34 Beh. inntil 40000 kr/år.
BN THF 3216 500 35-49 Beh. inntil 40000 kr/år.
BN THF 5280 750 50-70 (74) Beh. inntil 40000 kr/år.

 

TANN-
FORSIKRING IF
Karenstid 30 dager. Privatpersoner må ikke foreta en tannsjekk før de tegner forsikring, men ha vært hos tannlegen de siste 15 mnd. «Årskontroll» dekkes ikke av forsikringen.

Gjennom avtale med If er Nordic Dentalpartner gitt ansvaret for å inngå samarbeidsavtale om direkte skadeoppgjør med tannleger og tannklinikker. Nordic Dentalpartner er en kompetansebedrift, og ikke et forsikringsselskap !

If og Nordic Dentalpartner forbeholder seg retten til å innhente journalopplysninger for å vurdere kravet og beregne erstatningen.

Dersom kunden velger klinikk som ikke har inngått avtale med Nordic Dentalpartner, må kunden selv legge ut penger for rep. og søke refusjon hos If.
Klinikkene må betale et administrasjonsgebyr for å være med på ordningen.

årspremie Egen andel Alder Dekning Anm
IF TF 1140* 500 20-35 Beh. inntil 40000 kr/år. ·         IF økte  prisen med 20% i 2019
IF TF 828 2000 20-35 Beh. inntil 40000 kr/år.
IF TF 2988 500 36-50 Beh. inntil 40000 kr/år.
IF TF 2400 2000 36-50 Beh. inntil 40000 kr/år.
IF TF 3588 500 51-70 (75) Beh. inntil 40000 kr/år.
IF TF 2904 2000 51-70 (75) Beh. inntil 40000 kr/år..

 

Tannsikring “20-40-60” Din Tannforsikring har ett produkt: Tannsikring “20-40-60”

Du trenger ikke å «nullstille» tannhelsen for å bli forsikret
Inntil kr. 1000 av premien refunderes hvert år til kontrolltimer med eller uten rens. For deg er verdien av Årskontroll + rens det som ville være vanlig pris hos din tannlege.

Forsikringen må tegnes før forsikrede fyller 70 år og kan maksimalt løpe til utgangen av det forsikringsåret, hvor forsikrede fyller 76 år

Erstatningen er slik:
Refusjon på 20% av tannlegeutgiftene år 1
Refusjon på 40% av tannlegeutgiftene år 2
Maksgrense refusjon på 60% av tannlegeutgiftene år 3 og utover

Forsikringspremien er aldersjustert, hvilket betyr at premien øker hvert år i takt med den forsikredes alder!
EKSEMPLER

21-29 år  1875
30            2738
35            3041
40            3344
45            3648
50            3951
55            4255
60            4558
65            4861
69            5104
75            5468

Din Tannforsikring er det kommersielle navnet på tannforsikringsproduktet til Norsk Tannforsikring NUF. Selskapet er heleid av det danske konsernet Dansk Tandforsikring Administration ApS. Det danske konsern er eid av Renaissance Health Service Corporation som også eier det danske forsikringsselskapet Global Dental Insurance A/S.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn