Nordic DentalPartner – bakgrunnsjekk

Oppdatert 11.mars 2019

I forbindelse med markedsføring av Tannhelseforsikringen IF gjennom SMS-utsendelse januar 2017 der Dentalesklinikkene hadde brukt mobiltelefonnumre fra tannlegejournalsystemet, har IF følgende redegjørelse:

“If har i samarbeid med Nordic Dentalpartner (NDP) utviklet en tannforsikring som vi ønsker å teste i det norske markedet. Vi har foreløpig inngått et samarbeide med åtte tannklinikker i Oslo/Bærum/Asker, som er godkjente i forhold til de krav vi stiller for å kunne tilby forsikringen.

To av klinikkene, Dentales Lysaker og Dentales Aker Brygge, har på eget initiativ sendt ut en SMS til pasienter som ligger i deres kunderegister, med tilbud om tannforsikring.
De har dessverre ikke vært tydelige på hvem som er avsender av denne SMSen.

Videre utrulling av tannforsikringen vil være basert på forretningsmessige prinsipper.” *

*Tannhjulet bemerker at i løpet av tiden fra 2017 og fram til nå, har vi opplevd at nettsider det ble linket til, er fjernet/borte

Vi har følgende bakgrunn for Nordic Dentalpartner:

Den aktuelle “Tannforsikringen” eies av IF, og skal formidles gjennom agenten Nordic DentalPartner, stiftet i 2016 av Trond Adland og Einar Maartmann.  Nordic DentalPartner eies 100% av selskapet Nordic Tannforsikring AS, som igjen eies 100% av Trond Adland. Via Total Verdianalyse AS er Adland deleier i Dentales AS og Dentales Tannklinikk Lysaker AS. (Han har vært daglig leder i selskapet). Adland har pt. forretningssamarbeide med styremedlem i Dentales. Daglig leder i Dentales er pt. Halvor Nikolai Gjone.

På bakgrunn av SMS-saken og våre henvendelser til myndighetene, er det uforståelig at Dentales eventuelle datakriminalitet ved daglig leder Halvor Nikolai Gjone ikke ble anmeldt og etterforsket av Politiet.

Det er Nordic DentalPartner som skal sertifisere klinikkene. Det er opplyst på et tidligere møte at fremtidige sertifiseringer skal betales med en %-andel av omsetningen De sertifiserte klinikker pr. Januar 2017 skal ikke betale noe, da deres andel betales av det forarbeide de har gjort for å etablere ordningen.

 

Utdrag fra avtaleforslag mellom tannklinikk og Nordic Dentalpartner:

Nordic Dentalpartner er partner av If og godkjenner klinikker samt at vi tar oss av skadeoppgjøret og support mot klinikkene. Vi er bindeleddet mellom klinikk og If/vertikal og strukturerer også markedsføringstiltak på veiene av klinikkene inn mot If og salgspartnere av If.

En pasient med If tannforsikring må gå til godkjent klinikk for å få direkte oppgjør.

 • Pasienten slipper å legge ut for behandlingen. Den betaler kun egenandel til klinikken.
 • Klinikken benytter klinikkens offisielle priser.
 • Pasienten får dekket kr. 500,- i årskontroll. (Bedriftsansatte med avtale)

For å bli godkjent klinikk, må klinikken ha: Journalsystem (OPUS/NEXTSYS), hjemmeside, betalingsterminal, HELFO refusjon og oppfylle HMS krav. Med en enkel hjemmeside så er du i gang.

Hva gjør If og Vertikal tannforsikring:

 • Godkjente klinikker blir ført opp på If og Vertikals hjemmesider med link til klinikken.
 • Privat kunder som kjøper If tannforsikring velger klinikk når de kjøper If tannforsikring.
 • If og Vertikal markedsfører godkjente klinikker i salget av tannforsikring mot bedrifter og privatkunder.
 • Mer informasjon om produktet og hvordan klinikkene er synlig på Ifs sider ser du her(Godkjente klinikker blir markedsført av If på Ifs hjemmesider med navn og link til klinikken, samt på kart med link).
 • Hjemmesiden til If – privat markedet: https://www.if.no/…/for…/personforsikring/tannforsikring.
 • Hjemmesiden til If – bedriftsmarkedet : https://www.if.no/bedrift
 • Informasjon om Nordic Dentalpartner(NDP) finner du på http://www.nordicdentalpartner.no
 • For å bli godkjent skriver klinikk og Nordic Dentalpartner under på en standard kontrakt.
 • Kostnaden for å være godkjent klinikk er kr. 400,- eks mva per måned, Dvs. kr. 4800 pr. år

 

Total Verdianalyse AS :

Eier: Trond Adland 100% aksjer

Sum driftsinntekter 2017: 32′ NOK
Driftsresultat 2017: -131′ NOK
Ansatte 0
 • 52%

  Nordic Tannforsikring AS : 

  Eiere
  Total Verdianalyse AS 52%
  Investerings Data AS 48% : Eier: Einar Maartmann 100% **

  Sum driftsinntekter 2017: 0′ NOK
  Driftsresultat 2017: -17′ NOK
  • 92%

   Nordic Dentalpartner AS

   Eiere
   Nordic Tannforsikring AS 92,5%
   Harald Christian Langård Maartmann 7,5%

   Daglig leder Trond Adland (f 1960)
   Styrets leder Einar Maartmann (f 1950)

   Sum driftsinntekter 2017: 395′ NOK
   Driftsresultat 2017: -1 152′ NOK
   Ansatte 2

 

** Investerings Data AS 

Eier: Einar Maartmann 100%
Sum driftsinntekter 2017: 492′ NOK
Driftsresultat 2017: 371′ NOK
Ansatte 0
 • 100%
  Sum driftsinntekter 2017: 2 713′ NOK
  Driftsresultat 2017: 579′ NOK
  Ansatte 0

  Tall fra  PROFF logo

Vi skrev januar/februar 2017, i forbindelse med artikkelen

Tilbud om Tannhelseforsikring fra IF på tannlegers SMS-innkalling – på samme tråd!:

Noen konsekvenser (mange gjelder ennå, Red.anm. 20.mars 2019)

 • Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Konkurranseulikhet? Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering? Vi forstår at slikt kan komme godt med i en markedsføring, men strider dette mot Markedsføringsloven og Helsepersonelloven? Lovlig samarbeide?
 • Forsikringsselskapet IF legger grunnen for å kunne styre tannhelse og behandling ved tannlegekontorene som er med. Vi har latt oss fortelle at man i USA er kommet dit at forsikringsselskap kan dirigere honorarstørrelsen for at tannlegen skal kunne behandle på forsikringsselskapets regning.
 • Kunder i journalsystemet NEXTSYS (eller andre journalsystem) er i prinsippet ekskludert fra samarbeidet
 • Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring.
 • Omdømmetrakassering; krenkelse av de ikke-IFsertifiserte tannleger som får IF-reklame  inn i sin innkallingstråd. Erstatningsplikt?
 • NTF får flere utfordringer; de må kanskje velge hvilke medlemmer de skal støtte?
 • Overtredelse av NTFs etiske regler, markedsføring
 • Opprettes det her et “PayBack-system” som er ulovlig?
 • Krenkelse av pasienters personvern: innblikk i og bruk av journalinformasjon
 • Brudd på en rekke lover?
  • Helsepersonelloven
  • Normen – datasikkerhet
  • Markedsføringsloven
  • Lov om personvern
  • Brudd på Finanstilsynets konsesjonsregelverk
  • Straffeloven (som en konsekvens av brudd på overnevnte lover)

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn